Maandag 15 April 2024
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Afgelopen zondag werd voor de onderstaande gemeenteleden voorbede gedaan. Om privacyredenen worden alleen de naam en adres genoemd. Dit artikel is daarnaast alleen op maandag in te zien.

Voorbede en dankzegging zondag 14 april 2024

'Vruchtdragen'

Dat is het thema voor onze vrouwendag Deo Volente donderdag 16 mei 2024. Wij nodigen jullie graag uit voor deze dag. Het programma is van 10.30 tot 15.00 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee voor jullie klaar met iets lekkers. Mw. Els van Dijk zal deze dag in ons midden zijn en de op haar kenmerkende frisse manier het thema 'Vruchtdragen' inleiden.

Werkgroep Hulp Vervolgde Christenen wil weer een leuke avond organiseren.
Alleen hebben we daar hulp bij nodig.

We zoeken meerdere adressen om deze avond tot een succes te maken.
Natuurlijk willen wij jou helpen en meedenken met de invulling van deze avond.

Gezegend Paasfeest
De vorige nieuwsbrief ontving u net voor kerst en nu zien we uit naar het Paasfeest. Het verschil tussen beide feesten is dat kerst wel gevierd wordt, maar dat het Paasfeest en andere heilsfeesten nauwelijks gevierd worden in Albanië. De overeenkomst is wel dat beide heilsfeesten mooie aanknopingspunten geven in de gesprekken met patiënten en tijdens de ogenschijnlijke ‘toevallige’ ontmoetingen op straat.

Wij zijn op zoek naar jou!
Waarvoor?  De werkgroep verenigingen.

Wij zijn een groep enthousiaste gemeenteleden die de taak op zich genomen hebben om de (volwassen) verenigingen en Bijbelstudiegroepen in kaart te brengen en daarmee jaarlijks contact te onderhouden. Dit doen we om inzichtelijk te houden wie de vereniging leidt en waar en wanneer ze samenkomen. Deze informatie bundelen we en brengen we uit als gemeentegids op de website van de kerk aan het begin van het nieuwe seizoen.

Binnen onze gemeente worden de zalen van de kerkgebouwen al een aantal jaren door een planner ingeroosterd om zo de beschikbare zalen goed uit te nutten voor catechisaties en verenigingen waarbij de werklast voor de kosters evenredig wordt verdeeld.

De huidige planner (broeder P. de Boer) heeft dit altijd met passie gedaan en wil graag het stokje overdragen aan iemand die dit ook leuk vindt om te doen. In onderstaande beschrijving wordt weergegeven wat deze functie inhoudt en wat het van je vraagt.

Dagelijks Woord

  • Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. -- Johannes 15:15-17