Zaterdag 3 Juni 2023
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 16 Juni 2022, 19:30 - 21:30
Contact Scriba
Locatie Immanuëlkerk

Dagelijks Woord

  • Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd. -- Psalmen 126:1-3