Vrijdag 25 September 2020
Gebedsuur - afgelast
Donderdag 09 April 2020, 20:00 - 21:00

 

Elke maand vindt er een gebedsuur voor Zending & Evangelisatie plaats in onze gemeente. Tijdens deze avond wordt er gebeden voor verschillende zendelingen en Bijbelvertalers. Maar ook voor andere noden binnen onze gemeente. De avonden zijn in de Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd!

De data voor de volgende gebedsavonden zijn:

• 09 april
• 14 mei

Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt. -- Prediker 11:4-5