Woensdag 18 Mei 2022
Kerkenraad smal
Donderdag 17 Maart 2022, 20:00 - 22:00
Contact Scriba
Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17