Dinsdag 18 Juni 2019

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen de kerk en in kerkelijke relaties komt misbruik voor. De interne vertrouwenspersoon geeft aandacht aan signalen en maakt het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar.

Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de interne vertrouwenspersoon als eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn; Martine Weerstand, Wilco Bloed en Peter de Boer. Deze zijn te bereiken op het E-mailadres; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vertrouwenspersoon is aangesteld door de kerkenraad, maar is inhoudelijk geen verantwoording schuldig aan de kerkenraad.
De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn aangesloten bij “Het Meldpunt voor misbruik in kerkelijke relaties”   De kerken, verbonden aan het Meldpunt, verklaren dat seksueel misbruik de grens overschrijdt van persoonlijke integriteit en slachtoffers ernstig beschadigt. Seksueel misbruik in kerkelijke relaties schaadt het vertrouwen dat de gezagspositie met zich meebrengt. Dit is in strijd met wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.


 

 

Dagelijks Woord

  • Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. -- Romeinen 6:12-14