Donderdag 9 April 2020
Gebedsuur - afgelast
Donderdag 09 April 2020, 20:00 - 21:00

 

Elke maand vindt er een gebedsuur voor Zending & Evangelisatie plaats in onze gemeente. Tijdens deze avond wordt er gebeden voor verschillende zendelingen en Bijbelvertalers. Maar ook voor andere noden binnen onze gemeente. De avonden zijn in de Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd!

De data voor de volgende gebedsavonden zijn:

• 09 april
• 14 mei

Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13