Zaterdag 8 Augustus 2020
Verkiezing ambtsdragers
Zaterdag 12 September 2020, 14:00 - 17:00


Vanwege de coronamaatregelen kon de reguliere verkiezing van ambtsdragers in mei niet doorgaan. De kerkenraad heeft besloten om dit jaar alsnog een verkiezing te organiseren  om te voorkomen dat alle ambtsdragers een jaar langer moeten dienen. Dit heeft verstrekkende gevolgen. De verkiezing vindt plaats op 12 september aanstaande. De dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers vindt plaats op 27 september 2020.

Dit keer zal de verkiezing plaatsvinden over de vier gebouwen (door middel van inloop). De RIVM-regels kunnen in acht worden genomen door te stemmen in de kerkzaal. Stemgerechtigde leden kunnen (volgens routing) aankomen, wachten, stemmen en weggaan uit de kerkzaal. 

TIJDSTIP: 14.00-17.00 UUR - INLOOP

Schuilplaats: Schuilplaatswijk
Maranatha: Maranathawijk
Immanuel: Immanuelwijk
PZ-college (ONDER VOORBEHOUD): Polderwijk

Stemgerechtigde gemeenteleden kunnen via inloop en binnen de gestelde tijd hun stem uitbrengen. Dit kan gedaan worden in de kerkzaal. Dit gebeurt via een routing zodat de RIVM-maatregelen in acht kunnen worden genomen. De diaconie bespreekt deze routing met de kosters.  Te denken valt aan het aparte tafel voor handtekening / afgifte stembiljet en aparte tafel voor inleveren stembiljet

’s Avonds worden de totaalstemmen geteld (19.00 uur) Om 20.00 uur worden de kandidaat ambtsdragers samen met KAZ verwacht in kerkzaal van de Maranathakerk. Daar zal uitslag bekend gemaakt worden en vindt benoeming plaats.

Omdat dit deels een openbare vergadering betreft wordt het eerste deel van de vergadering via de livestream uitgezonden. Het deel van de aanvaarding van de uitslag zal in comité plaatsvinden zonder de livestream. De scriba zal ’s avonds de brede kerkenraad op de hoogte stellen van de broeders die verkozen zijn en of ze hun benoeming aanvaard hebben.

Dagelijks Woord