Woensdag 8 Februari 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-10-30 Amos 4:1-5:7 Zoekt de Heere! ds H. Polinder
2022-10-30 2Timoteüs 4:7
1Petrus 5:5-9
De noodoproep van een christenstrijder
2022-10-23 Haggai 1:1-2:1 Prioritijd
2022-10-23 Genesis 19:12-29 Gods grote daden
2022-10-23 Lukas 15:1-24 God ziet uit naar het behoud van tollenaar en Farizeeër. (2)
2022-10-16 Lukas 15:1-15 God ziet uit naar het behoud van tollenaar en Farizeeër
2022-10-16 Spreuken 16:1-20 Spreuken 16 vers 9 ds. L.B.C. Boot
2022-10-09 Amos 2:6-3:15 De Heere gaat in gesprek met Israël ds H. Polinder
2022-10-09 Numeri 32:1-6
Richteren 5:12-18
Matteüs 6:31-33
De vraag van Debora
2022-10-09 Matteüs 18:21-35 Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
2022-10-02 Amos 1:1-2:8 Amos, de boer die profeet wordt ds H. Polinder
2022-10-02 Handelingen 21:27-31
Efeziërs 2:11-22
De val van de muur in het jaar 33
2022-10-02 Exodus 16:14-36 Geef ons heden ons dagelijks brood HC Zondag 50
2022-09-25 Zacharia 3 Als God de satan het zwijgen oplegt. ds. C.P. de Boer
2022-09-25 Markus 1:21-45 Ik wil, word gereinigd!
2022-09-25 Genesis 25:19-34
Hebreeën 12:12-17
Genesis 25: 27-34
2022-09-25 Handelingen 9:1-6
Romeinen 7:14-26
Willen wat God wil.
2022-09-25 Genesis 37:1-18 Jozef, de behouder des levens. ds. C.P. de Boer
2022-09-18 1Johannes 4 De liefde van God ds H. Polinder
2022-09-18 1Samuel 18:1-4
Spreuken 17-17
Johannes 15:13-15
Liefde is….een Jonathan zijn!

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10