Donderdag 9 April 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-04-05 1Koningen 8:26-53 De Heere wijst de weg in crisistijd. ds H. Polinder
2020-04-05 Zacharia 13 Het zwaard van God treft Zijn Herder. ds H.Korving
2020-03-29 Jesaja 61:1-6
1Petrus 2:1-10
Christus en de christen ds H.Korving
2020-03-29 Markus 15:16-28 Kruisdragen
2020-03-22 Jesaja 52:13-53:12 Het lijden van de Knecht des Heeren
2020-03-22 Zie de Mens Genesis 3: 17-24 en Johannes 19: 1-7 ds H. Polinder
2020-03-15 Handelingen 4:1-12 Hand 4 vers 1 tm 12, HC Zondag 4 ds H. Polinder
2020-03-15 Matteüs 24:1-14 En nog is het einde niet ds H.Korving
2020-03-08 Lukas 22:14-30 Tot dienstbaarheid geroepen
2020-03-08 Lukas 22:7-20 Christus’ Avondmaal voor Zijn gelovigen
2020-03-08 Psalmen 116 De lofzang ds H. Polinder
2020-03-08 Markus 14:7-26 De instelling van het Avondmaal ds H. Polinder
2020-03-08 Johannes 17:11-26 Christus bidt tot Zijn Vader t.b.v. van de Zijnen. ds H.Korving
2020-03-08 Johannes 17:1-10 De band tussen Christus en de Zijnen ds H.Korving
2020-03-01 Markus 14:12-21 Voorbereiding HA Markus 14:12-21 ds H. Polinder
2020-03-01 Lukas 22:7-20 Lukas 22 vers 15
2020-03-01 Psalmen 22:1-12 Luistert God wel naar mijn gebed?
2020-03-01 Johannes 17:1-10 het Hogepriesterlijk gebed ds H.Korving
2020-02-23 Recht en gerechtigheid Spreuken 21:1-15 ds H. Polinder
2020-02-23 Romeinen 8:1-17 Het werk van de levendmakende Geest ds. C.P. de Boer

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13