Maandag 8 Maart 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

UPDATE 13-02-2021 

Terwijl we deze week de Urker biddag mochten houden bleek ook deze week weer tijdens de kerkenraadsvergadering dat uw en jullie gebed hard nodig is. Daar waar we vorig jaar biddag nog geen idee hadden wat ons te wachten stond duurt de corona en inmiddels de landelijke lockdown met alle gevolgen voort. 

Met grote dankbaarheid kunnen we als kerkenraad u meedelen dat d.s. W.A. Capellen het uitgebrachte beroep van onze gemeente heeft mogen aannemen. We zijn blij en dankbaar met dit verheugende bericht voor onze gemeente maar denken tegelijkertijd ook aan de gevolgen dat dit besluit heeft voor de gemeente van Noordeloos.

Hart Voor Christenen (HVC) is een organisatie die opkomt voor christenen in nood. Ook binnen onze gemeente is er een werkgroep voor deze organisatie die bij deze een oproep doen binnen onze gemeente om hulp te bieden. Open dit artikel om te zien hoe hulp geboden kan worden.

Een 40-dagentijd. Inmiddels een bekend begrip om een periode bijvoorbeeld geen Instagram te gebruiken, of toe te leven naar Pasen. Maar nu bedoeld om 7 weken lang samen de Bijbel te lezen. Niet zomaar. Door middel van een filmpje word je elke dag aangemoedigd door een jongere of oudere uit de gemeente. Langs verschillende thema’s lezen we de Bijbel, op weg naar Pasen, oftewel: ‘Samen op weg naar het kruis’.

Namens onze Maranatha gemeente mag ik als Jongerenpastor betrokken zijn bij KSG. KSG staat voor Kerk, School en Gezin. Deze interkerkelijke werkgroep ontwikkelt verschillende materialen en projecten rondom Gods Woord voor gezinnen (kinderen en jongeren) in samenspraak met verschillende scholen. 

De catechisatie zal tijdens de Lock-down online doorgaan. Open dit artikel om de werkwijzen en lesinhoud te bekijken.

We bidden of God ook deze vormen wil zegenen. Dat het onderwijs van Deze Koning harten mag raken en bovenal ons mag oefenen in afhankelijkheid.

Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36