Woensdag 29 Mei 2024

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open te zijn. Dat lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt het best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksueel misbruik in kerkelijke relaties te praten.

Stappenplan Een veilige kerk
Met het Stappenplan ‘Een veilige kerk’ werkt onze gemeente aan veiligheid. Het is een compact stappenplan bestaande uit zes stappen. We werken kort stap 3: ‘gedragscode en omgangsregels’ uit.

In een gedragscode staat wat de kerkenraad van de vrijwilligers verwacht. Welk gedrag wel en niet geaccepteerd wordt. Een gedragscode is een officieel document, dat door vrijwilligers bij de start van hun werk ondertekend wordt. Het verschil met omgangsregels is dat een gedragscode een vaste set regels is voor iemand met verantwoordelijkheid voor anderen. Een jeugdverenigingsleider, een catecheet, een crèche-leider, een zondagsschoolmeester/-juf. Je hebt verantwoordelijkheid voor de ander en daarom moet je je op deze manier gedragen.

Gedragscode Veilig Jeugdwerk CGK Maranatha

Omgangsregels zijn afspraken in een groep over hoe je met elkaar om gaat. Die maak je met elkaar en je houdt elkaar er aan. Bijvoorbeeld op zondagsschool, vereniging of op een jeugdkamp. Het maken van omgangsregels is een activiteit die je heel goed aan het begin van het seizoen of bij het starten van een groep kunt doen. Die activiteit helpt de groepsleden om zich bewust te worden van de verantwoordelijkheid naar elkaar en hoe respectvol met elkaar om te gaan. Verschillende groepen kunnen komen tot verschillende formuleringen. Dat is niet erg, het belangrijkste is dát er over wordt nagedacht en gesproken.

Er zijn verschillende materialen beschikbaar om omgangsregels verder uit te werken als groep (klik op de onderdelen):
Kringgesprek-Zo-zijn-onze-manieren
Stellingenspel-omgangsregels-in-de-groep.
Voorbeeld-omgangsregels-Jeugdwerk

Vertrouwenspersonen
Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom het onderwerp ‘Een veilige kerk’ kan een vertrouwenspersoon een belangrijke rol vervullen. De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt en kan het melden van (vermoedens van) misbruik in kerkelijke relaties laagdrempelig maken.

De vertrouwenspersoon in de gemeente heeft in eerste instantie taken die liggen op het gebied van veiligheid in de gemeente. Hij/zij adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt hij/zij de melder daarbij. Ook kan je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties.

De vertrouwenspersonen; Wilco Bloed, Amanda Vastenhouw en Josien Bogerd-Limburg zijn te bereiken op het e-mailadres; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Meer weten? Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl

De vertrouwenspersoon is aangesteld door de kerkenraad, maar is inhoudelijk geen verantwoording schuldig aan de kerkenraad. 

 

Dagelijks Woord

  • Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn. -- Micha 7:7-8