Maandag 20 Februari 2017
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Klik op rechtermenu "jouw inzet in de kerk"
Geslaagde ski activiteit Jeugdraad
Heerlijk tap-tea tbv Bijbelvertaalwerk echtpaar Verhoeff

Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.
1 Petrus 4:10

Met ontroering heeft de Raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha kennis genomen van het plotselinge overlijden van zijn jeugdouderling en ambtsbroeder

Br. Geert Snijder
In de leeftijd van 48 jaar.

Met dankbaarheid gedenken we dat hij als jeugdouderling de gemeente en de jeugd mocht dienen. Hij had een warm hart voor de jeugd. Moge de troost van het Evangelie in rijke mate zijn vrouw, kinderen, vader en verdere familie ondersteunen en sterken in dit verlies.

Namens de Kerkenraad,
Ds. H. Korving, preses           
C.J. Wakker, scriba   

Afgelopen zondag werd voor de onderstaande gemeenteleden voorbede gedaan. Om privacyredenen worden alleen de naam en adres genoemd. Dit artikel is daarnaast alleen op maandag in te zien.

Voorbede en dankzegging zondag 19 februari 2017

Onderaan deze pagina staat onder het menu 'Jeugdwerk' ook de link Uitsmijters. Daaronder staan diverse aansprekende verhalen voor de jeugd. Verhalen die op hun eigen manier tot nadenken aansporen. Zo nu en dan plaatsen we er ook één op de hoofdpagina, zoals die van de mayonaisepot. Een verhaal dat toegepast kan worden op Lukas 10:41-42

En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

Samen met totaal 105 jongeren is de Activiteitencommissie vanuit de jeugdraad op zaterdag 4 februari naar Winterberg in Duitsland geweest. Vorig jaar was het met 56 jongeren en nu met bijna 2 keer zoveel! Hoewel de jongeren voor dag en dauw op moesten staan (04.15 uur!) werd het een geslaagde dag en genoot iedereen enorm. Natuurlijk hoopt de jeugdraad dat de  volgende keer DV weer zoveel jongeren mee willen gaan.

De mogelijkheid was er om les te nemen, waar veel jongeren gebruik van hebben gemaakt en hierdoor eind van de dag ook heel goed mee konden komen met de anderen. Het weer was zeer goed en veel jongeren hebben elkaar op een heel andere wijze mogen ontmoeten. Eind van de middag was er ook een skiwedstrijd georganiseerd en is er op de terugreis nog een Bijbelkwis in de bussen gehouden. Het was een dag om dankbaar voor te zijn om met zoveel jongeren dit te kunnen  en mogen doen. 

De kerkenraad roept de stemgerechtigde leden op tot het inleveren van namen van broeders, welke u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. De kerkenraad hanteert voor de te kandideren broeders regels, die in het kerkblad vermeld staan.

Namen kunnen tot uiterlijk zaterdag 11 maart 2017 schriftelijk worden ingediend bij de scriba, br. C.J. Wakker Winterpeil 3, 8322 BK Urk. of via het postbusadres van de kerk (Postbus 49, 8320 AA Urk.) Mailen kan ook naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zoals u weet, vindt er elke maand een gebedsuur voor Zending & Evangelisatie plaats in onze gemeente. Tijdens deze avond wordt er voor verschillende zendelingen en hun werk gebeden tijdens een korte samenkomst, maar ook voor andere noden binnen onze gemeente (beroepingswerk). Dit gebeurt in de regel op de eerste donderdag van de maand in de Maranathakerk. 

Omdat de Biddag bijna samenvalt met de Bidstond wordt deze keer het Gebedsuur op de Biddag gehouden en dan op die avond ook bidden voor ons dagelijks brood en voor noden die er zijn. Deze avond willen we voor drie verschillende onderwerpen bidden: ten eerste voor de Biddag, ten tweede voor de Zending & Evangelisatie en ten derde voor vervolgde christenen. Wil jij van deze Biddag een Bid-dag maken en meestrijden in gebed voor het Evangelie? Welkom om 20.00 uur in De Schuilplaats (zij-ingang)

Dagelijks Woord

  • Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem. -- Kolossenzen 3:16-17