Zaterdag 23 September 2023
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. komende zondag als basis dienen voor de prediking in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Bezoek je nog geen vereniging of ben je nog zoekend? Het bezoeken van een vereniging is een belangrijk deel van het gemeenteleven om samen het Woord te onderzoeken. De werkgroep verenigingen heeft voor komend winterseizoen een gids samengesteld met verenigingen voor volwassenen. We nodigen iedereen van harte uit. 

Deze gids is hier te downloaden.

 

Rijk
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid,
door Christus Jezus.
Met deze rijke belofte uit Filippenzen 4 werd ik op 19 februari jl. uitgezonden.
Dankbaar kijk ik terug op een onvergetelijke dienst die ik heb ervaren als een stukje hemel
op aarde. Ik weet mij bevoorrecht dat ik mag gaan in de dienst van deze God bij Wie ik reddende handen heb mogen vinden, maar ook steeds weer mag ontdekken dat Zijn handen rijk geven vanuit Zijn onuitputtelijke rijkdom. Zijn hand
wees de weg naar Albanië, aan Zijn hand zal ik blijven gaan en vanuit Zijn handen wil ik delen hier in Albanië.

Van zondag 17 september t/m zondag 24 september vindt de gemeenteweek plaats. Een week boordevol activiteiten voor iedereen. Tijdens deze week staat ontmoeting centraal. We nodigen u en jou dus van harte uit om elkaar te ontmoeten en mee te doen met de activiteiten. 

Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten.

Traditiegetrouw wordt in de laatste week van de zomervakantie de Vakantiebijbelschool georganiseerd. De interkerkelijke activiteiten worden jaarlijks in een ander kerkgebouw georganiseerd. Ditmaal vindt de vakantiebijbelschool plaats in de Maranathakerk (10.00-12.00 uur.) Aanstaande maandag (28 augustus) zijn alle kinderen van 6 t/m 12 jaar van harte welkom. Gezien de jaarlijkse grote opkomst van kinderen zult u begrijpen dat kinderen jonger dan 6 jaar alleen onder  begeleiding van een volwassene welkom zijn.

Aan de hand van het thema 'Jij telt mee..!'’ worden er liedjes gezongen en werkjes gemaakt. Ook wordt geluisterd naar een mooi Bijbelverhaal en leren de kinderen een tekst. Voor drinken en wat lekker wordt gezorgd. De kosten bedragen één euro per persoon.

Sinds jaar en dag is het een vertrouwd beeld: de rondgang van de collectezakken door de kerkbanken. We zijn er mee vertrouwd om tijdens een vast moment in de eredienst onze gaven via de collectezak te geven. De munt en het bankbiljet worden steeds meer ingeruild voor de collectebon en doet geen afbreuk aan de plaats en waarde die de collecte in de eredienst heeft.

Corona zette ons leven op z’n kop, ook ons kerkelijk leven. We keken thuis naar de kerkdienst en maakten onze gaven over op de bankrekening van de kerk of doneerden via de website. Toen we weer met kleinere groepen samen in de kerk de eredienst mochten bezoeken, stonden de diakenen bij het verlaten van de kerk bij de bussen vanwege besmettingsgevaar.

Dagelijks Woord