Woensdag 8 Februari 2023

Maleachi 3:13-4:2

Meelezen met het te lezen schriftgedeelte? Klik hier

 

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10