Donderdag 9 April 2020
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Immanuelkerk
Maranathakerk
De Schuilplaats

Nu we niet alleen in de samenleving maar ook als gemeente te maken hebben met ernstige en langdurige beperkingen wat betreft de samenkomsten van de gemeente en het pastorale contact, is het een behoefte van de kerkenraad om de gemeente door middel van een Paasbrief te groeten.

Samen met diverse werkjes voor de jeugd heeft ieder gemeentelid een dergelijke brief ontvangen. Geen paasenvelop ontvangen? Dan kunt u die nog ophalen op Clausstraat 28

Klik hier voor het digitaal lezen van de paasbrief

Vanaf het allereerste moment dat er (verscherpte) maatregelen zijn getroffen in de Corona-crisis heeft de kerkenraad regelmatig diverse besluiten moeten nemen.  En daarbij loopt de kerkenraad ook niet weg voor verregaande maatregelen.

Maar net als velen zoekt de kerkenraad daarbij wel naar de juiste interpretatie van de diverse regels. Daarom neemt de kerkenraad ook regelmatig contact op met beleidsmakers.  

In de afgelopen dagen bleek er landelijk nogal wat te doen te zijn over de '30-personen regel'.  Naar de letter van de noodverordening was de wijze waarop wij de erediensten, als uitzondering, tot afgelopen zondag inrichtten correct. Toch blijft dit niet zo, omdat er voor de kerkenraad een aantal nieuwe elementen bijgekomen zijn.

Donderdagmorgen vroeg is er een Amerikaanse tulpenboom gepland in de nieuwe tuin van de Immanuelkerk. Een actie van de broeders Kees Versprille, Maarten Hakvoort en Johannes Kramer, met de hulp van de jongens van Zwier. "Een teken van hoop in deze crisis" aldus de mannen. 


Ongetwijfeld heeft u het afgelopen zondag al gemerkt bij de digitale uitzending van de kerkdiensten. Er waren (nog) minder kerkraadsleden aanwezig in de kerkdienst. Een uitvloeisel van de verscherpte maatregelen van de Rijksoverheid. 

Aan de hand van deze verscherpte maatregelen heeft de kerkenraad ook weer extra maatregelen genomen, die u hieronder kunt lezen. En in dat alles volgt de kerkenraad nauwkeurig de RIVM-aanbevelingen en die van de gemeente Urk. 

Ook dit jaar zullen in het winterseizoen een aantal winteravondlezingen worden gehouden. In de lezingen wordt het leven van koningen van Juda belicht. Zijn er lessen en toepassingen ook naar deze tijd? En hoe krijgt daarin de heilsgeschiedenis een plaats? 

Aanstaande woensdag wordt de laatste lezing gehouden. Ds. P. de Vries zal dan het leven van koning Josia belichten. De lezing begint om 20.00 uur en wordt via de live stream uitgezonden. 

Klik hier om uitzending te volgen.

De wereld is in de greep van het Coronavirus. Aan vermeende zekerheden, waar mensen zo op vertrouwen, worden hard geschud. Angst en onzekerheid regeren. De vraag komt daardoor des te indringender op ons af: Wat is uw, wat is jouw (enige) zekerheid en troost in dit leven, maar ook in het sterven? Kunt u, kun jij instemmen met het antwoord op deze actuele eerste vraag in onze Heidelberger Catechismus?

Onze Minister-President Rutte heeft begin eind vorige week en begin deze week een heel aantal maatregelen genomen. Dat zijn maatregelen die ons allemaal raken op allerlei gebieden. Ook het kerkelijke leven wordt zwaar geraakt. Daarom heeft de kerkenraad na moeten denken over een aantal heel ingrijpende maatregelen. Het zijn bijzondere tijden, die ook bijzondere maatregelen vergen.

Hieronder zijn in het kort de besluiten opgenomen die uw kerkenraad biddend gemeend heeft te moeten nemen. We zijn dankbaar voor de ruimte die nog geboden wordt om de kerkdiensten doorgang te kunnen laten vinden, zij het op een andere manier dan we gewend zijn. Tevens vragen wij uw begrip voor deze uitzonderlijke noodmaatregelen.

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13