Maandag 25 Maart 2019
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2019-03-24 Johannes 18:1-12 De almacht van de lijdende Christus ds. C.P. de Boer
2019-03-24 1Timoteüs 6:6-19 Ons bezit ten opzichte van ... (HC zondag 42)
2019-03-24 Lukas 9:18-36 Mozes en Elia verschijnen aan Christus op Zijn lijdensweg ds H.Korving
2019-03-17 Johannes 18:1-12 De arrestatie van Jezus
2019-03-17 Hartbewaking (Spreuken 4) ds H. Polinder
2019-03-17 Galaten 2:15-21 Het kruis van de Heere Jezus ds H.Korving
2019-03-10 Johannes 10:11-21 Jezus Christus is de goede Herder..
2019-03-10 Johannes 10:1-13 Jezus Christus is de goede Herder...
2019-03-10 Leviticus 16:23-34 Verzoend met God op de grote Verzoendag.. ds H. Polinder
2019-03-10 Leviticus 16:15-22 De verzoening door de Hogepriester... ds H. Polinder
2019-03-10 Romeinen 5:1-11 De zekerheid van de gelovige ligt in Christus.
2019-03-10 Galaten 2:15-21 Christus voor Paulus gekruist, en Paulus met Christus gekruist. ds H.Korving
2019-03-03 Johannes 10:1-21 Jezus Christus is de Deur
2019-03-03 Matteüs 26:46-56 Jezus' gevangenneming
2019-03-03 Galaten 1 Genade en vrede ds H.Korving
2019-03-03 De instelling van de grote Verzoendag.... Leviticus 16:1-19 ds H. Polinder
2019-02-27 Romeinen 8:1-30 Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?
2019-02-24 2Koningen 14:23-29
Jona 1:1-3
Jona de Profeet.
2019-02-24 Johannes 11:1-27 Jezus Liefde en het lijden.
2019-02-24 Spreuken 7 Rein leven. (Zondag HC41) ds H. Polinder

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13