Vrijdag 30 Oktober 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-10-25 Genesis 4:1-26
Hebreeën 11:1-4
Thuis in het geloof: rechtvaardig voor God
2020-10-25 Micha 6:1-8 Gods Ommeroeper
2020-10-25 Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 3:17-21
De troostvolle toekomst van de gelovige ds H. Polinder
2020-10-25 Genesis 12:1-8
Hebreeën 11:8-16
Thuis in het geloof : Geloofsgehoorzaamheid
2020-10-25 Hebreeën 1:8-17 Het Evangelie verkondigd als een kracht Gods tot zaligheid
2020-10-18 Numeri 20:1-13 Wie ben ik? ds H.Korving
2020-10-18 1Petrus 2:1-10 Hoeksteen, struikelsteen en gevelsteen
2020-10-18 2Korintiërs 1:1-11 De tweede brief van Paulus aan Korinthe is eigenlijk de 4e
2020-10-11 Matteüs 10:24-31
Lukas 13:1-5
Wat heeft God te zeggen in deze coronacrisis?
2020-10-11 Openbaring 1:9-18 Het zwaard van de Geest ds H. Polinder
2020-10-11 1Tessalonicenzen 5:1-11 Helm van de zaligheid (Ef. 6 vers 17a) ds H. Polinder
2020-10-11 Johannes 10:1-16
Johannes 10:27-29
De heilige algemene christelijke kerk ds H.Korving
2020-10-11 Genesis 6
Hebreeën 11:1-7
Thuis in het geloof - De ark van behoud
2020-10-04 Lukas 2:41-53 De twaalfjarige Jezus was thuis in het geloof ds H.Korving
2020-10-04 Jeremia 35 De Rechabieten als voorbeeld voor Israël
2020-10-04 2Kronieken 22:10-12
2Kronieken 24:1-4
2Kronieken 24:15-20
Het leven van koning Joas ds H. Polinder
2020-06-07 2Korintiërs 5:5-21 HC zondag 16 ds H. Polinder
2020-06-07 2Koningen 6:8-23 De verkondiging van Gods genade
2020-06-01 Jesaja 44:1-5
Romeinen 5:1-5
Romeinen 5 vers 5 ds H.Korving
2020-05-31 Handelingen 16:11-40 De vrucht van Pinksteren

Dagelijks Woord

  • De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. -- 2 Korintiers 3:17-18