Vrijdag 20 April 2018
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2018-04-15 1Tessalonicenzen 4:13-5:11 Onze tijden liggen in de Verhezen Paas Vorst.
2018-04-15 Matteüs 28:16-20 De opgestande Christus geeft het doopbevel. ds H. Polinder
2018-04-15 Judas 1 Judas oproep om te strijden.
2018-04-08 2Korintiërs 1:12-24 Na Pasen zijn al Gods woorden ondertekend met ‘amen’
2018-04-08 Job 19 Jobs geloofsbelijdenis
2018-04-08 Johannes 10:2-16 De kerk van de Heere (HC zondag 21) ds H.Korving
2018-04-08 Lukas 11:37-54 Het ergste wat een gemeente kan gebeuren: de sleutel is weg! 
2018-04-08 Efeziërs 5:1-17 Het leven van de christen in drie werkwoorden ds H.Korving
2018-04-02 Lukas 24:13-35 Lukas 24 vers 25 en 26
2018-04-02 Leviticus 23:1-14
1Korintiërs 15:13-23
Pasen: het eerstelingenfeest
2018-04-02 Lukas 24:13-35 De opgestane Christus zorgt voor brandende harten ds H. Polinder
2018-04-01 Lukas 24:1-12 Lukas 24:10-12 ds H. Polinder
2018-04-01 Matteüs 27:61-66
Matteüs 28:11-20
De oude leugen rondom Pasen
2018-04-01 Johannes 20:19-31 Hoe het Pasen werd voor Thomas ds H.Korving
2018-04-01 Matteüs 28:1-10 Hij gaat u voor naar Galilea
2018-04-01 Johannes 20:1-10
Johannes 20:19-23
De Opgestane Jezus komt in het midden van Zijn discipelen ds H. Polinder
2018-03-30 Johannes 19:17-30 Jezus’ klederen verdeeld ds H.Korving
2018-03-30 Psalmen 31:1-6
Lukas 23:44-49
Christus’ laatste woorden
2018-03-30 Het is volbracht... (Johannes 19 vers 17 t/m 37 ds H. Polinder
2018-03-25 1Timoteüs 1:1-17 ik geloof in..... ds H.Korving

Dagelijks Woord