Maandag 24 September 2018

Op DV zaterdagmiddag 29 september willen we weer gezamenlijk met alle vrouwen uit de gemeente het seizoen van de vrouwenverenigingen starten. Net als vorig jaar belooft het weer een gezellige, ontspannen middag te worden. Daarbij willen we op serieuze en creatieve manier nadenken over het thema ‘echt kennen’.

Meer informatie volgt binnenkort

In het Oude Testament wordt rijkdom als een zegen van God gezien. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor de gevaren van rijkdom. Hoe kunnen wij goed kunnen omgaan met onze tijd en met ons geld, zodat we onze rijkdom kunnen delen met anderen?

Deze vragen staan centraal op het komende +16 Jeugdappel op D.V. zaterdagmiddag en –avond 13 oktober 2018. Samen met jou denken we dan na over het thema ‘Verlangen naar rijkdom’.

Wat is ‘Geestelijk strijden’? Waar wordt die strijd gevoerd en hoe kunnen we ons wapenen? Daarover denken we als LCJ na op de themadag +30. Deze vindt plaats op D.V. zaterdag 29 september.

In de middag zal ds. R.W. De Koeijer het thema 'geestelijke strijd' belichten vanuit Bijbels perspectief. 's Avonds spreekt S.D. Post over 'geestelijke strijd' in het dagelijkse en maatschappelijke leven. Tussendoor is ook genoeg tijd voor ontmoeting, goede gesprekken, zingen en is er een gezellig diner. De dag wordt gehouden in de Elimkerk – CGK Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf 14.00 uur is de inloop en om ongeveer 21.00 uur wordt de dag afgesloten. De kosten voor deze dag bedragen € 30,00.

Voor meer informatie en aanmelden. Klik hier.

Dagelijks Woord

  • Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. -- Jesaja 11:9