Maandag 15 April 2024

De kerkenraad merkt dat onze ouderen het fijn vinden om bezoek te ontvangen van de predikant of bejaardenouderling. Om meer in deze behoefte te kunnen voorzien zijn er naast de vier verkozen bejaardenouderlingen ook drie bezoekbroeders aangesteld.

De bezoekbroeders zullen de bejaardenouderlingen ondersteunen in het afleggen van bezoeken en kunnen ook ingezet worden bij rouwdiensten. 

Bejaardenouderlingen:
Br. Jochem Woord
Br. Riekelt Korf
Br. Jan de Boer
Br. Otto Bakker

Bezoekbroeders:
Jaap de Boer, Vrouwenzand 23 (tel. 682682)
Henk Bakker, Roggebot 18 (tel. 06-4019 3173)
Klaas Koffeman, Pinksterbloemstraat 20 (tel. 06-5327 1508)

 

Dagelijks Woord

  • Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. -- Johannes 15:15-17