Woensdag 24 Februari 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

 Een 40-dagentijd. Inmiddels een bekend begrip om een periode bijvoorbeeld geen Instagram te gebruiken, of toe te leven naar Pasen. Maar nu bedoeld om 7 weken lang samen de Bijbel te lezen. Niet zomaar. Door middel van een filmpje word je elke dag aangemoedigd door een jongere of oudere uit de gemeente. Langs verschillende thema’s lezen we de Bijbel, op weg naar Pasen, oftewel: ‘Samen op weg naar het kruis’.

Op deze pagina kunt u alle video's vinden van week 2 (21 februari t/m 27 februari).

Eigen Bijbel
De zevende editie van de landelijke HVC potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ staat gepland op D.V. 20 maart 2021. Elke twee zakken potgrond leveren een Bijbel op voor vervolgde christenen. En die zijn hard nodig! De vraag naar Bijbels neemt toe, onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?

 Een 40-dagentijd. Inmiddels een bekend begrip om een periode bijvoorbeeld geen Instagram te gebruiken, of toe te leven naar Pasen. Maar nu bedoeld om 7 weken lang samen de Bijbel te lezen. Niet zomaar. Door middel van een filmpje word je elke dag aangemoedigd door een jongere of oudere uit de gemeente. Langs verschillende thema’s lezen we de Bijbel, op weg naar Pasen, oftewel: ‘Samen op weg naar het kruis’.

Op deze pagina kunt u alle video's vinden van week 1 (14 februari t/m 20 februari).

UPDATE 13-02-2021 

Terwijl we deze week de Urker biddag mochten houden bleek ook deze week weer tijdens de kerkenraadsvergadering dat uw en jullie gebed hard nodig is. Daar waar we vorig jaar biddag nog geen idee hadden wat ons te wachten stond duurt de corona en inmiddels de landelijke lockdown met alle gevolgen voort. 

Met grote dankbaarheid kunnen we als kerkenraad u meedelen dat d.s. W.A. Capellen het uitgebrachte beroep van onze gemeente heeft mogen aannemen. We zijn blij en dankbaar met dit verheugende bericht voor onze gemeente maar denken tegelijkertijd ook aan de gevolgen dat dit besluit heeft voor de gemeente van Noordeloos.

Hart Voor Christenen (HVC) is een organisatie die opkomt voor christenen in nood. Ook binnen onze gemeente is er een werkgroep voor deze organisatie die bij deze een oproep doen binnen onze gemeente om hulp te bieden. Open dit artikel om te zien hoe hulp geboden kan worden.

Dagelijks Woord

  • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. -- Kolossenzen 3:1-4