Donderdag 23 Februari 2017
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Klik op rechtermenu "jouw inzet in de kerk"
Geslaagde ski activiteit Jeugdraad
Heerlijk tap-tea tbv Bijbelvertaalwerk echtpaar Verhoeff

De kerkenraad heeft afgelopen zondag de gemeente voorgesteld een beroep uit te brengen op ds. Moerdyk uit Monarch (Canada). De stemming zal plaatsvinden op DV zondag 5 maart na de morgendienst. De 41-jarige predikant Eric Moerdyk stelt zich hieronder kort voor.

Op de website zijn ook een aantal Nederlandstalige preken geplaatst zodat u deze kunt naluisteren: 
Preek: Lot’s einde. Klik hier
Preek Christus, het leven van een gelovige. Klik hier
Preek: Psalm 90. Klik hier
Preek: De oneindige genade van Jezus Christus. Klik hier

Diverse Engelstalige preken kunt u hier beluisteren. Klik hier

Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.
1 Petrus 4:10

Met ontroering heeft de Raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha kennis genomen van het plotselinge overlijden van zijn jeugdouderling en ambtsbroeder

Br. Geert Snijder
In de leeftijd van 48 jaar.

Met dankbaarheid gedenken we dat hij als jeugdouderling de gemeente en de jeugd mocht dienen. Hij had een warm hart voor de jeugd. Moge de troost van het Evangelie in rijke mate zijn vrouw, kinderen, vader en verdere familie ondersteunen en sterken in dit verlies.

Namens de Kerkenraad,
Ds. H. Korving, preses           
C.J. Wakker, scriba   

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. De serie krijgt dit het komende winterseizoen een interkerkelijk karakter, doordat predikanten van de Protestantse kerk en Hersteld Hervormde kerk uitgenodigd zijn een lezing te houden. 

Aanstaande woensdag (22 februari) wordt D.V. de vierde lezing van het winterseizoen gehouden. Ds. A. Versluis uit Oudekerk aan de Amstel zal dan voorgaan en stilstaan bij het thema 'God en geweld in het Oude Testament'

De collecte deze avond is voor de Evangelisatie Post in Gent (Belgie.). Tijdstip is 20.00 uur in de Schuilplaats 

Onderaan deze pagina staat onder het menu 'Jeugdwerk' ook de link Uitsmijters. Daaronder staan diverse aansprekende verhalen voor de jeugd. Verhalen die op hun eigen manier tot nadenken aansporen. Zo nu en dan plaatsen we er ook één op de hoofdpagina, zoals die van de mayonaisepot. Een verhaal dat toegepast kan worden op Lukas 10:41-42

En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

Samen met totaal 105 jongeren is de Activiteitencommissie vanuit de jeugdraad op zaterdag 4 februari naar Winterberg in Duitsland geweest. Vorig jaar was het met 56 jongeren en nu met bijna 2 keer zoveel! Hoewel de jongeren voor dag en dauw op moesten staan (04.15 uur!) werd het een geslaagde dag en genoot iedereen enorm. Natuurlijk hoopt de jeugdraad dat de  volgende keer DV weer zoveel jongeren mee willen gaan.

De mogelijkheid was er om les te nemen, waar veel jongeren gebruik van hebben gemaakt en hierdoor eind van de dag ook heel goed mee konden komen met de anderen. Het weer was zeer goed en veel jongeren hebben elkaar op een heel andere wijze mogen ontmoeten. Eind van de middag was er ook een skiwedstrijd georganiseerd en is er op de terugreis nog een Bijbelkwis in de bussen gehouden. Het was een dag om dankbaar voor te zijn om met zoveel jongeren dit te kunnen  en mogen doen. 

De kerkenraad roept de stemgerechtigde leden op tot het inleveren van namen van broeders, welke u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. De kerkenraad hanteert voor de te kandideren broeders regels, die in het kerkblad vermeld staan.

Namen kunnen tot uiterlijk zaterdag 11 maart 2017 schriftelijk worden ingediend bij de scriba, br. C.J. Wakker Winterpeil 3, 8322 BK Urk. of via het postbusadres van de kerk (Postbus 49, 8320 AA Urk.) Mailen kan ook naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dagelijks Woord

  • Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. -- Romeinen 12:4-5