Vrijdag 22 November 2019
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2019-11-17 Matteüs 7:1-14 Goed schenkt goede gaven ds. J.W. Wullschleger
2019-11-17 Jakobus 1:1-18 De zegen van de beproeving ds H.Korving
2019-11-17 Galaten 3:10-29 God staat in Zijn recht (HC Zondag 4)
2019-11-17 Lukas 15:11-32 Een vader had 2 zonen.. ds. J.W. Wullschleger
2019-11-17 Lukas 7:11-17
Johannes 5:25-29
De Levensvorst verslaat de koning van de verschrikking.
2019-11-10 Genesis 1:26-31
Efeziërs 4:17-24
God schiep de mens naar Zijn beeld (HC zondag 3) ds H. Polinder
2019-11-03 Psalmen 13 Davids vertwijfelde zucht tot verlichting
2019-11-03 Psalmen 51 Hoe leer ik mijn ellende kennen? HC zondag 2 ds H.Korving
2019-11-03 Openbaring 3:14-22 Laodicea, waar de hemelse Koopman komt.
2019-11-03 Romeinen 3:9-26 'Om niet' Het evangelie in twee woorden
2019-10-27 Jesaja 54 Gods onveranderlijke liefde ds. C.P. de Boer
2019-10-27 Romeinen 8:26-39 Mijn enige troost is in de drie-enige God (HC Zondag 1) ds H. Polinder
2019-10-27 Leviticus 23:33-44
Openbaring 7:9-17
Loofhuttenfeest; dankbaar leven
2019-10-20 1Johannes 1:1-2:6 Jezus Christus de hemelse Advocaat
2019-10-20 Leviticus 19:1-18
1Petrus 1:13-25
Lev. 19 vers 2
2019-10-20 Richteren 16:22-31 Simsons levenseinde. ds H.Korving
2019-10-20 Matteüs 3:13-4:11 het slot van het gebed des Heeren HC Zondag 52
2019-10-13 Openbaring 1:4-8
Openbaring 22:12-13
Ik ben het Begin en het Einde (Dovendienst)
2019-10-13 Christe­lijke jongeren in een Babelcul­tuur. Daniël 1 ds H.Korving
2019-10-13 Daniël 1 Geloofsopvoeding in de vreze des HEEREN

Dagelijks Woord