Vrijdag 25 September 2020
Extra KAZ vergadering - afgelast
Donderdag 09 April 2020, 19:30 - 21:30
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt. -- Prediker 11:4-5