Donderdag 4 Maart 2021
Winteravondlezing - 6e lezing
Woensdag 17 Maart 2021, 20:00 - 22:00

Jaarthema: "De Wedergeboorte"
Onderwerp deze avond: "Wedergeboorte en geestelijke groei".
Tekst: 1 Petrus 2: 2 (HSV/SV)

Locatie Livestream

Dagelijks Woord

  • Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. -- 1 Korintiers 3:18-19