Zondag 13 Juni 2021
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2021-05-30 1Korintiërs 2 De Heilige Geest ds H.Korving
2021-05-30 1Petrus 5 Onze zorgen Gods zorg
2021-05-30 Efeziërs 3:8-21 Efeze 3 vers 16 tm 19
2021-05-30 2Koningen 5:1-19 De Heere schakelt een meisje in. ds H. Polinder
2021-05-24 Johannes 14:15-31 De Heilige Geest is de blijvende Leraar ds H. Polinder
2021-05-23 Handelingen 2:1-13 De tekenen van wind en vuur op het Pinksterfeest ds H. Polinder
2021-05-23 De zegen van de zalving met de Heilige Geest 1 Johannes 2: 12-29 ds H.Korving
2021-05-23 Handelingen 2:12-24 Handelingen 2 vers 13, 16 en 17
2021-05-23 Handelingen 2:1-21 Christus vervult zijn belofte en maakte alles vol
2021-05-16 Hooglied 4 Een gebed om het werk van de Heilige Geest ds H.Korving
2021-05-16 Johannes 14:15-31 Gods kinderen zijn geen wezen.
2021-05-16 Job 1:6-22 Job in zijn 1e beproeving
2021-05-16 Stefanus ziet een open hemel Handelingen 7:54-60 ds H. Polinder
2021-05-13 2Koningen 2:1-15 2 Koningen 2 vers 11 en 14
2021-05-13 Handelingen 1:1-14 Van Hemelvaart naar wederkomst ds H. Polinder
2021-05-13 Christus' hemelvaart: Hebreeën 1: 1-4 en 8 ds H.Korving
2021-05-09 Markus 4:35-5:20 De predikant van Dekapolis
2021-05-09 Psalmen 143 Davids gebed om onderwijs
2021-05-09 Psalmen 115 De Heere alleen is God HC zondag 34 ds H. Polinder
2021-05-09 Romeinen 6:1-23 Het Paas leven.

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11