Dinsdag 18 Februari 2020
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Het interieur van oude Schuiplaats
Bij een oude (bazar)foto

Dit jaar treden DV 13 ouderlingen en 3 diakenen af. De kerkenraad roept de gemeente daarom op tot het inleveren van namen van broeders, welke u geschikt acht voor het ambt van ouderling/diaken. De bepalingen daarvoor zijn opgenomen in het laatste kerkblad. 

Namen kunnen tot uiterlijk zaterdag 15 maart 2020 schriftelijk of digitaal worden ingediend bij de scriba, br. J. Visser, Postbus 49, 8320 AA Urk. Of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ingediende lijsten dienen voorzien te zijn van een handtekening.

Met de mooie kerstzangavond werd in 2019 de laatste zangavond van dat jaar gehouden. Maar de zondagavondzang gaat ook in het nieuwe jaar door. Op DV zondag 16 februari wordt al weer het eerste zanguurtje in 2020 belegd. De commissie heeft een mooi programma samengesteld met bekende en graag gezongen liederen. Voor de kinderen is een speciaal programma onderdeel in het programma opgenomen. 

Achter het orgel neemt Jacob Schenk plaats, terwijl br. Hilco Scherrenburg de verbindende woorden zal spreken.

Iedereen, jong en oud worden hartelijk uitgenodigd om mee te zingen. Aanvang 20.30 in de Schuilplaats.

Woensdag 12 februari, de tweede woensdag van de maand, wordt op Urk de Biddag voor de visserij gehouden. Een bijzondere dag met een eigen achtergrond en geschiedenis. Een geloofstraditie van ruim 165 jaar! Het was ds. Jacob Nentjes die in 1848 als voorzitter van de kerkenraad van de kleine Christelijke Afgescheiden Gemeente het voorstel deed om jaarlijks in het voorjaar een gemeentelijke biddag te houden.

Voordat de vissers weer naar zee vertrokken, en een dankdag in het najaar (wanneer de vloot weer voor de kant ging.) Met deze dagen moest de afhankelijk van de zegen van de Heere in de voor Urk zo belangrijke bedrijfstak van de visserij tot uitdrukking worden gebracht.  

Intussen zijn Albert en Jacomine al een tijdje terug in Tanzania. Hieronder treft u de Januari-nieuwsbrief van het het zendingsechtpaar. 

Wat hebben we een fijne tijd gehad de afgelopen maanden! Onze twee meisjes moesten de eerste weken wel wat wennen en vooral Carolien was vaak verdrietig omdat ze haar honden mistte. Maar nadat ze op school was begonnen, was dat snel voorbij. Ze heeft het erg fijn in haar klasje en komt vaak thuis met leuke verhalen over dingen die gebeurd zijn of een nieuw lied dat ze heeft geleerd. Zelf vind ik het soms wel wat jammer dat ze zoveel naar school gaat, ze is thuis ook zo gezellig. Maar dat geeft wel weer meer tijd voor andere dingen en om extra veel boekjes met Miriam te lezen. Die houdt erg van meegaan op de koffie bij een tante, bes of vriendin en daarover vertelt zij dan later weer aan Carolien. Carolien vierde haar verjaardag voor de eerste keer met al onze familie erbij en dat was echt een hoogtepunt!

Aanstaande donderdag 06 februari is er D.V. weer een bidstond voor zending en evangelisatie. Ook u bent van harte welkom om samen onze handen te vouwen. 

Tijdens de maandelijkse bidstond willen we biddend het werk van de onder andere door onze gemeente uitgezonden zendelingen ondersteunen. Om biddend samen te strijden voor de verbreiding van het Evangelie. Zoals ook Paulus van Epafras getuigt, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden. Ook zullen de noden in onze gemeente worden voorgelegd aan de Troon der Genade.

De avond begint om 20:00 uur en vindt plaats in de Maranathakerk. 

Op woensdagavond 29 januari belegt DV mannenvereniging ” Gedenk te leven ” een vergadering waarop iedereen die belangstelling heeft hartelijk wordt uitgenodigd.

Het thema voor die avond is: De feesten van de Heere. Inleider is de heer Van de Lagemaat, die over dit onderwerp een boekje heeft geschreven. Er is een korte pauze met koffie/thee, daarna zaler gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur in een van de zalen van de Schuilplaats.

Dagelijks Woord

  • Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. -- 1 Johannes 1:6-7