Zondag 18 April 2021

Broeders en zusters,

In opdracht van KAZ is uw diaconie gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om weer Avondmaal te kunnen vieren nu we nog steeds gebonden zijn aan de maatregelen die ons als kerken zijn opgelegd in verband met COVID- 19. Uw diaconie heeft gezocht naar mogelijkheden en hierover gerapporteerd aan KAZ.  Deze heeft met dankbaarheid kennis genomen van de rapportage en zijn goedkeuring hierop gegeven.

We hebben een heel leuk spel bedacht. Een zoekspel. Door heel Urk zijn 15 posters over Pasen verstopt. Je kan ze vinden achter de ramen van de huizen (of winkels) van mensen uit onze kerk.

Kan jij ze allemaal vinden? Het is geen makkelijke opdracht. Natuurlijk mogen anderen je ook helpen bij het zoeken.

Heb je een poster gevonden, vergeet dan niet het adres op te schrijven waar je de poster gezien hebt.

Hartstikke leuk dat je mee gaat doen met de Paaswandeling. Deze start vanaf zondag 28 maart en is op eigen gelegenheid te lopen.

De route is ongeveer 6 km. Je kan de route fijn samen lopen, maar het is ook heel mooi om alleen te gaan.

Het is belangrijk om je telefoon (met 4G) en oortjes mee te nemen.

Beste jongeren,

Helaas kan het kamp 13+ niet op de ‘normale’ manier doorgaan. Toch willen we jullie het kampgevoel geven. Dit doen we door een ‘Kampdag’ te organiseren. Dit is een kamp in het klein! Het gaat dan niet om drie dagen, maar om één dag.

Deze dag zal gevuld zijn met Bijbelstudies in groepjes, workshops, een zeskamp en vrije tijd. Zo kunnen we toch elkaar ontmoeten en kunnen we samen gemeente zijn. Het thema is ‘Thuis in het geloof’. Lees eerst alle informatie goed door, voordat je je aanmeldt. Het is veel informatie, maar wel belangrijk.

Een 40-dagentijd. Inmiddels een bekend begrip om een periode bijvoorbeeld geen Instagram te gebruiken, of toe te leven naar Pasen. Maar nu bedoeld om 7 weken lang samen de Bijbel te lezen. Niet zomaar. Door middel van een filmpje word je elke dag aangemoedigd door een jongere of oudere uit de gemeente. Langs verschillende thema’s lezen we de Bijbel, op weg naar Pasen, oftewel: ‘Samen op weg naar het kruis’.

Dagelijks Woord

  • Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. -- Johannes 16:13-15