Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-01-09 Matteüs 7:13-29 Matth 7 vers 13 en 14 ds. J.W. Wullschleger
2022-01-09 Prediker 2:24
Prediker 5:8-19
HC zondag 42
2022-01-02 Hebreeën 12:1-14 Houd vol!
2022-01-02 Lukas 2:25-35 Simeon ontmoet zijn Zaligmaker
2022-01-02 Lukas 2:40-52 de jeugd van de Heere Jezus
2022-01-01 Psalmen 1 Het beste voornemen voor het jaar 2022 ds H.Korving
2022-01-01 Hebreeën 6:4-20 Op reis in 2022 met het anker van de hoop
2022-01-01 Hebreeën 11:8-16 Op reis met Abraham de vader van de gelovigen
2021-12-31 Openbaring 22:12-21 Openbaring 22 vers 20b
2021-12-31 Matteüs 13:24-30
Matteüs 13:36-43
de oogst is de voleinding der wereld
2021-12-31 Het loofhuttenfeest...Leviticus 23: 33-43 en Openbaring 7: 9-17 ds H.Korving
2021-12-31 Psalmen 68:1-21 Davids lofzang op dankdag
2021-12-31 1Koningen 4:20-28
Lukas 12:22-34
1 koningen 4 vers 20
2021-12-26 Lukas 2:8-20 In hemels licht gezet
2021-12-26 Matteüs 2:1-18 Betlehem Jezus geboorteplaats
2021-12-26 Christus is geboren Lukas 2 vers 1tm 20 ds H.Korving
2021-12-25 Lukas 2:1-14
Johannes 3:11-18
Johannes 3-16
Het geschenk van Gods liefde ds H. Polinder
2021-12-25 Lukas 2:1-14
Lukas 10-21
Wat is het diepste geheim van Kerstfeest?
2021-12-19 Lukas 1:67-80 Lukas 1 vers 78 tm 79
2021-12-19 Genesis 21:1-10 Genesis 21 vers 3

Dagelijks Woord