Woensdag 12 Juni 2024
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Donderdag 6 juni 2024 vindt er een gemeenteavond plaats waar u als gemeente wordt geïnformeerd over het convent en wat het standpunt van de kerkenraad is. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Wilt u vooraf uw vragen sturen aan de scriba. U kunt dat doen tot uiterlijk woensdagmiddag 17:00 uur. 

De avond begint om 20:00 en wordt gehouden in de Schuilplaats. Iedereen, dus broeders én zusters, belijdende leden en belangstellende doopleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Beste verenigingsleider/ leidster,

Hierbij doen wij de oproep om de informatie van uw vereniging te delen voor het nieuwe seizoen 2024/2025. Graag zien wij de informatie zo spoedig mogelijk bij ons verschijnen. Heeft u al gereageerd, dan kunt u deze berichtgeving verder negeren.

Staat u (nog) niet in de verenigingsgids voor volwassenen van afgelopen seizoen en wilt u wel met uw vereniging in de gids neem dan gerust contact met ons op.

Binnen onze gemeente worden de zalen van de kerkgebouwen al een aantal jaren door een planner ingeroosterd om zo de beschikbare zalen goed uit te nutten voor catechisaties en verenigingen waarbij de werklast voor de kosters evenredig wordt verdeeld.

Gezegend Paasfeest
De vorige nieuwsbrief ontving u net voor kerst en nu zien we uit naar het Paasfeest. Het verschil tussen beide feesten is dat kerst wel gevierd wordt, maar dat het Paasfeest en andere heilsfeesten nauwelijks gevierd worden in Albanië. De overeenkomst is wel dat beide heilsfeesten mooie aanknopingspunten geven in de gesprekken met patiënten en tijdens de ogenschijnlijke ‘toevallige’ ontmoetingen op straat.

Namens de werkgroep communicatie willen wij iedereen bedanken die de enquête over de informatieverstrekking binnen de kerk heeft ingevuld. De enquête is ruim 400 keer ingevuld door jong en oud. Ook zijn er heel veel tips en suggesties binnengekomen, hartelijk dank hiervoor. We gaan de resultaten bekijken en hopen hieruit een passend advies te kunnen geven over hoe de verschillende communicatiemiddelen het beste ingezet kunnen worden binnen onze gemeente. We hopen u hier binnenkort meer over te vertellen.

 

 

Wij als gemeentekring De Schakel zijn op zoek naar broeders en zusters die mee willen helpen met het bezoeken van ouderen, alleenstaanden, zieken en rouw dragende families.  Maar we gaan ook gezellig op kraambezoek in gezinnen waar het eerste kindje wordt geboren of bij gemeenteleden die een jubileum te vieren hebben.

Dagelijks Woord

  • Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. -- Jeremia 31:33-34