Woensdag 20 Januari 2021
Verkiezing ambtsdragers
Zaterdag 12 September 2020, 14:00 - 17:00

 

De verkiezing van ouderlingen en diaken vindt plaats op zaterdag 12 september. De namen van de kandidaten zijn de afgelopen twee zondagen aan de gemeente voorgesteld. En in het kerkblad van deze week staan de namen ook vermeld.

Zaterdag 12 september kan vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur doorlopend op de volgende locaties worden gestemd:
- De Schuilplaatswijk in de Schuilplaats
- De Maranathawijk in de Maranathakerk
- De Immanuelwijk in de Immanuelkerk
- De Polderwijk in het gebouw van de Pieter Zandt

Op de locaties zullen ouderlingen en diakenen aanwezig zijn. Neemt u uw eigen pen mee? Voor degene die wettig verhinderd zijn is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Stembiljetten kunnen worden afgehaald bij de scriba. Het adres is Hooiland 19.

Alle kandidaten worden op deze zaterdag 12 september om 20:00 uur in de Maranathakerk verwacht. Hier zal de uitslag van de stemming worden bekend gemaakt. Dit zal uitgezonden worden via de livestream.

's Avonds worden de totaalstemmen geteld (19.00 uur) Om 20.00 uur worden de kandidaat ambtsdragers samen met KAZ verwacht in kerkzaal van de Maranathakerk. Daar zal uitslag bekend gemaakt worden en vindt benoeming plaats. Omdat dit deels een openbare vergadering betreft wordt het eerste deel van de vergadering via de livestream uitgezonden. Het deel van de aanvaarding van de uitslag zal in comité plaatsvinden zonder de livestream. De scriba zal ’s avonds de brede kerkenraad op de hoogte stellen van de broeders die verkozen zijn en of ze hun benoeming aanvaard hebben.


Formele mogelijkheid van bezwaar
Normaliter vindt de ambtsdragersverkiezingen plaats in een gemeentevergadering. Door de corona-crisis en de RIVM maatregelen is dit echter niet mogelijk. En daarmee wijkt de kerkenraad af van de normale gang van zaken. Wel moet een ieder die formeel bezwaar heeft tegen de gevoerde procedure daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Bezwaar kunt u indienen tot zaterdag 12 september 19.00 uur. 

 

 

Dagelijks Woord