Woensdag 16 Oktober 2019

Omgaan met anderen, wel of niet mee doen aan activiteiten, staan blijven in het geloof, elkaar begrijpen of je vreemd voelen. Als je op reis gaat, krijg je er in meer of mindere mate ongetwijfeld mee te maken. En wat doe je dan?

Rond dat thema organiseert een werkgroep vanuit verschillende kerken en scholen een interkerkelijke week in het kader van de geloofsopvoeding. U en jullie worden van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen. Naar aanleiding van de ongeregeldheden in maart willen we in dit project aandacht geven aan thema’s als omgang met de naaste, roeping als christen en de plek die we innemen in de samenleving. Niet alleen persoonlijk, maar ook binnen het gezin, op school en in de kerk.

Het overkoepelende thema is “Samen op reis”. Hieronder een overzicht van de activiteiten in de week van 7 tot 13 oktober. We hopen u te ontmoeten bij een van de activiteiten en deze week samen met u op reis te mogen gaan.

Zondag 06 oktober 2019
Voorbede in alle deelnemende kerken.

Maandag 07 oktober 2019
Start schoolproject op deelnemende basisscholen.
Start thema lessen catechisatie deelnemende kerken.
Start thema lessen godsdienst op Berechja en Pieter Zandt.

Dinsdagavond 08 oktober 2019
19:30 uur: Geloofsopvoedingsavond voor ouders. Locatie Berechja College.

Woensdag 09 oktober 2019
14:30-16:00 uur: middagprogramma door interkerkelijke  Vakantie Bijbel School.
Locatie: Kerkelijk centrum “De Poort”.

Donderdag 10 oktober 2019
19:30 uur: Geloofsopvoedingsavond voor ouders. Locatie Pieter Zandt.

Vrijdag 11 oktober 2019
19:15 uur: Interkerkelijk gebedsuur. Locatie: Kerkelijk centrum “De Poort”.

Zondag 13 oktober 2019
Prediking, thema n.a.v. Daniël 1 in deelnemende kerken.
Thema lessen crèche en/of zondagsschool.

 

Dagelijks Woord

  • Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. -- Jakobus 1:25