Vrijdag 1 December 2023
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Zondag 10 december zal DV het Heilig Avondmaal aangericht staan in onze gemeente. Woensdag 6 december wordt een bezinningsuur gehouden. Deze vindt plaats in de Schuilplaats en begint om 20.00 uur. Ds. J. van Vulpen heeft de leiding. 


Prioriteit….. Een woord dat veel vragen kan oproepen. Want hoe doe je dat? Ergens prioriteit aan geven. Hoe doe je dat om de dienst van God prioriteit te geven in het dagelijks leven? Zomaar overdag? Eén van de dingen die je hierbij kan helpen is het gebruiken van een Bijbels dagboek.

Onze eigen Wilma de Vries heeft meegeschreven aan het dagboek ‘Een handvol koren’ voor het jaar 2024

Inmiddels zijn we alweer een paar weken druk bezig met de voorbereidingen van de winterfair die gehouden zal worden op donderdag 7 december D.V. van 14.00-19.00 uur. Een gezellig samen zijn… Er is ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie, een beker warme poeiermelk met slagroom of een heerlijke oliebol. Er wordt veel aandacht besteed aan het maken van mooie toeven, bloemstukken en inkoop van prachtige decoratie. Natuurlijk worden de kinderen niet vergeten en is er veel lekkers te koop. Er is nog ruimte op de winterfair. Wil jij helpen tijdens de fair of lijkt het je leuk om te verkopen? Of heb je andere ideeën? Laat het ons weten!

Elke maand komen er broeders en zusters van de gemeente bijeen in een van de zalen in de Maranathakerk voor een gebedssamenkomst. Deze bijeenkomsten worden bezocht door een vast groepje gemeenteleden. Het zou zo maar kunnen dat u of jij niet eens weet van het bestaan van deze groep. De kerkenraad heeft vlak voor de zomervakantie het besluit genomen om deze maandelijkse bidstond meer onder de aandacht van de gemeente te brengen en hieraan ambtelijke leiding te geven.

Vandaag, donderdag 16 november 2023, vindt DV om 19.30 uur de tweede vernieuwde bidstond plaats in de Maranatha. 

Dat doen we niet omdat we zorgen hebben over deze gebedssamenkomst, maar omdat de kerkenraad de noodzaak voor het gemeenschappelijk gebed in de gemeente wil onderstrepen en zo ook wil bevorderen.

Gerrald Bronkhorst loopt stage bij ds. Polinder in het kader van zijn studie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In het laatste kerkblad heeft hij zich voorgesteld.

"Ik ben 33 jaar en ik woon met mijn vrouw Henriette en onze drie kinderen in Elspeet. In het dagelijks leven ben ik docent Godsdienst op het Hoornbeeck College in Kampen. Daarnaast studeer ik theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dit schooljaar volg ik onder andere de bachelor vakken Praktische Theologie, waar ook een stage bij hoort. Deze stage loop ik dit schooljaar in uw gemeente bij ds. Polinder. Het betreft een oriënterende stage waarin ik kennis maak met de diverse taken van een gemeentepredikant. Wellicht zult u mij in die hoedanigheid dit jaar eens tegenkomen bij gemeentelijke activiteiten. Ik kijk er naar uit om op deze manier u en uw gemeente beter te leren kennen!" 

De kerkenraad merkt dat onze ouderen het fijn vinden om bezoek te ontvangen van de predikant of bejaardenouderling. Om meer in deze behoefte te kunnen voorzien zijn er naast de vier verkozen bejaardenouderlingen ook drie bezoekbroeders aangesteld.

De bezoekbroeders zullen de bejaardenouderlingen ondersteunen in het afleggen van bezoeken en kunnen ook ingezet worden bij rouwdiensten. 

Bejaardenouderlingen:
Br. Jochem Woord
Br. Riekelt Korf
Br. Jan de Boer
Br. Otto Bakker

Bezoekbroeders:
Jaap de Boer, Vrouwenzand 23 (tel. 682682)
Henk Bakker, Roggebot 18 (tel. 06-4019 3173)
Klaas Koffeman, Pinksterbloemstraat 20 (tel. 06-5327 1508)

 

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21