Donderdag 20 Januari 2022
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-01-16 Johannes 2:1-11 Het begin van Jezus tekenen
2022-01-16 Matteüs 5:1-16 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
2022-01-16 Markus 5:21-43 Jezus gaat met Jaïrus mee
2022-01-16 Efeziërs 5:15-33 Christus en het huwelijk ds H. Polinder
2022-01-09 2Petrus 1:1-21 2 Petrus 1 vers 19
2022-01-09 Matteüs 7:13-29 Matth 7 vers 13 en 14 ds. J.W. Wullschleger
2022-01-09 Prediker 2:24
Prediker 5:8-19
HC zondag 42
2022-01-02 Hebreeën 12:1-14 Houd vol!
2022-01-02 Lukas 2:25-35 Simeon ontmoet zijn Zaligmaker
2022-01-02 Lukas 2:40-52 de jeugd van de Heere Jezus
2022-01-01 Psalmen 1 Het beste voornemen voor het jaar 2022 ds H.Korving
2022-01-01 Hebreeën 6:4-20 Op reis in 2022 met het anker van de hoop
2022-01-01 Hebreeën 11:8-16 Op reis met Abraham de vader van de gelovigen
2021-12-31 Openbaring 22:12-21 Openbaring 22 vers 20b
2021-12-31 Matteüs 13:24-30
Matteüs 13:36-43
de oogst is de voleinding der wereld
2021-12-31 Het loofhuttenfeest...Leviticus 23: 33-43 en Openbaring 7: 9-17 ds H.Korving
2021-12-31 Psalmen 68:1-21 Davids lofzang op dankdag
2021-12-31 1Koningen 4:20-28
Lukas 12:22-34
1 koningen 4 vers 20
2021-12-26 Lukas 2:8-20 In hemels licht gezet
2021-12-26 Matteüs 2:1-18 Betlehem Jezus geboorteplaats

Dagelijks Woord