Vrijdag 1 Maart 2024

In onderstaande overzicht zie je waar welke catechisaties worden gegeven.

Tot en met 16 jaar

Dan wordt je uitgenodigd voor de catechisatie door je mentor. Twijfel je, of ben je voor 18 september nog niet uitgenodigd? Dan kom je DV maandag 18 september naar de startactiviteit in de Schuilplaats om 19.30.

Vanaf 17 jaar en ouder

Ben je 17 jaar of ouder. Dan kun je soms nog steeds je mentor vragen waar je heen moet, of aan de hand van onderstaande schema in de betreffende kerk komen.

 

Overzicht catechisaties 2023/2024

 

Aangepaste catechisatie

Aangepaste catechese

We bieden ook aangepaste catechese voor moeilijk lerenden of anders begaafden. Neem hiervoor contact op via onderstaande gegevens.

Allemaal van harte welkom weer! We hopen op een mooi en leerzaam seizoen, waarin we meer en meer leren van wie God in de Heere Jezus voor jou wil zijn. Ouders, helpt en stuurt u waar nodig de jongeren? Bij vragen of twijfels kun jij of u contact opnemen.

Hartelijke groet,

Jan Post
0650801909

Aandachtspunten

1. Het is belangrijk dat je zelf bidt om een zegen voordat je naar de catechisatie gaat.
2. Neem je bijbeltje mee, een pen en een schrift, zodat je aantekeningen kunt maken.
3. Je boekje is onmisbaar, deze krijg je van de mentor. Mocht je het kwijtraken dan kun je voor € 1,50 een nieuw boekje bij de koster kopen.
4. Op de catechisatie denken we na over de belangrijkste dingen in jouw leven. Ook daar wil de Heere ons ontmoeten. Daarom is het belangrijk dat je gepaste kleding draagt.
5. Laten we serieus omgaan met de catechisatielessen. Zowel in het afmelden (als je echt niet aanwezig kan zijn), als het leren of maken van het huiswerk.
6. Je telefoon mag op 'niet storen'

 

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17