Maandag 24 September 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Terugblik gemeenteweek: mannenontbijt
Terugblik gemeenteweek: Happen en Trappen
Terugblik gemeenteweek: wijkavond Polderwijk
Terugblik gemeenteweek: wijkavond Schuilplaatswijk
Terugblik gemeenteweek: wijkavond Maranathawijk
Terugblik gemeenteweek: spelmiddag kinderen

Aanstaande zondag 09 september 2018 staat D.V. het Heilig Avondmaal aangericht in onze gemeente. Daarom wordt morgen (DV woensdag 05 september) om 20.00 uur een bezinningsuur gehouden. Deze vindt plaats in de Immanuelkerk en ds. J. van Vulpen hoopt het uur te leiden. 

De Schriftlezing is deze avond uit Jesaja 25:6–12 en Habakuk 2:12–14. Ds. Van Vulpen zal kort stilstaan bij Habakuk 2:14

Na de tijd is er gelegenheid om samen koffie te drinken. 

Omdat er een onevenredige groei ontstond in de huidige wijkindeling en kijkend naar de nieuwe uitbreidingsplannen in Urk heeft de kerkenraad over een nieuwe wijkindeling gesproken. Een nieuwe indeling die per juli 2018 zal ingaan. 

Op deze manier komt er dus een evenredige verdeling over de gemeente. Daarbij is ook gekeken naar het aantal adressen voor de wijkouderlingen. De indeling vindt plaats over een: Schuilplaatswijk, Maranathawijk, Immanuelwijk en de Polderwijk, inclusief adressen buiten Urk. Hieronder wordt dit in een tekening weergegeven. 

Ook in het winterseizoen 2018-2019 wordt opnieuw een Vormingscursus georganiseerd. De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2018 tot half maart 2019 (zaterdags.) Iedereen kan deelnemen, er is geen vooropleiding vereist. Klik hier voor meer informatie.

Komend seizoen komen volgende onderwerpen aan de orde:
Momenten uit de CGK-geschiedenis
Wat heeft de Kerk met Israël? 
Van joods-christelijke gemeente naar kerk uit joden en heidenen (Hand. 6-15) 
De zingende gemeente 
De Maaltijd des Heeren – Principe en praktijk 
Kerk en kerkjeugd -

Met elkaar dragen we de totale kosten van onze gemeente. En hoewel de cijfers er de laatste jaren beter uitzien, moet geconstateerd worden dat dit vooral komt door eenmalige meevallers. Dit biedt dus geen financiële gezonde situatie voor de toekomst. 

Daarom is, in opdracht van de kerkenraad, de fondswervingscommissie deze week een nieuwe actie gestart rond de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) van de gemeenteleden. Ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder heeft een persoonlijke brief ontvangen waarin de actie op een heldere manier wordt toegelicht. In de brief wordt gevraagd om de bijdrage die het gemeentelid nu geeft te beoordelen. Daarvoor heeft de commissie een adviestabel opgesteld. 

Of het gemeentelid nu wel of niet meedoet, gevraagd wordt om het formulier ingevuld te deponeren in de bus die zondag 27 mei en zondag 3 juni in de kerkgebouwen staan. 

Dagelijks Woord

  • Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. -- Jesaja 11:9