Maandag 16 Juli 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
De locatie van het jeugdkamp 16+. Je kunt nog mee!
Helpt u mee met (haven)evangelisatie deze zomer?
B-leave is (bijna) klaar voor vertrek naar Botswana

Ook in het winterseizoen 2018-2019 wordt opnieuw een Vormingscursus georganiseerd. De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2018 tot half maart 2019 (zaterdags.) Iedereen kan deelnemen, er is geen vooropleiding vereist. Klik hier voor meer informatie.

Komend seizoen komen volgende onderwerpen aan de orde:
Momenten uit de CGK-geschiedenis
Wat heeft de Kerk met Israël? 
Van joods-christelijke gemeente naar kerk uit joden en heidenen (Hand. 6-15) 
De zingende gemeente 
De Maaltijd des Heeren – Principe en praktijk 
Kerk en kerkjeugd -

Zoals u wellicht weet is in de Schuilplaats een studio, waar o.a de kerktelefoonuitzendingen voor de dinsdagavond worden opgenomen. De medewerkers, Lub de Vries en Bons Kramer, verrichten daar ook hun werkzaamheden voor de bestellingen van de kerkdiensten op cd. Meer info over Studio Schuilplaats kunt u onderaan deze website vinden. 

De medewerkers hebben aangegeven dat de zomerstop van de uitzendingen begint op 24 juli en duurt tot 28 augustus 2018. Op dinsdag 04 september worden DV dus weer de uitzendingen gestart.

Een andere wijziging is dat de op cd bestelde kerkdiensten niet alleen op dinsdagavond, maar nu ook op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur zijn op te halen in De Schuilplaats.  

Door achterstallig onderhoud is de pastorie aan de Steenbank de laatste maanden grondig aangepakt. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de pastorie bewoonbaar gemaakt. En nu het alles klaar is betekent het dat de verhuizing van de familie Van Vulpen binnenkort plaatsvindt. Maandag 11 juni verhuist het gezin van Kesteren naar Urk. We heten hen dan ook hartelijk welkom!

De Commissie van Beheer wil de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Samen met het bouwbedrijf en andere aannemers is in korte tijd heel veel werk verzet. Daarvoor dank! 

Aanstaande zondag 10 juni 2018 staat D.V. het Heilig Avondmaal aangericht in onze gemeente. Daarom wordt morgen (DV woensdag 06 juni) om 20.00 uur een bezinningsuur gehouden. Deze vindt plaats in de Maranathakerk en ds. Korving hoopt het uur te leiden. 

Na de tijd is er gelegenheid om samen koffie te drinken. 

Met elkaar dragen we de totale kosten van onze gemeente. En hoewel de cijfers er de laatste jaren beter uitzien, moet geconstateerd worden dat dit vooral komt door eenmalige meevallers. Dit biedt dus geen financiële gezonde situatie voor de toekomst. 

Daarom is, in opdracht van de kerkenraad, de fondswervingscommissie deze week een nieuwe actie gestart rond de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) van de gemeenteleden. Ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder heeft een persoonlijke brief ontvangen waarin de actie op een heldere manier wordt toegelicht. In de brief wordt gevraagd om de bijdrage die het gemeentelid nu geeft te beoordelen. Daarvoor heeft de commissie een adviestabel opgesteld. 

Of het gemeentelid nu wel of niet meedoet, gevraagd wordt om het formulier ingevuld te deponeren in de bus die zondag 27 mei en zondag 3 juni in de kerkgebouwen staan. 

Het was toch wel een bijzonder gezicht dat naast ds. Korving en ds. Polinder ook de drie emeritipredikanten (ds. Bos, ds. Brons en ds. Westerink) aanwezig waren bij het classis examen van kandidaat Van Vulpen. Een beeld dat laat zien dat Hij verder werkt in onze gemeente.

Afgelopen woensdag waren naast de afvaardiging van de classis en deputaten ook diverse ambtsdragers en gemeenteleden aanwezig bij het examen van onze nieuwe predikant.

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2