Woensdag 7 December 2022
Kerkenraad smal
Donderdag 30 Maart 2023, 19:30 - 22:00
samenstellen groslijst.
samen met diakenen
Locatie Maranatha kerk

Dagelijks Woord

  • Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21