Donderdag 22 November 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Advertentiecampagne Kerkelijk Platform Jeugd
LCJ organiseert huwelijksconferentie. Aan te bevelen!
Schaatsen was weer super leuk

Deze maand komen de diakenen de collectebusjes weer legen. Wanneer er (oudere) luisteraars zijn die door omstandigheden niet meer in de kerk komen hebben zij vaak kerktelefoon. In dat geval is er de mogelijkheid om ook een collectebusje te laten plaatsen, zodat net als in de kerk een bijdrage geleverd kan worden. Dit busje komen de diakenen dan twee maal per jaar legen.

Wilt u ook een collectebusje, omdat u wellicht via de computer meeluistert, of wilt u een kerktelefoonkastje? Neem dan contact op met br. Harmen Wakker. Tel. 06-127 75 907.

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. Het thema van deze lezingen is dit jaar: de Heilige Geest. In de lezingen worden diverse aspecten van Zijn werk belicht.

Aanstaande woensdag wordt DV de eerste lezing gehouden. Ds. Van Walsum (CGK Leerdam) zal dan spreken over de Heilige Geest en de Schepping. Hij doet dat aan de hand van psalm 104. U bent van harte welkom om 20.00 uur in De Schuilplaats. 

Maandenlang heeft de jongerengroep u op allerlei manier op de hoogte gehouden van onze voorbereidingen en van onze belevenissen in Botswana. Nu nodigt de groep iedereen van harte uit voor hun presentatieavond op D.V. 9 november om 19.30 uur in de Immanuelkerk. 

Door het vertellen van onze verhalen en het laten zien van foto’s en van onze reisfilm willen we delen van Gods werk dat ze hebben mogen ervaren. Jij komt toch ook? Iedereen is van harte welkom!

Onze kerk is vertegenwoordigd in het Kerkelijk Platform Jeugd (KP.) Na thema’s als verslaving, media en seksualiteit start het Kerkelijk Platform Jeugd binnenkort een nieuwe campagne. Het platform wil zich de komende maanden gaan richten op de communicatie in het gezin. “We zien in de praktijk dat er nog maar zo weinig echt met elkaar wordt gesproken. Echtparen onderling en ouders met kinderen” aldus voorzitter Rien Bogerd.

“De drukte van alle dag slokt ons helemaal op. Daarnaast werkt het mediagebruik niet echt mee” zo vervolgt de voorzitter. In het verlengde van de communicatie in het gezin, benoemt de voorzitter ook de communicatie met God, de stille tijd. “Is daar nog wel persoonlijk en als gezin ruimte voor?”

Samen koffiedrinken, luisteren, zingen, toegerust worden. Wat een voorrecht dat we dat in deze tijd samen in vrijheid nog mogen doen. Daarom nodigt gemeentekring De Schakel alle vrouwen, jong en oud, uit om te komen en te genieten van al die goede dingen die onze Hemelse Vader ons geeft.

"Communicatie in relaties" Dat is het thema van de koffiemorgen D.V. woensdag 7 november die gehouden wordt in de Maranathakerk. Een belangrijk thema, juist in een tijd waarin zoveel onze aandacht vraagt. Spreker op deze ochtend is Bert Noteboom. De koffiemorgen begint om half tien (vanaf 9.00 is de zaal open) en om 11.30 uur zal de morgen worden afgesloten.

Voor de kleinsten is kinderoppas aanwezig. We zoeken echter nog 2 volwassenen die op willen passen in de crèche. Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op met Cobie Koffeman, tel: 0527 685420.

Zoals u weet, hoopt br. Jan Post vanaf 1 november in onze gemeente aan de slag te gaan als pastoraal jongerenwerker. Verschillenden vroegen zich af wat dit inhoudt en gaat betekenen. In onderstaand artikel wil Jan daar iets meer over vertellen.

Als pastoraal jongerenwerker hoop ik het pastorale werk in de gemeente, en met name onder jongeren, te ondersteunen en waar mogelijk ook de pastorale zorg uit te breiden. Dit zal onder andere gaan in samenwerking met de bestaande jeugdraad en onder aansturing van de predikanten. Omdat deze functie helemaal nieuw is, zal ik met een aantal onderdelen starten die ik hieronder toelicht. Uiteindelijk zal de praktijk ook leren wat het qua tijd kost en waar ik prioriteit ga leggen.

Dagelijks Woord