Dinsdag 19 Oktober 2021
Winteravondlezing
Van Woensdag 13 Oktober 2021 -  20:00
Tot Vrijdag 22 Oktober 2021 - 21:30

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13