Woensdag 18 September 2019

De Heere is groot en heilig. Hij is de Schepper, de Koning der koningen. Wij kunnen niet bevatten hoe groot God is. Deze God wil gediend worden, dat verdient Hij ook. Deze Koning van de Kerk regeert niet alleen, Hij zorgt ook voor jou. Hij kent en doorgrondt jou en begrijpt jouw gedachten.

In de Bijbel vinden we veel beloften die laten zien hoe goed God is. Welke beloften mag jij gebruiken als pleitgrond en houvast in je dagelijkse leven, om deze grote God te leren eren en liefhebben? Om door een waar geloof verbonden te worden aan de Heere Jezus Christus. In Hem komt deze “ongekend grote God” onverdiend zo dichtbij...

Hier denken we over na tijdens het 45e Jeugdappel D.V. zaterdag 26 oktober 2019 te Aalsmeerderbrug, waar het thema ‘Ongekend groot en toch dichtbij’, centraal staat.

Na een periode van rust wil het zondagsschoolbestuur het nieuwe seizoen samen met elkaar beginnen. Dit willen zij doen op de jeugdzondag D.V. zondag 15 September a.s. in de Immanuelkerk om 14:30 uur. Tijdens deze dienst zal meester Klaas van Belzen een verhaal vertellen uit de Bijbel.

Vaders en moeders, bessies en bebes zijn natuurlijk ook van harte welkom. De collecte wordt van harte aanbevolen. Deze is namelijk bestemd voor onze zondagsschool.

Dagelijks Woord