Woensdag 29 Mei 2024
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Elke maand komen er broeders en zusters van de gemeente bijeen in een van de zalen in de Maranathakerk voor een gebedssamenkomst. Deze bijeenkomsten worden bezocht door een vast groepje gemeenteleden. Het zou zo maar kunnen dat u of jij niet eens weet van het bestaan van deze groep. De kerkenraad heeft vlak voor de zomervakantie het besluit genomen om deze maandelijkse bidstond meer onder de aandacht van de gemeente te brengen en hieraan ambtelijke leiding te geven.

Vandaag, donderdag 16 november 2023, vindt DV om 19.30 uur de tweede vernieuwde bidstond plaats in de Maranatha. 

Dat doen we niet omdat we zorgen hebben over deze gebedssamenkomst, maar omdat de kerkenraad de noodzaak voor het gemeenschappelijk gebed in de gemeente wil onderstrepen en zo ook wil bevorderen.

De kerkenraad merkt dat onze ouderen het fijn vinden om bezoek te ontvangen van de predikant of bejaardenouderling. Om meer in deze behoefte te kunnen voorzien zijn er naast de vier verkozen bejaardenouderlingen ook drie bezoekbroeders aangesteld.

De bezoekbroeders zullen de bejaardenouderlingen ondersteunen in het afleggen van bezoeken en kunnen ook ingezet worden bij rouwdiensten. 

Bejaardenouderlingen:
Br. Jochem Woord
Br. Riekelt Korf
Br. Jan de Boer
Br. Otto Bakker

Bezoekbroeders:
Jaap de Boer, Vrouwenzand 23 (tel. 682682)
Henk Bakker, Roggebot 18 (tel. 06-4019 3173)
Klaas Koffeman, Pinksterbloemstraat 20 (tel. 06-5327 1508)

 

Beste gemeenteleden,

Zondag 19 maart heeft groep 7 en 8 (ongeveer 100 kinderen) van de zondagsschool, in de Schuilplaats een lezing gehad over social media gebruik. Graag willen we het een en ander met jullie delen over deze middag. De middag werd geleid door spreker Niek Bakker van het LCJ. Eerst hebben we het online-gebruik van de kinderen geïnventariseerd. Zo heeft 90% van de kinderen al een eigen smartphone, wordt er gemiddeld 2,5 uur per dag hieraan besteed en zijn de meest gebruikte apps: Tiktok, Netflix en YouTube.

Via dit bericht willen we u (opnieuw) vertellen wat we als medewerkers van Studio Schuilplaats zoal doen.

Iedere dinsdagavond zijn we aanwezig in de studio, en verzorgen wij een (preek)uitzending via de kerktelefoon. Deze begint om 19.45 uur. Naast Psalmen, geestelijke liederen, en een gedicht, kunnen de luisteraars ook luisteren naar een preek. Momenteel zenden wij een serie uit over Ruth. Deze uitzendingen zijn te beluisteren via de kerktelefoon, en kerkdienstgemist.nl/Urk/Schuilplaats.

 Sinds de mededeling in het vorige kerkblad is een groot deel van de gemeente aan de slag gegaan met de app. Inmiddels maken al meer dan 1200 gemeenteleden hier gebruik van! Iedereen die nog geen uitnodiging heeft ontvangen kan hieronder zijn of haar gegevens achterlaten. 

Met deze app heb je altijd de actuele gemeentegids bij je en kun je direct contact opnemen met gemeenteleden. Ook kun je eenvoudig aan de beheerder melding maken als er iets niet klopt. Komende tijd worden er stapsgewijs steeds meer functies aan de app toegevoegd.

Nu tijdens de erediensten niet gecollecteerd wordt kan dit via de digitale weg. De diaconie heeft de volgende mogelijkheden gerealiseerd.

Dagelijks Woord

  • Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn. -- Micha 7:7-8