Maandag 24 September 2018
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2018-09-09 Johannes 6:49-71 Tot Wie zullen wij heengaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven ds H.Korving
2018-09-09 Johannes 6:35-48 Ik ben het Brood des levens ds H.Korving
2018-09-09 Psalmen 23
Romeinen 8:28-39
Leven met de HEERE ds H. Polinder
2018-09-09 Psalmen 23 U bent met mij aan Uw tafel. ds H. Polinder
2018-09-09 Habakuk 3 Het nochtans van het geloof
2018-09-09 Habakuk 3 De HEERE strijdt!
2018-09-02 Daniël 9:1-23 Het gebed om ontferming
2018-09-02 Johannes 6:22-37 Voedsel van eeuwigheidswaarde ds H.Korving
2018-09-02 Psalmen 23
Johannes 10:11-16
De Heere is mijn herder. ds H. Polinder
2018-08-26 Hebreeën 11:1-6
Judas 1:14-21
Henoch wandelde met God.
2018-08-26 Habakuk 2 Een troostelijk gezicht.
2018-08-19 Markus 1:9-15
Markus 1:35-45
Ik wil, word gereinigd!
2018-08-19 Habakuk 1 De last van Habakuk
2018-08-19 Joshua 23 Bewaar uw hart en uw indentiteit. ds H.Korving
2018-08-19 1Koningen 18:21-46 De HEERE verhoort het gebed.
2018-08-12 Joshua 22 De eenheid van Gods gemeente. ds H.Korving
2018-08-12 Zacharia 3 Jozua voor de rechtbank in de hemel.
2018-08-05 1Koningen 13 Het oordeel van God over de profeet van Juda. Ds. J. van Amstel
2018-08-05 1Petrus 4 God bepaald het tijdstip van het oordeel. Ds. J. van Amstel
2018-07-29 Jesaja 42:18-43:7 Jesaja 43 vers 1

Dagelijks Woord

  • Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. -- Jesaja 11:9