Zaterdag 14 December 2019
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Immanuelkerk
Maranathakerk
Schuilplaats

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van komende zondag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Collecten: 1e collecte Diaconie, en 2e collecte tbv Kerk 

Ook dit jaar zullen in het winterseizoen een aantal winteravondlezingen worden gehouden. In de lezingen wordt het leven van koningen van Juda belicht. Zijn er lessen en toepassingen ook naar deze tijd? En hoe krijgt daarin de heilsgeschiedenis een plaats? 

Aanstaande woensdag, 11 december, wordt de tweede lezing gehouden. Ds. A. Hoekman zal dan het leven van koning Josafat belichten. De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Pnielkerk. 

Aanstaande woensdag 11 december wordt een gezellige winterbazar georganiseerd. Van 10.00 tot 18.30 uur is in de Koningshof weer van alles te krijgen en te beleven. Juist in deze sfeermaand is er ook veel decoratie te verkrijgen en mag de innerlijke mens ook niet vergeten worden 's Middags wordt voor de kinderen een leuke kindermiddag georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd!

Wist u trouwens dat de bazarcommissie ook een Instagramaccount heeft? Daarop plaatst de commissie regelt spullen die verkocht worden. Interessant dus om deze ook te volgen. Het adres van instagramaccount is: bazar_maranatha.

Aanstaande zondag 08 december 2019 staat D.V. het Heilig Avondmaal aangericht in onze gemeente. Daarom wordt morgen (DV woensdag 04 december) om 20.00 uur een bezinningsuur gehouden. Deze vindt plaats in de Immanuelkerk en ds. W. Wullschleger hoopt het uur te leiden. 

Na de tijd is er gelegenheid om samen koffie te drinken. 

Voor de bazar zijn zr Jannie Ras en zr Tiny van Geelen op zoek naar hoeden en petten; alles is welkom. Heeft u misschien minderhoeden, zomerhoeden, winterhoeden, herenpetten liggen, die toch alleen maar stof opvangen? Schenk ze aan de bazarcommissie! Deze maakt ze schoon, knapt ze op en verkoopt ze door op de bazar. Zo ondersteunt u het werk van de bazar. U kunt de hoeden brengen in alle drie kerkgebouwen en inleveren bij de kosters. 

Daarnaast is de bazarcommissie nog steeds op zoek naar: 

Op het Jeugdappel +16 van zaterdag 26 oktober is de landelijke actie van het LCJ 'Getuigen gevraagd' afgesloten. De actie heeft het prachtige bedrag van 88.060,59 euro opgebracht. Zo'n 40 CGK-gemeenten hebben zich enthousiast ingezet door diverse originele acties uit te voeren.

Met de opbrengst kon een ambulance aangeschaft worden voor Stichting Sjofar, die gebruikt gaat worden voor straatevangelisatie. Ook kunnen er door Evangeliestek 15 Bijbelverhalen gerealiseerd worden voor het platform 'Kinderen ontdekken de Bijbel' en kunnen er door Stichting 'Een boodschap voor Kerkrade' vijf jaar lang kinderbijbels uitgedeeld worden in Kerkrade. Ook gaat de helft van de opbrengst naar het LCJ, ten behoeve van het beschikbaar stellen van goed Bijbelstudiemateriaal, om de ziel en zaligheid van alle kinderen en jongeren.

Dagelijks Woord

  • Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. -- Hebreeen 13:15-16