Maandag 24 September 2018

Binnen onze mooie gemeente wordt veel georganiseerd en veel werk verzet door vele tientallen mensen. We zijn als gemeente rijk gezegend met veel activiteiten en met velen die zich inzetten voor de opbouw van onze gemeente. Tal van mensen voeren meerdere taken uit binnen het gemeenteleven. Enerzijds geeft ons dit diepe dankbaarheid voor de liefde voor God en de gemeente die hier aan ten grondslag ligt. Anderzijds merken we ook dat juist deze mensen snel gevraagd worden om er nog iets erbij te doen.

Wij zijn op zoek naar meer jongeren, broeders en zusters die zich graag willen inzetten in/voor de gemeente, zodat de vele taken beter verdeeld kunnen worden. Meehelpen met het gemeentewerk verdiept de verbondenheid met elkaar. Hierdoor zijn we van mening dat dit aandacht en actie behoeft om diegenen die altijd al wat wilden doen binnen onze gemeente de mogelijkheid te bieden dit te kunnen doen.

Er zijn heel veel activiteiten waar mensen voor nodig zijn. Wij hopen ook dat u zich wilt aanmelden. Dit geldt voor zowel jong als oud. We zijn op zoek naar u ! Aanmelden kan via; jeugdraad@maranatha-urk.nl of door het invullen van onderstaand formulier. 

 De taken welke er zoal binnen onze gemeente zijn bijv.;

- Onderhoudswerkzaamheden kerk 

- Kinderwerk

- Jeugdwerk

- Activiteiten jeugd

- Activiteiten ouderen

- Redactiecommissie

- Verenigingswerk

- Evangelisatiewerk

- Bazaractiviteiten

- Gemeenteweek

- Thema-avonden

- Etc etc.  


Inzet voor de kerkDagelijks Woord

  • Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. -- Jesaja 11:9