Vrijdag 30 Oktober 2020


Bij het ontstaan van onze gemeente in 1976 was het nodig meteen een commissie van beheer in te stellen, die de kerkenraad terzijde kon staan bij de huisvesting en financiële zaken. Zo is de commissie verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de kerkelijke financiën, het opstellen van de begroting, de jaarlijkse verantwoordeing aan de kerkenraad en de gemeente, het doen van voorstellen over de traktementen (salaris) en vergoedingen voor de predikanten en kosters en de zorg voor het onderhoud van de kerkgebouwen en pastoriën.


De leden van de (sub)commissie zijn op 09 december 2011 benoemd door de kerkenraad.


Commissie van beheer:
Voorzitter: br. L. de Boer, Nagel 35.
Tel: 258173 of 06-513 75 748. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: br. Wouter de Boer, Fuik 34,
Tel 06-273 61 774. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: br. J. Loosman, Winterpeil 22
Tel: 520 103 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden:
br. K. Baarssen (fondswerving) (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Br. Jannes van Slooten (onderhoudscommissie) 
Br. Wim van Gent, Kampplaats 30 (orgelcommissie)
br. A. Romkes (diaken, namens de kerkenraad)

Kerntaken:
- verantwoording aan KAZ
- advisering bij benoeming van kosters en organisten
- verhuur onroerende zaken
- leiding geven aan subcommissies

De Commissie van Beheer vergadert 1 x 2 maanden op maandagavond, voorafgaand aan de vergadering van de Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) De Commissie van Beheer brengt periodiek verslag uit aan KAZ

Subcommissie Financiele commissie
br. W. Visser
br. J. Loosman (AJZ)
zr. D. de Boer-Romkes (2e penningmeester CvB) Blazer 14. Tel. 06-51 79 95 87

kerntaken
- begroting, jaarrekening, exploitatie
- afdrachten
- verzekeringen, salarissen
- collecteroosters
- etc.

Subcommissie Onderhoudscommissie
br. Jannes van Slooten (gegevens zie boven) 
br. K. de Boer
br. M.J. de Boer
br. H. Kramer

kerntaken
- onderhoud gebouwen (kerken, pastorieen)
- planning groot onderhoud
- offertes, onderhoud contacten

Subcommissie fondswervingscommissie
br. Klaas Baarssen Jol 5. Tel 06 – 38 17 31 47. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. G Schenk
Br. A. van der BijlKerntaken
- ontwikkelingen nieuwe acties
- stimuleren bestaande acties
- bouwstenen acties
- onderhoud contacten diaconie

Subcommissie orgelcommissie
br. W. van Gent (voorzitter)
br. J. Verhoeff (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)
br. H. Visser (penningmeester)Kerntaken:
- beheer en onderhoud orgels
- ontwikkkelien acties tbv orgels
- advies bij benoeming en ontslag organisten
- onderhouden contacten met en het geven van instructies aan de organisten

Alle subcommissies brengen periodiek verslag uit aan de Commissie van Beheer.

 

Dagelijks Woord

  • De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. -- 2 Korintiers 3:17-18