Donderdag 3 December 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-10-25 Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 3:17-21
De troostvolle toekomst van de gelovige ds H. Polinder
2020-10-25 Genesis 12:1-8
Hebreeën 11:8-16
Thuis in het geloof : Geloofsgehoorzaamheid
2020-10-25 Hebreeën 1:8-17 Het Evangelie verkondigd als een kracht Gods tot zaligheid
2020-10-18 Numeri 20:1-13 Wie ben ik? ds H.Korving
2020-10-18 1Petrus 2:1-10 Hoeksteen, struikelsteen en gevelsteen
2020-10-18 2Korintiërs 1:1-11 De tweede brief van Paulus aan Korinthe is eigenlijk de 4e
2020-10-11 Matteüs 10:24-31
Lukas 13:1-5
Wat heeft God te zeggen in deze coronacrisis?
2020-10-11 Openbaring 1:9-18 Het zwaard van de Geest ds H. Polinder
2020-10-11 1Tessalonicenzen 5:1-11 Helm van de zaligheid (Ef. 6 vers 17a) ds H. Polinder
2020-10-11 Johannes 10:1-16
Johannes 10:27-29
De heilige algemene christelijke kerk ds H.Korving
2020-10-11 Genesis 6
Hebreeën 11:1-7
Thuis in het geloof - De ark van behoud
2020-10-04 Lukas 2:41-53 De twaalfjarige Jezus was thuis in het geloof ds H.Korving
2020-10-04 Jeremia 35 De Rechabieten als voorbeeld voor Israël
2020-10-04 2Kronieken 22:10-12
2Kronieken 24:1-4
2Kronieken 24:15-20
Het leven van koning Joas ds H. Polinder
2020-06-07 2Korintiërs 5:5-21 HC zondag 16 ds H. Polinder
2020-06-07 2Koningen 6:8-23 De verkondiging van Gods genade
2020-06-01 Jesaja 44:1-5
Romeinen 5:1-5
Romeinen 5 vers 5 ds H.Korving
2020-05-31 Handelingen 16:11-40 De vrucht van Pinksteren
2020-05-31 Handelingen 2:1-21 De uitstorting van de Heilige Geest. ds H. Polinder
2020-05-24 1Petrus 3:13-22 De terugblik op het lijden van Christus ds H.Korving

Dagelijks Woord