Vrijdag 18 Januari 2019
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ga je mee skiën op DV zaterdag 2 februari ?

Ook dit jaar gaat de Activiteitencommissie we weer met een grote groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar op kerkkamp. Voor dit kerkkamp zijn ze nog op zoek naar leiding. Wil jij / u mee als leiding, om zo samen in gesprek te gaan met jongeren over Gods Woord, Bijbelstudie te doen, diverse activiteiten en nog veel meer?

Het kerkkamp vindt plaats van woensdag 1 mei tot en met vrijdag 3 mei 2019 (meivakantie). De locatie is de Aalbertshoeve in Ermelo

Aanmelden kan via onderstaand formulier

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. Het thema van deze lezingen is dit jaar: de Heilige Geest. In de lezingen worden diverse aspecten van Zijn werk belicht.

Aanstaande woensdag (16 januari) wordt DV de derde lezing gehouden. Ds.M van Reenen uit HHK Oldebroek zal dan spreken over de Heilige Geest; de Auteur van de Heilige Schrift. U bent van harte welkom om 20.00 uur in De Schuilplaats. 

Graag willen we iedereen bedanken die ons rond de jaarwisseling bemoedigd heeft met een kaart, whatsapp, email of op een andere manier. Zulke dingen doen ons goed. We hebben vorige week weer een nieuwsbrief verstuurd. Het is te veel om die in het kerkblad af te laten drukken, dus we hopen dat u en jullie toegang hebben tot het Internet want als het goed is staat de nieuwsbrief op de website van de kerk.

We wensen u en jullie voor 2019 toe dat u/je veel zegen mag ontvangen en doorgeven.

Hessel en Coby Visser

Klik hier om de nieuwsbrief in te zien.

Er waait een gure wind en het is donker. Maar gelukkig heeft de groep een vuurkorf met knappend vuur, een gitaar en een Bijbel. Rondom het vuur en het Woord spreekt Kees van Vianen, directeur van het LCJ, met zes jongeren over leven met God in een wereld die vaak donker is. 

Kees van Vianen leest samen met de jongeren Jesaja 64:1: „Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij neerkwaamt,dat de bergen van Uw aangezicht vervloten”. 

Hieronder de eindejaarsvideo van het LCJ. 

Regelmatig wordt gevraagd wanneer de Avondmaalszondagen zijn in 2019. In de regel is dat de tweede zondag in de laatste maand van ieder kwartaal. In verband met Pinksteren is het in juni 2019 de eerste zondag.

De data van de Avondmaalszondagen zijn: 10 maart, 2 juni, 8 september en 8 december 2019.

De dagen voor kerst zijn voor menigeen altijd bijzonder druk. Zo ook voor de diaconie. Daarom laat de diaconie weten dat er bestelde collectebonnen niet meer voor de kerst worden bezorgd.

Natuurlijk kunt u nog wel bonnen bestellen via de website. Deze bonnen liggen dan maandag voor u klaar in de Schuilplaats tussen 19.00 en 20.00 uur. Daar kunt u ook afzonderlijk nog bonnen kopen. Dit kunt u maandagavond ook doen in de Immanuelkerk (19.00-19.45 uur.)

Dagelijks Woord

  • Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. -- Romeinen 8:16-17