Woensdag 20 Januari 2021
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2021-01-17 Genesis 7:1-14
Titus 3:1-6
De doop is het teken en zegel van Gods verbond ds H. Polinder
2021-01-17 Johannes 1:19-40 De eerste ontmoeting met de Heere Jezus in drie werkwoorden ds H.Korving
2021-01-17 Thuis in het geloof - De Ark van behoud Hebr 11 vers 1-7
2021-01-10 Handelingen 2:32-47 De Heilige Doop ds H.Korving
2021-01-10 Lukas 7:1-10 Lukas 7 vers 1 - 10 prof.G.C. den Hertog
2021-01-10 Leviticus 10:1-7 Leviticus 7 vers 1 tm 7
2021-01-03 Ezechiël 1 Een geopende hemel voor Ezechiel
2021-01-01 Handelingen 11:19-30 Het beste voornemen voor het jaar 2021 ds H.Korving
2021-01-01 Psalmen 91 Een volk dat schuilt bij de Heere
2020-12-31 Micha 7:7-20 Micha's dankdag ds H.Korving
2020-12-31 Openbaring 4 De regenboog om de troon van God ds H. Polinder
2020-12-31 Psalmen 90 Hoe reëel is de toorn van God? Prof. Dr. A. Baars
2020-12-27 Johannes 1:1-18 Johannes 1 vers 11 tm 13
2020-12-27 Lukas 2:21-32 Lukas 2 vers 21 en 22
2020-12-27 Micha 7:1-8 Volhardend vertrouwen ds H.Korving
2020-12-27 Exodus 3:1-14 Exodus 3 vers 14
2020-12-26 Lukas 2:1-12
Johannes 3:14-18
Gods gevende kerst Liefde.
2020-12-26 Matteüs 1:18-2:6 De vervulde profetie over de komende Verlosser ds H.Korving
2020-12-25 Matteüs 2:1-12 Gebracht bij de geboren Koning ds H. Polinder
2020-12-25 Lukas 2:1-20 En het geschiede..

Dagelijks Woord