Zondag 17 Oktober 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van komende zondag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

In 2018 ontstond het verlangen om met ouders van dove en slechthorende kinderen bij elkaar te komen. De drie organisaties Op weg met de anderChristelijk Dovenpastoraat en Dit Koningskind zetten gezamenlijk hun schouders eronder. Inmiddels is het een jaarlijkse dag speciaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen met een speciaal programma voor de kinderen zelf. Dit jaar besteden we onder andere aandacht aan de materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen.

Beste broeders en zusters,

Onze generale synode deed in 1998 een uitspraak aangaande de vrouw in het ambt, waarbij zij het traditionele standpunt Schriftuurlijk verantwoord noemde. Naar aanleiding van revisieverzoeken is deze duidelijke uitspraak nog eens bevestigd door de GS van 2001. Helaas is daarmee de discussie binnen ons kerkverband over dit thema niet gestild. Nieuwe hermeneutische inzichten werden en worden daarbij ingebracht. Deze inzichten verontrusten ons als kerkenraad (en velen in ons landelijk verband met ons) zeer gezien de ingrijpende consequenties die ze met zich meebrengen voor de functionering van het Schriftgezag in prediking en praktijk. 

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha nodigt u hartelijk uit voor de afscheidsdienst van onze predikant.

Je kent het wel: je leest graag een boek. Eenmaal gelezen verdwijnt het geschrift in een boekenkast op zolder. Vaak staat het boek daar dan jaar-in, jaar-uit stof te verzamelen. Jammer toch? Zou het daarom niet geweldig zijn deze goede boeken met rijke inhoud opnieuw in omloop te brengen en andere lezers mee op te bouwen? En wat als de boeken verkocht zouden worden en hiermee het werk van de Fakkel Emmeloord geholpen zou worden?

Na een jaar waarin veel van ons gemeentelijke leven werd beperkt door maatregelen die getroffen waren zijn we blij en dankbaar dat we dit seizoen weer met frisse moed kunnen starten. Verschillende commissies hebben voor jong en oud een overzicht gemaakt van alle verenigingen die onze gemeente kent.

Bezoekt u of bezoek jij ook al een van deze vereniging? Dit is een wezenlijk onderdeel van ons gemeenteleven waar we naast de erediensten met elkaar het Woord mogen openen en onderzoeken om zo elkaar te versterken/vertroosten voor het aangezicht van God.

Dagelijks Woord

  • Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd worden. -- Psalmen 89:16-17