Maandag 27 Januari 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-01-19 Hebreeën 11:1-10 Het ware geloof. (HC zondag 7) ds H.Korving
2020-01-19 Numeri 16:41-50 Numeri 16:41-50
2020-01-19 Matteüs 13:31-35 Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaad ds H. Polinder
2020-01-12 Markus 10:13-27 Markus 10:13-27
2020-01-12 Jeremia 31:31-40 Jeremia 31:31-40 
2020-01-12 Lukas 7:11-17
Johannes 5:25-29
Lukas 7:11-17 en Joh. 5:25-29
2020-01-12 Johannes 3:1-21 Jezus onderwijs over de wedergeboorte ds H. Polinder
2020-01-12 Openbaring 22 Openb. 22
2020-01-05 1Korintiërs 1:18-31 De Middelaar, waarachtig God en Mens ds H.Korving
2020-01-05 Openbaring 6:1-8 De Ruiter op het witte paard
2020-01-05 Richteren 9:1-21
Richteren 9:46-57
Een lesje in bescheidenheid ds. A. Huijgen
2020-01-05 Lukas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus ds H.Korving
2020-01-01 Psalmen 121 Een gebed om bewaring ds H.Korving
2020-01-01 Zie hier is uw God! Jesaja 40:12–31
2020-01-01 Deuteronomium 33:1-11
Deuteronomium 33:26-29
De eeuwige God is een Woning ds H. Polinder
2019-12-31 Deuteronomium 31:30-32:12 Mozes zingt het lied van Gods trouwe zorg ds H. Polinder
2019-12-31 Psalmen 116 Dankdag... ds H.Korving
2019-12-31 Tel uw zegeningen…2 Koningen 4:1–7
2019-12-31 Psalmen 77 Van 2019 naar 2020
2019-12-29 Exodus 12:1-14
Exodus 12:28
Matteüs 25:1-13
Eerst het feest, dan de vrijheid

Dagelijks Woord

  • Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. -- Galaten 5:25-26