Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2023-02-19 Lukas 9:18-36 Lijdens aankondiging uit de hemel.
2023-02-12 Psalmen 13 Psalm 13
2023-02-08 Lukas 11:1-13 Gebedsonderwijs op biddag.
2023-02-08 Psalmen 127 Afhankelijke belijdenis
2023-02-08 Amos 7:10-17
Amos 8:4-12
De Heere stuurt een honger in het land ds H. Polinder
2023-02-05 Psalmen 139:1-16 Leven onder Gods hand
2023-01-29 Daniël 1 Liefde is...een Daniël zijn!
2023-01-29 Handelingen 7:20-36
Hebreeën 11:23-27
Liefde is... God van harte dienen!
2023-01-29 Lukas 5:17-32 Jezus maakt Levi tot zijn discipel ds H. Polinder
2023-01-22 Esther 6:1-14 Het boek er gedachtenissen
2023-01-22 Lukas 15:1-2
Lukas 15:11-32
Twee zonen
2023-01-22 Psalmen 19
Romeinen 1:18-25
Artikel 2 NGB ds H. Polinder
2023-01-22 Romeinen 8:18-27 Romeinen 8 vers 22 en 23
2023-01-15 Exodus 3:1-14
Jesaja 40:12-18
Een loflied op God! Artikel 1 NGB
2023-01-15 Matteüs 3:1-17 Volledig gehoorzaam zijn.
2023-01-15 1Petrus 1:3-9
Klaagliederen 3:21-24
Een loflied op God!
2023-01-08 2Samuel 13:1-22 De Zonde van Amnon ds H. Polinder
2023-01-08 Lukas 2:41-52 Jezus gehoorzaamheid aan De Vader
2023-01-08 Psalmen 120
Psalmen 121
God als Gids door het leven ds. C.P. de Boer
2023-01-08 Amos 7:1-9
Amos 8:1-3
De visioenen die Gods oordeel aankondigen ds H. Polinder

Dagelijks Woord