Woensdag 21 November 2018


Bij het ontstaan van onze gemeente in 1976 was het nodig meteen een commissie van beheer in te stellen, die de kerkenraad terzijde kon staan bij de huisvesting en financiële zaken. Zo is de commissie verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de kerkelijke financiën, het opstellen van de begroting, de jaarlijkse verantwoordeing aan de kerkenraad en de gemeente, het doen van voorstellen over de traktementen (salaris) en vergoedingen voor de predikanten en kosters en de zorg voor het onderhoud van de kerkgebouwen en pastoriën.


De leden van de (sub)commissie zijn op 09 december 2011 benoemd door de kerkenraad.


Commissie van beheer:
Voorzitter: br. L. de Boer, Nagel 35.
Tel: 258173 of 06-513 75 748. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: br. H. Kapitein, Zandplaat 35.
Tel. 701091 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: br. J. Loosman, Winterpeil 22
Tel: 520 103 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden:
br. B. Meun (fondswerving)
Br. Tunis Hoekstra (onderhoud) Fuik 22 Tel. 06-38819574 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Br. Wim van Gent, Kampplaats 30 (orgelcommissie)
br. J.L. Korf (namens de kerkenraad)

Kerntaken:
- verantwoording aan KAZ
- advisering bij benoeming van kosters en organisten
- verhuur onroerende zaken
- leiding geven aan subcommissies

De Commissie van Beheer vergadert 1 x 2 maanden op maandagavond, voorafgaand aan de vergadering van de Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) De Commissie van Beheer brengt periodiek verslag uit aan KAZ

Subcommissie Financiele commissie
br. W. Visser
br. J. Loosman (AJZ)
zr. D. de Boer-Romkes (2e penningmeester CvB) Blazer 14. Tel. 06-51 79 95 87

kerntaken
- begroting, jaarrekening, exploitatie
- afdrachten
- verzekeringen, salarissen
- collecteroosters
- etc.

Subcommissie Onderhoudscommissie
br. T. Hoekstra (gegevens zie boven) 
br. K. de Boer
br. M.J. de Boer
br. H. Kramer

kerntaken
- onderhoud gebouwen (kerken, pastorieen)
- planning groot onderhoud
- offertes, onderhoud contacten

Subcommissie fondswervingscommissie
br. Bertus Meun, Noorderpalen 46. Tel 06 - 301 77 595. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
br. H. Wakker
br. L. Kapitein

Kerntaken
- ontwikkelingen nieuwe acties
- stimuleren bestaande acties
- bouwstenen acties
- onderhoud contacten diaconie

Subcommissie orgelcommissie
br. W. van Gent (voorzitter)
br. J. Verhoeff (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)
br. H. Visser (penningmeester)Kerntaken:
- beheer en onderhoud orgels
- ontwikkkelien acties tbv orgels
- advies bij benoeming en ontslag organisten
- onderhouden contacten met en het geven van instructies aan de organisten

Alle subcommissies brengen periodiek verslag uit aan de Commissie van Beheer.

 

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17