Zondag 18 April 2021
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2021-04-11 Efeziërs 2:1-10 De dankbaarheid aan God door goede werken (HC zondag 32) ds H. Polinder
2021-04-11 Matteüs 28:10-20 Die gestorven is leeft
2021-04-11 Genesis 45:1-28 De reactie van Jacob
2021-04-11 1Korintiërs 15:1-20 1 Korinthe 15 vers 3 en 4
2021-04-05 Lukas 24:13-31
Handelingen 10:34-43
Handelingen 10 vers 40 en 41
2021-04-05 1Timoteüs 6:3-21 Strijd de goede strijd des geloofs! ds H.Korving
2021-04-05 Galaten 2:11-21 Galaten 2 vers 20 ds. J.W. Wullschleger
2021-04-04 Lukas 24:13-35 Het werk van de Opgestane Christus in de Emmausgangers ds H. Polinder
2021-04-04 Lukas 24:13-35 De opgestane Jezus maakt Zich bekend. ds H. Polinder
2021-04-04 Lukas 24:25-49 De Emmausgangers werden Jeruzalemgangers ds H.Korving
2021-04-04 Lukas 24:17-35 Lukas 24 vers 30 en 31 ds H.Korving
2021-04-04 Lukas 24:13-35 Avondmaal in Emmaüs
2021-04-04 Johannes 20:24-31 Niet alles, wel genoeg
2021-04-02 Matteüs 27:38-54 Het teken van het gescheurde voorhangsel. ds H. Polinder
2021-04-02 Het is volbracht Johannes 19 vers 30 ds H.Korving
2021-04-02 Matteüs 27:33-51 Matth. 27 vers 51
2021-03-28 Lukas 22:7-30 Lukas 22 vers 15 en 16 ds H.Korving
2021-03-28 Lukas 22:54-62 De ogen van Jezus gericht op Petrus. ds H. Polinder
2021-03-28 Psalmen 88
Lukas 22:39-46
Jezus in Getsemane
2021-03-22 Matteüs 26:69-27:5 Drieërlei tranen.

Dagelijks Woord

  • Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. -- Johannes 16:13-15