Woensdag 8 December 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Door het toenemende aantal Urkers dat positief getest is/wordt op Corona willen we voor de Winteravondlezing van woensdag 10 november een aantal aanvullende maatregelen nemen.

In overleg met Gemeente Urk hebben we helaas moeten belsuiten om de fair die gepland stond voor aanstaande woensdag te annuleren.

Houd de kanalen van facebook in de gaten, via deze weg proberen we nog een aantal items te verkopen die voor de fair bedoeld waren.

 

In overleg met ds. Brons is gezien de huidige omstandigheden besloten om de geplande receptie te annuleren. We hopen en bidden dat binnenkort een nieuwe mogelijkheid ontstaat om het alsnog op gepaste en verantwoorde manier te organiseren.

Woensdag 27 oktober wordt in de Immanuelkerk een gezamenlijke hervormingsdienst gehouden. Sprekers zijn dr. Van Valen en ds. Tramper.

De avond begint om 19.45 uur en een ieder is van harte uitgenodigd. 

In 2018 ontstond het verlangen om met ouders van dove en slechthorende kinderen bij elkaar te komen. De drie organisaties Op weg met de anderChristelijk Dovenpastoraat en Dit Koningskind zetten gezamenlijk hun schouders eronder. Inmiddels is het een jaarlijkse dag speciaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen met een speciaal programma voor de kinderen zelf. Dit jaar besteden we onder andere aandacht aan de materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen.

Beste broeders en zusters,

Onze generale synode deed in 1998 een uitspraak aangaande de vrouw in het ambt, waarbij zij het traditionele standpunt Schriftuurlijk verantwoord noemde. Naar aanleiding van revisieverzoeken is deze duidelijke uitspraak nog eens bevestigd door de GS van 2001. Helaas is daarmee de discussie binnen ons kerkverband over dit thema niet gestild. Nieuwe hermeneutische inzichten werden en worden daarbij ingebracht. Deze inzichten verontrusten ons als kerkenraad (en velen in ons landelijk verband met ons) zeer gezien de ingrijpende consequenties die ze met zich meebrengen voor de functionering van het Schriftgezag in prediking en praktijk. 

Dagelijks Woord

  • Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. -- Johannes 3:20-21