Zaterdag 8 Mei 2021
Stemming voorgestelde kandidaat
Zaterdag 23 Januari 2021, 15:00 - 17:00

15:00-17:00 Stemming in verschillende kerkgebouwen

20:00 Uitslag via livestream

Locatie Kerkgebouwen

Dagelijks Woord

  • Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw tegen de hitte; want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken; gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. -- Jesaja 25:4-5