Zaterdag 25 September 2021
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2021-09-19 Genesis 45 Jacobs hoop herleeft ds H.Korving
2021-09-19 Genesis 15:1-6
Hebreeën 11:8-16
De hoop van de gelovigen ds H. Polinder
2021-09-19 Hebreeën 6:4-20 Het anker van de hoop
2021-09-12 1Petrus 1:22-2:10 Een oproep aan gelovigen om geestelijk te groeien
2021-09-12 Psalmen 34:7-23 De HEERE is goed voor zondige mensen
2021-09-12 Johannes 6:49-71 Wilt u ook niet weggaan? ds H.Korving
2021-09-12 Ik ben het Brood des Levens. Johannes 6: 30-48 (tekst: 35) ds H.Korving
2021-09-12 Hooglied 1 De bruid in haar huwelijk met de Koning ds H. Polinder
2021-09-12 Psalmen 45 De bruid wordt geleid tot de Koning ds H. Polinder
2021-09-05 1Samuel 21:8-15
Psalmen 34
David kijkt terug op zijn verblijf bij Achis
2021-09-05 Openbaring 21 Het nieuwe Jeruzalem
2021-09-05 Psalmen 45 Het bruiloftslied van de Koning ds H. Polinder
2021-09-05 Johannes 6:22-29 Werken, eten, leven (tekst vers 27) ds H.Korving
2021-08-29 Filippenzen 1:1-11 Paulus dankbaarheid over Gods goede werk in Filippi
2021-08-29 Filemon 1:1-11 Tekst Filemon 1 vers 10 en 11a
2021-08-29 Hooglied 5:1-8 Tekst Hooglied 5 vers 2 tm 8
2021-08-22 Markus 2:1-13 Uw zonden zijn u vergeven Prof. Dr. A. Baars
2021-08-22 2Korintiërs 4:16-5:21 2 Korinthe 5 vers 1
2021-08-22 Matteüs 12:38-45 en zie, meer dan Sálomo is hier.
2021-08-22 Hebreeën 11:1-16 De pelgrims reis van Abraham Prof. Dr. A. Baars

Dagelijks Woord

  • En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. -- Johannes 1:14