Donderdag 17 Januari 2019
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2019-01-13 Het Brood des levens (Johannes 6:25-42 en 60-69)
2019-01-13 Hebreeën 12:1-13 Volharden in de renbaan van het geloof ds H.Korving
2019-01-13 Deuteronomium 6:10-13
Matteüs 5:33-37
Hebreeën 6:13-20
Eedzweren volgens de Bijbel (HC zondag 37) ds H. Polinder
2019-01-06 Openbaring 12 Tegengestelde krachten.
2019-01-06 Johannes 1:19-36 Johannes predikt Jezus.
2019-01-06 Leviticus 24:10-16
Johannes 17:1-17
Het 3e gebod wijst ons op (HC Zondag 36) ds H.Korving
2019-01-06 Markus 5:1-20 Een hopeloos geval komt bij Jezus
2019-01-01 Genesis 8 De Heere maakt een nieuw begin. ds H. Polinder
2019-01-01 Psalmen 1 Wie wijst ons de weg in 2019? ds H.Korving
2019-01-01 Kolossenzen 1:3-14
Kolossenzen 4:2-6
Gebed bij het nieuwe jaar
2018-12-31 Genesis 7:1-19
Matteüs 24:36-42
De Heere sluit de deur van de ark ds H. Polinder
2018-12-31 Psalmen 150 Alles wat adem heeft love de Heere! ds H.Korving
2018-12-31 Psalmen 68 Geloofd zij de Heere
2018-12-30 Deuteronomium 4:1-20 HC Zondag 35
2018-12-30 Hosea 11 Van Bethlehem naar Egypte ds H.Korving
2018-12-30 Hebreeën 2 Onze Hogepriester doet zingend Zijn werk.
2018-12-30 Jesaja 43:22-44:5 Hoop voor hopelozen
2018-12-30 Galaten 3:19-4:7 God heeft zijn Zoon uitgezonden. ds. J.W. Wullschleger
2018-12-26 Matteüs 2:1-12 Op kraam bezoek in Betlehem
2018-12-25 Lukas 2:1-20 Maria en het Evangelie van de geboren Zaligmaker ds H. Polinder

Dagelijks Woord

  • Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6