Woensdag 18 September 2019
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2019-09-15 Genesis 15:1-6 Abram, in de nacht ds H.Korving
2019-09-15 2Koningen 4:1-7 Tel uw zegeningen…
2019-09-15 Leviticus 9:1-7
Numeri 6:22-27
De zegen van de HEERE ds H. Polinder
2019-09-08 Jesaja 40:12-31 Zie hier is uw God! middagdienst.
2019-09-08 Jesaja 40:1-11 Zie hier is uw God! Morgendienst
2019-09-08 Romeinen 8:28-39 Psalm 23 vers 6 ds H. Polinder
2019-09-08 Psalmen 23 Psalm 23 vers 4 en 5 ds H. Polinder
2019-09-08 Psalmen 66 Ik zal U mijn geloften betalen. ds H.Korving
2019-09-08 Psalmen 65 De nodiging tot Gods paleis ds H.Korving
2019-09-01 De Heere is mijn herder.... Psalm 23 en Joh. 10:11-16 ds H. Polinder
2019-09-01 Jesaja 40:1-11 Troost voor het volk des HEEREN
2019-09-01 Psalmen 8 Loflied op Gods grote en heerlijke Naam ds H. Polinder
2019-09-01 Psalmen 63 Dorst naar God. ds H.Korving
2019-08-25 Spreuken 21:1-15 Recht en gerechtigheid ds H. Polinder
2019-08-25 Richteren 3:12-31 Samchar in zijn strijd. Leesdienst
2019-08-25 Psalmen 62 Psalm 62: 2,3, 6-9
2019-08-25 Het zuchten van de Geest. Romeinen 8: 18-27
2019-08-18 Spreuken 9 Op leven en dood
2019-08-18 Efeziërs 5:1-20 Geen dodenslaap, maar levenswandel
2019-08-18 Genesis 6:9-22
Hebreeën 11:7
Het water dat onderscheid maakt.

Dagelijks Woord