Vrijdag 1 December 2023

Matteüs 27:33-43; 1Korintiërs 10:14-22

Meelezen met het te lezen schriftgedeelte? Klik hier

 

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21