Vrijdag 1 Maart 2024

Gewoon, een uurtje heerlijk zingen, niet als koor en niet in repetitiesetting – dat was 25 jaar geleden het idee van wijlen Henk de Boer. Hij was organist binnen de Christelijke Gereformeerde kerk en zette samen met kerkgenoten de Zondagavondzang op poten. Inmiddels ligt het organisatieroer in handen van Jan ten Napel en Gerrit Jonkers. De mannen kennen elkaar van Het Urker Mannenkoor Hallelujah. Sinds 1988 belegt de commissie Zondagavondzang korte zangdiensten om samen de zondag af te sluiten. Dat dit al diverse jaren in een behoefte voorziet, blijkt wel uit de aantallen bezoekers die elke keer weer komen.

Vijf maal per jaar organiseert de commissie Zondagavondzang een dienst. Het hoogtepunt is toch wel de kerstzangdienst die jaarlijks 1.100 mensen trekt. Ook wordt er in de programmering rekening gehouden met de kinderen o.a. door eenmaal per jaar een kinderzangdienst te houden. In de agenda op deze website staan de reeds ingeplande zangdiensten vermeld

De commissie streeft erna om een programma te presenteren van ongeveer 50 minuten. Een plaatselijke dominee verzorgt de opening, een tweetal korte verbindende woorden en de sluiting.

Regelmatig verleent een ensemble van Chr. Brassband Valerius uit Urk haar medewerking. Daarnaast zorgt de commissie voor een vakkundige organist voor de begeleiding van de samenzang. Verder mogen we ook vaak een beroep doen op andere muzikanten voor de ondersteuning van de samenzang. Het repertoire van de zangdiensten bestaat uit liederen van Joh. de Heer, gezangen en psalmen. Hierdoor is er een diversiteit aan liederen beschikbaar wat steun mag geven aan het geloof.

De commissie nodigt u van harte uit om een zangdienst bij te wonen. De entree is gratis; er wordt gecollecteerd bij de uitgang.

Commissie Zondagavondzang Urk

dhr. J. ten Napel
dhr. G. Jonkers

Correspondentieadres:
p/a Voorland 6
8321 CA Urk
email.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Muzikale Medewerkers

Cor Bouw, orgel
Marinus ten Napel, orgel
Jacob Schenk, orgel & piano
Hendrik van Veen, orgel & piano
Gerard Zoer, orgel
Nathanael Middelkoop, cornet
Ensemble Chr. Brassband Valerius, brassband

In de media

Artikel over 25 jarig bestaan commissie zondagavondzang. Klik hier
Presentatie cd zondagavondzang. Klik hier

Opname zondagavondzang

Betreft de laatste opname van de zangdienst. Dit was de kerstzangdienst van 25 december 2013 o.l.v. ds. C.P. de Boer. Met medewerking van Valerius.


Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17