Donderdag 9 April 2020
Kerkenraad - smal
Donderdag 02 April 2020, 20:00 - 22:00
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13