Zondag 18 April 2021

In verband met de (strenge) RIVM-maatregelen heeft de kerkenraad een aantal huisregels opgesteld. Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om deze regels in acht te nemen.

Naast de reguliere maatregelen (houdt 1,5 meter afstand, nies/hoest in elleboog en was vaker uw handen) wijzen wij u op de volgende huisregels:

 1. Voor het bijwonen van de kerkdienst ontvangt een persoonlijke uitnodiging (per gezin.) U bevestigt met uw aanmelding en uw komst.
 2. Met uw aanmelding bevestigt u dat u geen corona-klachten heeft of andere soortgelijke klachten heeft.
 3. Volg de aanwijzingen van de coördinatoren die bij het kerkgebouw staan op.
 4. Een zitplaats wordt toegewezen. U zult begrijpen dat geen rekening gehouden kan worden met voorkeuren.
 5. Wie als gezin wordt uitgenodigd wordt gevraagd om tegelijk te komen. Gezinsleden die later komen kunnen niet meer "aanschuiven" omdat al rekening gehouden is met de 1,5 meter in de banken. 
 6. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe, neem daarom uw jas mee naar uw zitplaats.
 7. De collecte zal op de inmiddels bekende digitale manier plaatsvinden.
 8. Het is niet toegestaan om snoepgoed door te geven aan anderen dan uw huisgenoten.
 9. Uw Bijbel en een eventueel kussen dient u zelf mee te nemen. Deze kunt u niet in de kerk laten liggen. Achter in de kerk liggen geen kussens meer om te gebruiken.
 10. Toiletgebruik beperken tot het hoognodige.
 11. Volg bij het verlaten van het kerkgebouw de aanwijzingen van de voorganger op.
 12. Blijf niet in groepjes in en bij het kerkgebouw napraten, maar ga direct naar huis.

Wij zien uit naar uw komst en wensen u een gezegende kerkdienst toe.

De andere gemeenteleden nodigen wij u uit om deze thuis via kerkdienstgemist.nl of ons YouTube-kanaal bij te wonen.

Dagelijks Woord

 • Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. -- Johannes 16:13-15