Zondag 18 April 2021
Stemming voorgestelde kandidaat
Zaterdag 23 Januari 2021, 15:00 - 17:00

15:00-17:00 Stemming in verschillende kerkgebouwen

20:00 Uitslag via livestream

Locatie Kerkgebouwen

Dagelijks Woord

  • Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. -- Johannes 16:13-15