Maandag 25 Maart 2019
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Bij een oude foto: interieur oude Schuilplaats

Afgelopen zondag werd voor de onderstaande gemeenteleden voorbede gedaan. Om privacyredenen worden alleen de naam en adres genoemd. Dit artikel is daarnaast alleen op maandag in te zien.

Voorbede en dankzegging zondag 24 maart 2019

Als afsluiting van het seizoen wil de commissie Winteravondlezing de laatste lezing volgende week woensdag (DV 26 maart) een wat andere invulling geven. De laatste winteravond lezing zal als thema hebben: De Heilige Geest als trooster, dit in het licht van christen vervolging. Er zal deze keer een korte lezing gehouden worden door ds H. Polinder.

Gelijk na de lezing zal er een presentatie gehouden worden door de stichting SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk.) Deze presentatie zal worden gehouden door Richard Groeneboom. Hij zal één en ander laten zien over christen vervolging in de praktijk.

De commissie roept u, jong en oud op, om deze avond te bezoeken. Een mooie gelegenheid voor verenigingen om op deze manier het winterseizoen af te sluiten. De aanvang is 19.30 uur in de Schuilplaats. 

"Er wordt wel heel veel georganiseerd in onze gemeente. Voor jongeren, volwassenen en voor ouderen!" Zomaar een opmerking die we regelmatig horen. Wellicht deelt uzelf ook wel deze mening. We zijn de Heere daarvoor ook dankbaar. Maar al deze activiteiten kunnen niet zonder de inzet van gemeenteleden.

Daarom wordt regelmatig een beroep gedaan op uw en jouw inzet.  Zo zijn Gemeentekring De Schakel, de kindercrèche en activiteitencommissie nog op zoek naar gemeenteleden.  Jij bepaalt zelf wat je wel of niet kunt of wilt. Maar ook hoe vaak een beroep op je gedaan kan worden.

Gemeentekring De Schakel

Ongetwijfeld heeft u vernomen dat er strengere privacyregels zijn gekomen. Uw persoonsgegevens worden op basis van de AVG beschermd. Van (kerkelijke) organisaties wordt gevraagd om hier beleid op te maken. De kerkenraad heeft daarom ook een beleidsstuk opgesteld. In deze notitie wordt toegelicht hoe omgegaan wordt met uw gegevens.

De AVG erkent overigens nadrukkelijk de bijzondere positie van kerken. De vrijheid van inrichting van een kerk(genootschap) valt namelijk onder het klassieke grondrecht van godsdienstvrijheid. Deze vrijheid van inrichting wordt door de AVG niet aangetast. De notitie kunt u teruglezen onderaan deze pagina onder het menu Algemene Gegevens. 

 

Ook voor dit voorjaar staat er weer een koffiemorgen gepland en wel op woensdag 13 maart. Het koffiemorgenteam van Gemeentekring De Schakel heeft voor deze morgen Marianne Glashouwer uitgenodigd. Zij zal spreken over het thema “de Joodse vrouw en haar gezinsleven” ( en wat wij van haar kunnen leren)

Als omroepster is Marianne in dienst geweest van de Evangelische Omroep. Ook is zijn betrokken bij het werk van Christenen voor Israël om solidariteit met het Joodse volk te betuigen. 'Ik spreek regelmatig in binnen- en buitenland. Ook organiseer ik excursies naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem en naar synagogen in heel Nederland.’

De ochtend vindt plaats in de Maranathakerk. Vanaf 9.00 uur is de zaal open, er staat een lekker kopje koffie of thee klaar. Om 9.30 begint het programma en duurt tot ongeveer 11.30 uur.  Er is kinderoppas aanwezig.

Woensdag 10 april organiseert het Thuisfrontcomite van Albert en Jacomine Verhoef weer een gezellige minifair in de Immanuelkerk. Naast diverse activiteiten en lekkernijen wil het comité tweedehands kleding verkopen. Gaat u dus de komende tijd uw kasten uitzoeken en heeft u nog bruikbare kleding dan mag u dat op onderstaande adressen brengen. De opbrengst is volledig voor het bijbel vertaalwerk in Tanzania

Winterpeil 22 (Marlena Loosman )
Gammels 14 ( Nella Westerink)
Punter 4 (Carolien Roman )
de Giek 24 ( Andrea Ras)
Keuken van de Maranthakerk

 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13