Zondag 13 Juni 2021
Uitzending studio schuilplaats
Woensdag 30 Juni 2021, 20:00 - 21:00

Uitzendingen vinden plaats op woensdagavond om 20:00 vanuit de Schuilplaats via de kerktelefoon en via kerkdienstgemist.

Predikant: ds. J.H. van Dijk

Thema: Hebreën 8 vers 1 en 2

Locatie Studio Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11