Zondag 21 Januari 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ga je mee skiën op 10 februari 2018?
Toerustingsdag Jeugdwerk op 27 januari. Meld je snel aan.

Als lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken houden we niet alleen een plaatselijke gemeente financieel in stand. We dragen ook bij aan de dingen die we als CGK landelijk in stand houden.  De dingen die we landelijk samen doen, betalen we ook samen. Zo dragen we bij aan de deputaatschappen (landelijke commissies), die met het geld aan het werk gaan.

Voor 2018 bedraagt de landelijke bijdrage € 69,80 per dooplid. Met een ledenaantal van zo'n 3.400 zielen betekent dit voor onze gemeente een kostenpost van ruim € 237.000. Dit is dus zonder de kosten van onze eigen gemeente! Wilt u zo aan het begin van het jaar uw vaste jaarlijkse bijdrage ook weer eens tegen het licht houden? 

Hieronder staat een opsomming van die onderdelen die bekostigd worden vanuit de landelijke bijdrage.

Het Documentatiecentrum van Dienstenbureau Chr. Gereformeerde kerken heeft een facebookpagina (klik hier.) Op de pagina komen 100 citaten van auteurs uit onze kerken. De eerste 48 staan er al. Het zijn citaten die stof geven tot nadenken.

Bijvoorbeeld 'Niet de laatste woorden of het sterven is beslissend voor de zaligheid. Maar het leven. Want een mens sterft zoals hij geleefd heeft.' of deze " Wees echt! Laat je daarin sturen door mensen die je kunnen helpen door onechtheid heen te prikken. Het zal een ontdekkend proces zijn, maar mijns inziens de enige weg om de toekomstige generatie te benaderen."

De selectie van de citaten is van de hand van de beheerder van het Documentatiecentrum, Jan Noorlandt. De site is het bezoeken waard. 

Volgend jaar reist een grote groep jongeren uit onze gemeente naar de Hanahai gemeente in Botswana, waar Hessel en Coby ook bijbelvertaalwerk doen. Een ploeg van 25 jongeren gaat daar veel werk verrichten. Het project heet B-Leave. Er moet echter nog een hoop geld ingezameld worden voor al het materiaal dat nodig is voor al de werkzaamheden in Botswana.  Om dat te bereiken, doen de jongeren verschillende acties.

Een van die acties is een kerstconcert van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo op zaterdag 23 december in De Schuilplaats (aanvang 20.00 uur.) Het koor zal de avond invullen met prachtige kerstliederen, onder leiding van Louwe Kramer. De bekende organist Pieter Heykoop zal te horen zijn op het orgel. Verder zal ds. J. Westerink een verbindend woord spreken.

De entree voor het concert is gratis, maar de opbrengst van de collecte die gehouden wordt, is voor het B-Leave project.

Om ons kerkblad te kunnen bekostigen wordt van ieder huisgezin een vrijwillige bijdrage gevraagd. Veel gemeenteleden hebben hiervoor een machtiging ingevuld. Met ingang van dit jaar zijn we gestopt met het rondbrengen van de overige  acceptgiro’s. We willen de gezinnen waarbij de bijdrage niet is geïncasseerd vragen of ze deze over willen maken op het bankrekeningnummer van de kerk? De gegevens staan hieronder vermeld. Volgens berekening komt een abonnement uit op een bedrag van ca. € 18,50.   

Het bedrag kunt u ook via de website betalen. Klik hier

Heeft u nog geen machtiging ingevuld en wilt u de kerk ook wel machtigen? Vul dan dit formulier in (klik hier).

Volgende week woensdag (13 december) organiseert de bazarcommissie D.V. weer een sfeervolle winterfair. En net als in voorgaande jaren is er ook nu weer van alles te koop. Wat dacht u van prachtige kersttukjes en decoratie, kerstkaarten en boeken? Natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht Overheerlijke oliebollen of een lekkere bak snert of bonensoep. Eigenlijk te veel om op te noemen.

U bent van harte welkom van 14.00-18.30 uur in de Maranathakerk.

 

Aanstaande donderdag (donderdag 07 december) is er D.V. weer een bidstond voor zending en evangelisatie. 

Tijdens de maandelijkse bidstond willen we biddend het werk van de onder andere door onze Gemeente uitgezonden zendelingen ondersteunen. Om biddend samen te strijden voor de verbreiding van het Evangelie. Zoals ook Paulus van Epafras getuigt, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden. We bidden o.a. voor het werk van Hessel en Coby Visser, Hessel en Prisca Keuter, Koos en Anna de Jong en Albert en Jacomine Verhoeff.

De avond begint om 20:00 uur en vindt plaats in de Maranathakerk. 

Dagelijks Woord

  • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5