Woensdag 7 December 2022
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-12-04 Titus 2 De Zaligmakende genade van God ds. J.W. Wullschleger
2022-12-04 Lukas 1:5-25 De adventsboodschap voor Zacharias ds H. Polinder
2022-12-04 Genesis 17:15-19
Genesis 18:9-15
Genesis 21:1-7
De lach om de beloofde Zoon
2022-12-04 Maleachi 3:13-4:2 Jezus Christus is de Zon der gerechtigheid
2022-11-27 Lukas 1:26-38 Deze zal groot zijn
2022-11-27 Amos 5:18-6:14 Amos adventsprediking van de Dag van de Heere ds H. Polinder
2022-11-27 Jesaja 8:32-9:6 Jesaja kondigt de komst van de Heere Jezus
2022-11-27 1Koningen 10:1-13 De koningin van Scheba en de koning Salomo
2022-11-20 1Kronieken 29:18-21 Het slotakkoord van het Onze Vader (HC zondag 52)
2022-11-20 Genesis 37:18-36 Jozefs sterven en opstanding ds. C.P. de Boer
2022-11-20 Genesis 39:1-9
Jakobus 1:12-19
Jozefs ons voorbeeld ds. C.P. de Boer
2022-11-20 Daniël 3 De drie vrienden in de vurige hoven
2022-11-20 Romeinen 8:24-39 Als God voor ons is...
2022-11-16 Markus 10:13-31 Winteravondlezing: Jezus ontmoet de rijke jongeling
2022-11-13 1Samuel 28:4-25 Saul haalt Samuel voor de geest
2022-11-13 Romeinen 8:18-30 Zuchten met pijn en met hoop
2022-11-13 Genesis 32:13-32 Pniël: Gods aangezicht gezien
2022-11-13 Jakobus 1:19-27 De ware christen herken je aan drie dingen ds H.Korving
2022-11-06 1Tessalonicenzen 4:13-5:11 Altijd met de Heere zijn
2022-11-06 Openbaring 12 Geestelijke strijd

Dagelijks Woord

  • Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21