Donderdag 3 December 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-03-29 Markus 15:16-28 Kruisdragen
2020-03-22 Jesaja 52:13-53:12 Het lijden van de Knecht des Heeren
2020-03-22 Zie de Mens Genesis 3: 17-24 en Johannes 19: 1-7 ds H. Polinder
2020-03-15 Handelingen 4:1-12 Hand 4 vers 1 tm 12, HC Zondag 4 ds H. Polinder
2020-03-15 Matteüs 24:1-14 En nog is het einde niet ds H.Korving
2020-03-08 Lukas 22:14-30 Tot dienstbaarheid geroepen
2020-03-08 Lukas 22:7-20 Christus’ Avondmaal voor Zijn gelovigen
2020-03-08 Psalmen 116 De lofzang ds H. Polinder
2020-03-08 Markus 14:7-26 De instelling van het Avondmaal ds H. Polinder
2020-03-08 Johannes 17:11-26 Christus bidt tot Zijn Vader t.b.v. van de Zijnen. ds H.Korving
2020-03-08 Johannes 17:1-10 De band tussen Christus en de Zijnen ds H.Korving
2020-03-01 Markus 14:12-21 Voorbereiding HA Markus 14:12-21 ds H. Polinder
2020-03-01 Lukas 22:7-20 Lukas 22 vers 15
2020-03-01 Psalmen 22:1-12 Luistert God wel naar mijn gebed?
2020-03-01 Johannes 17:1-10 het Hogepriesterlijk gebed ds H.Korving
2020-02-23 Recht en gerechtigheid Spreuken 21:1-15 ds H. Polinder
2020-02-23 Romeinen 8:1-17 Het werk van de levendmakende Geest ds. C.P. de Boer
2020-02-16 2Korintiërs 12:1-10 De Heere heeft Paulus een doorn in het vlees gegeven.
2020-02-16 Genesis 22:1-19 HC Zondag 10 ds H.Korving
2020-02-16 2Koningen 5:1-19 2 Kon. 5:1-19

Dagelijks Woord