Woensdag 29 Mei 2024
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Op D.V. donderdag 30 mei a.s. dekken wij weer de tafels voor een gezellige broodmaaltijd voor alle senioren van de gemeente en ieder die wil aanschuiven. 

Om 17 uur staat de koffie klaar in de Maranathakerk.

 

Binnen onze gemeente worden de zalen van de kerkgebouwen al een aantal jaren door een planner ingeroosterd om zo de beschikbare zalen goed uit te nutten voor catechisaties en verenigingen waarbij de werklast voor de kosters evenredig wordt verdeeld.

Gezegend Paasfeest
De vorige nieuwsbrief ontving u net voor kerst en nu zien we uit naar het Paasfeest. Het verschil tussen beide feesten is dat kerst wel gevierd wordt, maar dat het Paasfeest en andere heilsfeesten nauwelijks gevierd worden in Albanië. De overeenkomst is wel dat beide heilsfeesten mooie aanknopingspunten geven in de gesprekken met patiënten en tijdens de ogenschijnlijke ‘toevallige’ ontmoetingen op straat.

Namens de werkgroep communicatie willen wij iedereen bedanken die de enquête over de informatieverstrekking binnen de kerk heeft ingevuld. De enquête is ruim 400 keer ingevuld door jong en oud. Ook zijn er heel veel tips en suggesties binnengekomen, hartelijk dank hiervoor. We gaan de resultaten bekijken en hopen hieruit een passend advies te kunnen geven over hoe de verschillende communicatiemiddelen het beste ingezet kunnen worden binnen onze gemeente. We hopen u hier binnenkort meer over te vertellen.

 

 

Wij als gemeentekring De Schakel zijn op zoek naar broeders en zusters die mee willen helpen met het bezoeken van ouderen, alleenstaanden, zieken en rouw dragende families.  Maar we gaan ook gezellig op kraambezoek in gezinnen waar het eerste kindje wordt geboren of bij gemeenteleden die een jubileum te vieren hebben.

Prioriteit….. Een woord dat veel vragen kan oproepen. Want hoe doe je dat? Ergens prioriteit aan geven. Hoe doe je dat om de dienst van God prioriteit te geven in het dagelijks leven? Zomaar overdag? Eén van de dingen die je hierbij kan helpen is het gebruiken van een Bijbels dagboek.

Onze eigen Wilma de Vries heeft meegeschreven aan het dagboek ‘Een handvol koren’ voor het jaar 2024

Dagelijks Woord

  • Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn. -- Micha 7:7-8