Donderdag 6 Oktober 2022
Heilig Avondmaal
Zondag 11 September 2022
Locatie alle Kerken

Dagelijks Woord

  • Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen. Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid. -- Prediker 7:5-6