Zaterdag 20 Juli 2019

Aandachtspunten :
1. Het is belangrijk dat je zelf bidt om een zegen voordat je naar de catechisatie gaat.
2. Neem je bijbeltje mee, een pen en een schrift, zodat je aantekeningen kunt maken.
3. Je boekje is onmisbaar. Mocht je het kwijtraken dan kun je voor € 1,50 een nieuw boekje bij de koster kopen. Bewaar je boekje goed, zodat je altijd dingen nu kunt kijken.
4. Op de catechisatie denken we na over de belangrijkste dingen in jouw leven. Ook daar wil de Heere ons ontmoeten. Daarom is het belangrijk dat je gepaste kleding draagt.
5. Laten we serieus omgaan met de catechisatielessen. Zowel in het afmelden (als je echt niet aanwezig kan zijn), als het leren van je vragen.
6. Aandacht voor de catechisatie betekent natuurlijk ook: telefoon uitzetten!
7. Niet snoepen tijdens de catechisatielessen.

CATECHISATIES 2018/2019

Polderwijk

Immanuelkerk br. Jan Post
Maandag
15 jaar: 17.30 uur
16-17 jaar: 18.30 uur
18 + jaar: 19.30 uur


Maranathakerk ds. J. Wullschleger
Dinsdag
12 jaar: 17.30 uur
13 jaar: 18.30 uur
14 jaar: 19.30 uur

Immanuelwijk

Immanuelkerk ds. H. Polinder
Maandag
12 jaar: 16.30 uur
13 jaar: 16.30 uur (door br. J. Post)
14 jaar:
17.30 uur
16 jaar: 18.30 uur
17 jaar: 19.30 uur
19+: 20.30 uur

Dinsdag
15 jaar: 18.30 uur
18 jaar: 19.30 uur

Zaterdag
18+: 18:00 uur (die door de week niet kunnen)
Belijdenis: 19.00 uur

Maranathawijk

Maranathakerk ds. J. van Vulpen

Maandag 
12 - 13 jaar: 16.30 uur
14 jaar: 17.30 uur
16 jaar: 18.30 uur
17 jaar: 19.30 uur

Dinsdag 
15 jaar: 18.30 uur
18 jaar: 19.30 uur
19+: 20.30 uur

Zaterdag 
Degene die door de week niet kunnen: 18.00 uur
belijdeniscatechisatie: 19.00 uur

Schuilplaatswijk

Schuilplaats ds H. Korving
Maandag
12 en 13 (a): 17.30 uur  
13 (b) en 14 jr: 18.30 uur
15-16 jaar: 19.30 uur
17 jaar: 20.30 uur
a=jongeren die na 1 januari 2019 13 jaar worden
b= jongeren die voor 1 januari 2019 13 jaar worden

Dinsdag
18 jaar: 18.30 uur
19+: 19.30 uur
belijdeniscatechisatie: 20.30 uur

Zaterdag
Degene die door de week niet kunnen: 18.00 uur

Aangepaste catechisatie

Voor anders-begaafden
Dinsdag in de Schuilplaats om 17.15 uur
Ds. R. Korf/zr. T. Stehouwer

Voor hen die de gewone catechisatie niet kunnen volgen
Dinsdag om 19.45 uur in de Immanuelkerk
Br. P. Meun/br. W. de Boer 

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14