Zaterdag 3 Juni 2023
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Sinds jaar en dag is het een vertrouwd beeld: de rondgang van de collectezakken door de kerkbanken. We zijn er mee vertrouwd om tijdens een vast moment in de eredienst onze gaven via de collectezak te geven. De munt en het bankbiljet worden steeds meer ingeruild voor de collectebon en doet geen afbreuk aan de plaats en waarde die de collecte in de eredienst heeft.

Corona zette ons leven op z’n kop, ook ons kerkelijk leven. We keken thuis naar de kerkdienst en maakten onze gaven over op de bankrekening van de kerk of doneerden via de website. Toen we weer met kleinere groepen samen in de kerk de eredienst mochten bezoeken, stonden de diakenen bij het verlaten van de kerk bij de bussen vanwege besmettingsgevaar.

Rijk
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid,
door Christus Jezus.
Met deze rijke belofte uit Filippenzen 4 werd ik op 19 februari jl. uitgezonden.
Dankbaar kijk ik terug op een onvergetelijke dienst die ik heb ervaren als een stukje hemel
op aarde. Ik weet mij bevoorrecht dat ik mag gaan in de dienst van deze God bij Wie ik reddende handen heb mogen vinden, maar ook steeds weer mag ontdekken dat Zijn handen rijk geven vanuit Zijn onuitputtelijke rijkdom. Zijn hand
wees de weg naar Albanië, aan Zijn hand zal ik blijven gaan en vanuit Zijn handen wil ik delen hier in Albanië.

Beste gemeenteleden,

Zondag 19 maart heeft groep 7 en 8 (ongeveer 100 kinderen) van de zondagsschool, in de Schuilplaats een lezing gehad over social media gebruik. Graag willen we het een en ander met jullie delen over deze middag. De middag werd geleid door spreker Niek Bakker van het LCJ. Eerst hebben we het online-gebruik van de kinderen geïnventariseerd. Zo heeft 90% van de kinderen al een eigen smartphone, wordt er gemiddeld 2,5 uur per dag hieraan besteed en zijn de meest gebruikte apps: Tiktok, Netflix en YouTube.

Gratis proefabonnement op De Wekker

Binnenkort komt de tweede editie van het Wekkermagazine uit: ‘Op weg naar Pasen'.

In dit nummer is aandacht voor het lijden en sterven van Jezus. Waarom was het nodig, en waarom moest Hij ook weer opstaan? Verschillende CGK-leden vertellen hoe zij Pasen beleven. Ook is er een speciale rubriek voor jongeren.

In de bijlage een aanbieding voor  een GRATIS proefabonnement voor 3 maanden op De Wekker.

Wij zijn Ruben Brussé (21) en Rhodé de Deugd (22).

Ruben woont op Urk en studeert Fysiotherapie, Rhodé woont in Dordrecht en werkt in het Speciaal Basis Onderwijs.We zijn nieuwe leden binnen de gemeente van Maranatha en hopen binnenkort ook belijdenis van ons geloof af te leggen.
We voelen ons thuis, en daar zijn we dankbaar voor. 

In de zomerperiode willen we onze vakantie graag nuttig gaan besteden en ons gaan inzetten voor een goed doel! We zijn in contact gekomen met Jemima in Beit Jala, Israël.

Lieve familie en vrienden,

Wat een bijzonder jaar mochten we beleven! Hartelijk dank voor wat jullie allemaal hebben betekend in het afgelopen jaar, zodat het werk op het zendingsveld door kon gaan. Wij zijn in veel dingen tekortgeschoten, zoals ook jullie op de hoogte houden. Dankbaar zijn we voor de gebeden. Het jaar is omgevlogen. Eén ding weten we: dat Gods werk doorgaat. En we mogen dit op onverwachte momenten ervaren. Hem komt alle lof toe en willen we een ieder aanmoedigen om in 2023 datgene wat je zelf leest in de Bijbel te gebruiken, en door te geven aan anderen. Laten we elkaar aanvuren. We wensen u en jullie allen toe, door Immanuël getroost en aangemoedigd steeds weer te mogen stralen.
Hartelijke groeten, Hessel en Coby

Dagelijks Woord

  • Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd. -- Psalmen 126:1-3