Maandag 16 Juli 2018
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2018-07-08 Matteüs 11 Rust voor de rustelozen.
2018-07-08 Richteren 6:1-16 De Heere roept Gideon tot richter ds H. Polinder
2018-07-08 Romeinen 6:1-14 De betekenis van de Heilige Doop (HC zondag 26) ds H. Polinder
2018-07-08 Galaten 4:8-19 Tekst vers Galaten 4 vers 19
2018-07-01 Hosea 2 Gods oordeel, ons voordeel?!
2018-07-01 Jesaja 38:9-22 Hizkia dankt de Heere voor het leven. ds H. Polinder
2018-06-30 Bevestiging en intrededienst ds. J van Vulpen
2018-06-24 Handelingen 12 Tekst vers Hand. 12 vers 11 Ds. J. van Amstel
2018-06-24 Johannes 16:5-15
1Korintiërs 2:6-16
Tekst vers 1 Kor. 2 vers 12 Ds. J. van Amstel
2018-06-24 Psalmen 86 De sacrementen (HC zondag 25) ds H.Korving
2018-06-17 Markus 1:29-45 "Wie komt er tot Jezus?"
2018-06-17 Efeziërs 2:1-10 De betekenis van de goede werken (HZ ondag 24) ds H. Polinder
2018-06-17 Hosea 1 Blijfende liefde
2018-06-17 Titus 2 Verrukking, vernieuwing en verwachting.
2018-06-10 Hooglied 2:1-7 De bruid ziet uit naar de bruidegom ds H.Korving
2018-06-10 Hooglied 2:1-7 Als een appelboom. ds H.Korving
2018-06-10 1Johannes 2:24-3:3 Gods liefde tot Zijn kinderen. ds H. Polinder
2018-06-10 1Johannes 3:1-18 De heerlijkheid van Gods kinderen. ds H. Polinder
2018-06-10 1Petrus 2:11-25 Goed voorbeeld, goed volgen. ds. A. Huijgen
2018-06-10 Exodus 19:1-6
1Petrus 2:1-10
Gods eigen volk ds. A. Huijgen

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2