Vrijdag 20 April 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ga je (weer) mee op kerkkamp? Geef je snel op!
Actief bezig zijn na de LCJ-dag; super gaaf
De LCJ-dag was ook leerzaam en ontspannend
Mannenontbijt: omgaan met geld in Bijbels perspectief
Aanschouwelijk onderwijs bij kinderappel LCJ

Diverse kerken op Urk nemen deel in de contactraad Gereformeerde Gezindte. Op zaterdagavond 21 april houdt de contactraad een gebedsavond in de grote zaal van de Maranathakerk Deze avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. 

Ds. Korving zal een korte meditatie houden over het thema: Nehemia's gebed als voorbeeld. In het gebed zullen de zorgelijke ontwikkelingen op Urk (zoals verslaving, kerkverlating, secularisatie etc) een plek krijgen. 

Onze gemeente voor pas getrouwde stellen of voor stellen die binnenkort gaan trouwen een aantal avonden waar het huwelijk centraal staat. De stellen hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Diverse onderwerpen komen op deze avonden aan de orde. 

Nadat ds. Korving in een eerste avond gesproken heeft over de Bijbelse basis van het huwelijk zal aanstaande woensdag de communicatie binnen het huwelijk centraal staan. Mevrouw D. Groeneveld zal hierover een korte inleiding verzorgen.

Alle genodigden worden van harte uitgenodigd deze avonden bij te wonen. Deze vinden om 20.00 uur plaats in de grote zaal van de Maranathakerk. 

Om de grote groep jongeren in onze gemeente extra aandacht te geven heeft de kerkenraad onlangs besloten om een pastoraal jongerenwerker aan te stellen voor 20 uur per week.  Door het aanstellen van een pastoraal jongerenwerker kan het jeugdwerk ook verder verdiept worden. De jeugdraad heeft dan ook hierover meegedacht.

De pastoraal jongerenwerker zal nauw samenwerken met de predikanten en de jeugdouderlingen.  De werving en de contractuele uitwerking voor het aannemen van een pastoraal jongerenwerker zullen in de komende periode plaatsvinden. 

Onze gemeente heeft een sterke relatie met de jongerenorganisatie LCJ. Deze organisatie heeft onlangs het nieuwe beleidsplan gepresenteerd voor de periode 2018-2021. Het plan staat in het teken van ‘Luisterend leven’.

Een groot deel van het toekomstig beleid wordt gerealiseerd binnen een interkerkelijk kader. Met behoud van eigen identiteit kunnen we veel voor elkaar betekenen. Samen met het enthousiaste LCJ-team en alle vrijwilligers wordt er naar uitgezien om de gaven en talenten aan dit werk te besteden.

Volgende week woensdag 11 april organiseert het Thuisfrontcomite van Albert en Jacomine Verhoef een gezellige minifair in de Immanuelkerk. Van 11.30 tot 17.30 uur bent u en jij van harte welkom. De opbrengst is volledig voor het bijbel vertaalwerk in Tanzania

Diverse leuke spullen zullen verkocht worden (waaronder 2e hands kleding). Maar ook aan de inwendige mens is gedacht (koffie met wat lekkers, gehakt ballen, gebakken vis etc ) Voor de kinderen worden die middag leuke activiteiten georganiseerd. Genoeg reden dus om een kijkje te komen nemen.

De bevestiging en intrede van kandidaat Van Vulpen aan onze gemeente zal plaatsvinden op DV zaterdag 30 juni. 

Voor de bevestiging en intrede zal nog het zogenaamde peremptoir examen in de classis moeten worden afgelegd. Hieronder wordt uitgelegd wat dat examen inhoudt. Dat zal DV 16 mei zijn hier op Urk in de Immanuelkerk. Het grootste gedeelte is een openbare vergadering, waarbij u en jullie aanwezig kunnen zijn. 

Dagelijks Woord