Zaterdag 23 September 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2023-09-17 Lukas 9:51
Lukas 10:23-24
Lukas 10:38-42
Twee zussen (prekenserie tweetallen in het NT)
2023-09-17 Daniël 6 Daniel stelt zijn prioriteit in Babel ds H. Polinder
2023-09-17 Exodus 14:10-22
Hebreeën 11:22-29
Gods prioriteit ook jouw prioriteit?
2023-09-10 Lukas 19:1-10
Jakobus 2:14-26
Volgen van Koning Jezus
2023-09-10 1Petrus 1:22-2:10 Een oproep aan oprechte gelovigen om geestelijk te groeien
2023-09-10 Lukas 7:36-50 Twee schuldenaars
2023-09-10 1Johannes 1:5-2:2 Goddelijk onderwijs ds H. Polinder
2023-09-03 Handelingen 14:19-28
Openbaring 7:9-17
De Opperherder
2023-09-03 Hebreeën 4:1-13 Rust voor het volk van God
2023-09-03 Psalmen 32 Davids getuigenis van Gods genade ds H. Polinder
2023-09-03 Lukas 18:31-19:10 Een Koninklijke uitnodiging
2023-08-27 Daniël 7 Hoe beestachtig sterk de wereldse machten ook zijn, Jezus regeert
2023-08-27 Johannes 1:35-43
Johannes 15:4-8
twee volgelingen (tweetallen in het NT)
2023-08-27 Handelingen 8:26-40 Filipus ontmoet de kamerling ds H. Polinder
2023-08-27 Ezechiël 16:1-22
Ezechiël 16:59-63
Leef
2023-08-20 Richteren 6:1-24 Gideon een kleine man van grote kracht
2023-08-20 Psalmen 24
Romeinen 3:19-31
Wie mag er bij de Heere binnenkomen?
2023-08-20 Job 35:1-16 Psalmen zingen in de nacht
2023-08-20 Exodus 6:1-7 Mozes en het volk worden gewezen op
2023-08-13 2Koningen 8:1-6 Gods leiding in het leven van de Sunamitische

Dagelijks Woord