Vrijdag 1 December 2023
Kerktelefoonuitzending
Dinsdag 05 December 2023, 19:45 - 21:00
Dinsdagavond kerktelefoonuitzendingen
Start uitzending 19:45

ds. A. van der Zwan

Efeze 6:17b
De geestelijke wapenrusting 7/8
Locatie kerktelefoon en www.Kerkdienstgemist.nl (Schuilplaats)

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21