Woensdag 7 December 2022

Voetnoot:

Vereniging Deborah komt in de Immanuelkerk samen i.p.v. de Maranathakerk zoals in bovenstaande overzicht vermeld.

Dagelijks Woord

  • Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21