Vrijdag 1 Maart 2024


Bij het ontstaan van onze gemeente in 1976 was het nodig meteen een commissie van beheer in te stellen, die de kerkenraad terzijde kon staan bij de huisvesting en financiële zaken. Zo is de commissie verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de kerkelijke financiën, het opstellen van de begroting, de jaarlijkse verantwoording aan de kerkenraad en de gemeente, het doen van voorstellen over de traktementen (salaris) en vergoedingen voor de predikanten en kosters en de zorg voor het onderhoud van de kerkgebouwen en pastorieën.


De leden van de (sub)commissie zijn op 09 december 2011 benoemd door de kerkenraad.


Commissie van beheer:
Voorzitter: br. L. de Boer, Nagel 35.
Tel: 258173 of 06-513 75 748. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: br. Wouter de Boer, Fuik 34,
Tel 06-273 61 774. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: br. J. Loosman, Winterpeil 22
Tel: 520 103 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden:
br. K. Baarssen (fondswerving) (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Br. Jannes van Slooten (onderhoudscommissie) 
Br. Wim van Gent, Kampplaats 30 (orgelcommissie)
br. Jurie Korf (diaken, namens de kerkenraad)

Kerntaken:
- verantwoording aan KAZ
- advisering bij benoeming van kosters en organisten
- verhuur onroerende zaken
- leiding geven aan subcommissies

De Commissie van Beheer vergadert 1 x 2 maanden op maandagavond, voorafgaand aan de vergadering van de Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) De Commissie van Beheer brengt periodiek verslag uit aan KAZ

Subcommissie Financiële commissie
br. W. Visser
br. J. Loosman (AJZ)
zr. D. de Boer-Romkes (2e penningmeester CvB) Blazer 14. Tel. 06-51 79 95 87

kerntaken
- begroting, jaarrekening, exploitatie
- afdrachten
- verzekeringen, salarissen
- collecteroosters
- etc.

Subcommissie Onderhoudscommissie
br. Jannes van Slooten (gegevens zie boven) 
br. Lubbert Wakker
br. Jan-Paulus de Boer
br. Riekelt de Boer

kerntaken
- onderhoud gebouwen (kerken, pastorieën)
- planning groot onderhoud
- offertes, onderhoud contacten

Subcommissie fondswervingscommissie
br. Klaas Baarssen Jol 5. Tel 06 – 38 17 31 47. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Gretha Schenk-Koffeman
Br. Hessel ten Napel
Br. Jelle ZeemanKerntaken
- ontwikkelingen nieuwe acties
- stimuleren bestaande acties
- bouwstenen acties
- onderhoud contacten diaconie

Subcommissie orgelcommissie
br. W. van Gent (voorzitter)
br. J. Verhoeff (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)
br. Pieter Ras (penningmeester)Kerntaken:
- beheer en onderhoud orgels
- ontwikkkelien acties tbv orgels
- advies bij benoeming en ontslag organisten
- onderhouden contacten met en het geven van instructies aan de organisten

Alle subcommissies brengen periodiek verslag uit aan de Commissie van Beheer.

 

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17