Donderdag 6 Oktober 2022
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 26 Augustus 2021, 19:30 - 21:30
Contact Scriba
Locatie Immanuëlkerk

Dagelijks Woord

  • Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen. Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid. -- Prediker 7:5-6