Woensdag 22 Mei 2019
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2019-05-19 Romeinen 8:1-17  Leven door de Geest
2019-05-19 Spreuken 17:1-17 Vriendschap ds H. Polinder
2019-05-19 Johannes 14:1-31 Onze Vader die in de hemelen zijt (HC Zondag 46)
2019-05-19 Lukas 24:36-49 Tekst Lukas 24 vers 44&45 ds. J.W. Wullschleger
2019-05-12 1Koningen 19:9-21 De HEERE roept!
2019-05-12 1Johannes 1 Het eeuwige leven ds H.Korving
2019-05-05 Johannes 11:17-46 Ik ben de Opstanding en het Leven
2019-05-05 Genesis 45:25-46:6
Genesis 46:28-47:12
Gezinshereniging
2019-05-05 Matteüs 6:5-15 Gebedsonderwijs (HC zondag 45) ds H. Polinder
2019-04-28 1Petrus 1 Hoop op de zaligheid
2019-04-28 Lukas 24:13-35 Het Paasfeest van de Emmaüsgangers.
2019-04-28 Johannes 21:15-25 Jezus pastorale gesprek met Petrus
2019-04-28 Openbaring 2:8-11 Een brief uit de hemel ds H.Korving
2019-04-22 Romeinen 1:1-17 Tekst vers: Romeinen 1 vers 4
2019-04-22 Romeinen 28:1-10 Welkom in de strijd!
2019-04-21 2Timoteüs 1:1-14 Het paasevangelie als remedie tegen de aanvechting ds H.Korving
2019-04-21 Matteüs 28:1-10 de Opgestane Jezus noemt Zijn discipelen broeders ds H. Polinder
2019-04-21 Openbaring 1 Pasen op Patmos. ds H.Korving
2019-04-21 2Timoteüs 2:1-13 Blijven denken aan de Opgestane Christus ds H. Polinder
2019-04-21 Johannes 1:1-18 Verbonden aan Jezus

Dagelijks Woord