Woensdag 18 Mei 2022
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Aanstaande zaterdag (14 mei) zal D.V. de jaarlijkse gemeentevergadering plaatsvinden met de stemgerechtigde leden. Naast de bespreking van de financiële stukken zal in deze vergadering de verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden. De avond begint om 20:00 uur in de Maranathakerk. 

Voor degene die wettig verhinderd zijn is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Stembiljetten kunnen worden afgehaald bij de scriba.

Binnenkort organiseert CGK Genemuiden een jongerenavond via de zendingsorganisatie GZB. De GZB is een zendingsorganisatie die ook de uitzending van onze zuster Wilma de Vries zal coördineren als deze vertrekt richting Albanië. De avond is gericht op jongeren en er zal een spreker zijn die iets verteld over het werken in de zending vanuit zijn werk in Nepal en ook met de jongeren in gesprek gaan over wat de Heere God in ieders leven voor wonderen heeft gedaan en nog altijd doet.

Nadat we twee jaar geen jongerenkampen meer konden organiseren zijn we momenteel weer volop aan de slag. Binnenkort gaat het kamp 13+ maar ook de voorbereidingen voor kamp 16+ zijn in volle gang.

Het belooft weer een prachtig weekend te worden met een leuke groep jongeren waarmee we na willen denken over het thema 'Hoop doet leven'. Heb jij je al aangemeld of voor de ouders onder ons die dit lezen: heeft jouw zoon of dochten zich al aangemeld?

Kijk hier voor meer informatie en meld je aan!

 

Vandaag (vrijdag 22 april 2022) kwam het droevige bericht dat onze oud-predikant ds. J. Brons is overleden. De emeritus predikant was al geruime tijd ziek. De begrafenis vindt plaats op DV donderdag 28 april om 10.00 uur in de Immanuelkerk. Wij bidden of de Heere zijn vrouw, (achter-klein)kinderen en verdere familie wil ondersteunen om dit grote verlies te kunnen dragen. 

Ds. J. Brons werd geboren op 5 november 1934 in Ermelo. Als 22-jarige werd hij in 1956 bevestigd als predikant in Mijdrecht. Daarna diende hij de gemeenten in Bunschoten (1959), Nunspeet (1965), Veenendaal (Pniël, 1968) en onze eigen Maranatha-gemeente (1978). Tot zijn emeritaat in 1999 mocht hij zijn werk in onze gemeente met bewogenheid, toewijding, liefde en grote zorg verrichten. Ook schreef hij diverse boeken, waaronder de geschiedenis van het Urker kerkelijk leven.

Correspondentie adres van de familie is: Schokker 24, 8322 EG in Urk

Klik hier voor de rouwkaart

Lieve kinderen van de zondagsschool,

Aanstaande zondag 17 april is er om half drie een paasviering in de Maranathakerk. Alle vaders, moeders, bebes en bessies zijn hierbij ook van harte uitgenodigd. Meester Bas Romkes gaat vertellen over de opstanding van Jezus en we gaan ook zingen tot eer van deze Jezus. We hopen jullie allemaal aanstaande zondag te ontmoeten. 

Oproep van de roepende kerken van de GS 2019 om gezamenlijk te bidden voor de eenheid van de Chr. Geref. Kerken op maandag 18 april 19.30 uur in de Grote Kerk van Dordrecht, Lange Geldersekade 2, Dordrecht.

In de bidstond gaan voor de predikanten: ds. R. Jansen en ds. A. van der Zwan.

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17