Woensdag 8 Februari 2023
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van biddag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Op D.V. woensdag 8 februari geeft het Urker Mannenkoor “Hallelujah” zijn inmiddels traditionele Biddagconcert in de Immanuëlkerk. Na twee jaar waarin het vanwege de coronabeperkingen niet mogelijk was, pakt het koor daarmee de draad weer op. 

Broeders en zusters,

We willen u op de hoogte stellen van een aanstaande reparatie aan het orgel in de Immanuëlkerk. De kerkgangers in de Immanuëlkerk hebben al een paar keer de ervaring opgedaan van vreemde, klapperende bijgeluiden. Boven bij het orgel klinkt het nog veel alarmerender. Dit geluid wordt veroorzaakt door een defecte klep in de windvoorziening. 

Het interkerkelijke gebedsmoment vindt iedere vrijdagavond van 19.30-20.00 uur plaats. De plaats van samenkomst staat elke week in de donderdag editie van het Urkerland.
Na een korte opening wordt er een lied gezongen, waarna in groepen wordt gebeden voor dorp, kerk, jongeren en algemene  of persoonlijke zaken.
Vrijdag 24 februari is het weer in de Immanuelkerk. Iedereen is van harte welkom.

‘Bidt zonder ophouden.
Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in
Christus Jezus over u’.

Lang heb ik gedacht: ‘als ik eerst maar de eerste nieuwsbrief verstuur’. Want,
zo was mijn gedachte, dan weet ik concreet naar welke plek de HEERE mij leidt.
Nu is het zover: de eerste nieuwsbrief bent u nu aan het lezen. Verwonderd kijk
ik terug. Op wonderlijke wijze heeft de HEERE gezorgd en geleidt

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10