Woensdag 12 Juni 2024


Bij het ontstaan van onze gemeente in 1976 was het nodig meteen een commissie van beheer in te stellen, die de kerkenraad terzijde kon staan bij de huisvesting en financiële zaken. Zo is de commissie verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de kerkelijke financiën, het opstellen van de begroting, de jaarlijkse verantwoording aan de kerkenraad en de gemeente, het doen van voorstellen over de traktementen (salaris) en vergoedingen voor de predikanten en kosters en de zorg voor het onderhoud van de kerkgebouwen en pastorieën.


De leden van de (sub)commissie zijn op 09 december 2011 benoemd door de kerkenraad.


Commissie van beheer:
Voorzitter: br. L. de Boer, Nagel 35.
Tel: 258173 of 06-513 75 748. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: br. Wouter de Boer, Fuik 34,
Tel 06-273 61 774. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: br. J. Loosman, Winterpeil 22
Tel: 520 103 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden:
br. K. Baarssen (fondswerving) (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)  
br. Wim van Gent, Kampplaats 30 (orgelcommissie)
br. Jurie Korf (diaken, namens de kerkenraad)

Kerntaken:
- verantwoording aan KAZ
- advisering bij benoeming van kosters en organisten
- verhuur onroerende zaken
- leiding geven aan subcommissies

De Commissie van Beheer vergadert 1 x 2 maanden op maandagavond, voorafgaand aan de vergadering van de Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) De Commissie van Beheer brengt periodiek verslag uit aan KAZ

Subcommissie Financiële commissie
br. W. Visser
br. J. Loosman (AJZ)
zr. D. de Boer-Romkes (2e penningmeester CvB) Blazer 14. Tel. 06-51 79 95 87

kerntaken
- begroting, jaarrekening, exploitatie
- afdrachten
- verzekeringen, salarissen
- collecteroosters
- etc.

Subcommissie Onderhoudscommissie
Voorzitter: Sander de Jong
Lubbert Wakker
Johannes Post
Izaäk de Boer
Lubbert Bakker

kerntaken
- onderhoud gebouwen (kerken, pastorieën)
- planning groot onderhoud
- offertes, onderhoud contacten

Subcommissie fondswervingscommissie
br. Klaas Baarssen Jol 5. Tel 06 – 38 17 31 47. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zr. Gretha Schenk-Koffeman
Br. Hessel ten Napel
Br. Jelle ZeemanKerntaken
- ontwikkelingen nieuwe acties
- stimuleren bestaande acties
- bouwstenen acties
- onderhoud contacten diaconie

Subcommissie orgelcommissie
br. W. van Gent (voorzitter)
br. J. Verhoeff (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)
br. Pieter Ras (penningmeester)Kerntaken:
- beheer en onderhoud orgels
- ontwikkkelien acties tbv orgels
- advies bij benoeming en ontslag organisten
- onderhouden contacten met en het geven van instructies aan de organisten

Alle subcommissies brengen periodiek verslag uit aan de Commissie van Beheer.

 

Dagelijks Woord

  • Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. -- Jeremia 31:33-34