Vrijdag 1 December 2023

De kerkenraad merkt dat onze ouderen het fijn vinden om bezoek te ontvangen van de predikant of bejaardenouderling. Om meer in deze behoefte te kunnen voorzien zijn er naast de vier verkozen bejaardenouderlingen ook drie bezoekbroeders aangesteld.

De bezoekbroeders zullen de bejaardenouderlingen ondersteunen in het afleggen van bezoeken en kunnen ook ingezet worden bij rouwdiensten. 

Bejaardenouderlingen:
Br. Jochem Woord
Br. Riekelt Korf
Br. Jan de Boer
Br. Otto Bakker

Bezoekbroeders:
Jaap de Boer, Vrouwenzand 23 (tel. 682682)
Henk Bakker, Roggebot 18 (tel. 06-4019 3173)
Klaas Koffeman, Pinksterbloemstraat 20 (tel. 06-5327 1508)

 

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21