Maandag 16 Juli 2018

Aandachtspunten :
1. Het is belangrijk dat je zelf bidt om een zegen voordat je naar de catechisatie gaat.
2. Neem je bijbeltje mee, een pen en een schrift, zodat je aantekeningen kunt maken.
3. Je boekje is onmisbaar. Mocht je het kwijtraken dan kun je voor € 1,50 een nieuw boekje bij de koster kopen. Bewaar je boekje goed, zodat je altijd dingen nu kunt kijken.
4. Op de catechisatie denken we na over de belangrijkste dingen in jouw leven. Ook daar wil de Heere ons ontmoeten. Daarom is het belangrijk dat je gepaste kleding draagt.
5. Laten we serieus omgaan met de catechisatielessen. Zowel in het afmelden (als je echt niet aanwezig kan zijn), als het leren van je vragen.
6. Aandacht voor de catechisatie betekent natuurlijk ook: telefoon uitzetten!
7. Niet snoepen tijdens de catechisatielessen.

CATECHISATIES 2017/2018

Urkerhardwijk

Immanuelkerk br. Jan Post
Maandag
12 jaar: 16.30 uur
14 jaar: 17.30 uur
16 jaar: 18.30 uur
18 jaar: 19.30 uur


Maranathakerk br. Jan Post
Dinsdag
13 jaar: 17.30 uur
15 jaar: 18.30 uur
17 jaar: 19.30 uur
19+ jaar:
20.30 uur

Polderwijk

Immanuelkerk ds. H. Polinder
Maandag
12 jaar: 16.30 uur
14 jaar: 17.30 uur
15 jaar: 18.30 uur

Dinsdag
13 jaar: 17.30 uur
16-17 jaar: 18.30 uur
18+: 19.30 uur

Zaterdag
18+: 18:00 uur (die door de week niet kunnen)
Belijdenis: 19.00 uur

Maranathawijk

Maranathakerk 

Maandag br. Jan Bakker
12 jaar: 16.30 uur
14-15 jaar: 17.30 uur
16-17 jaar: 18.30 uur
19+: 19.30 uur

Dinsdag ds. J.W. Wullschleger
13 jaar: 18.30 uur
18 jaar: 19.15 uur
19+: 20.00 uur

Schuilplaatswijk

Schuilplaats ds H. Korving
Maandag
12 en 13 (a): 17.30 uur  
13 (b) en 14 jr: 18.30 uur
15-16 jaar: 19.30 uur

a=jongeren die na 1 januari 2018 13 jaar worden
b= jongeren die voor 1 januari 2018 13 jaar worden

Dinsdag
17-18 jaar: 18.30 uur
19+: 19.30 uur
belijdeniscatechisatie: 20.30 uur

Zaterdag
18+: 18.00 uur

Aangepaste catechisatie

Voor anders-begaafden
Dinsdag in de Schuilplaats om 17.15 uur
Ds. R. Korf/zr. T. Stehouwer

Voor hen die de gewone catechisatie niet kunnen volgen
Dinsdag om 19.45 uur in de Immanuelkerk
Br. P. Meun 

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2