Zondag 21 Januari 2018
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2018-01-14 Johannes 1:35-52 De roeping van Nathanael ds H.Korving
2018-01-14 Romeinen 6:1-14 De betekenis van de dood van Christus ds H. Polinder
2018-01-14 2Korintiërs 1:1-10 De Heere oefent Paulus in geloofsvertrouwen
2018-01-07 Matteüs 2:13-18 Het lijden van Christus. (HC zondag 15) ds H.Korving
2018-01-07 Psalmen 73 Bijna uitgegleden...
2018-01-07 Openbaring 1:1-8 Een goddelijke groet.
2018-01-07 Genesis 41:15-36 Farao heeft gedroomd....
2018-01-07 Psalmen 124 Het Votum...
2018-01-01 Jakobus 4:13-17 Deo Volente: het voorbehoud van Jakobus ds H. Polinder
2018-01-01 Jesaja 41:1-16 Vreest niet,want Ik ben met u
2018-01-01 Psalmen 145
Psalmen 90:14
Een gepast gebed aan het begin van een nieuwe dag ds H.Korving
2017-12-31 Psalmen 90  Heilige rekenkunde. ds H.Korving
2017-12-31 Lukas 17:11-19 Dankdag aan de voeten van Jezus ds H. Polinder
2017-12-31 Exodus 15:1-21
Openbaring 15:1-4
Openbaringen 15 vers 2 t/m 4
2017-12-26 Lukas 2:1-12 De geboorte van de Zaligmaker verkondigt aan de herders
2017-12-26 Lukas 2:1-7
Galaten 4:1-5
Eindelijk kerst!
2017-12-25 Matteüs 1:18-25 Mattheus beschrijft de geboorte van Jezus Christus ds H. Polinder
2017-12-25 Lukas 2:8-24 De Heere Jezus aanbidden als de herders.
2017-12-25 Lukas 2:1-7
Micha 5:1-6
Laat ons dan heengaan naar Betlehem en laat ons zien het woord wat er geschied is.
2017-12-25 Lukas 2:1-20 De komst van de Heere Jezus ds H.Korving

Dagelijks Woord

  • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5