Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-11-06 1Tessalonicenzen 4:13-5:11 Altijd met de Heere zijn
2022-11-06 Openbaring 12 Geestelijke strijd
2022-10-30 Kolossenzen 1:1-14 Kracht ontvangen om te volharden
2022-10-30 1Samuel 22:1-5 David in Adullam
2022-10-30 Johannes 14:1-21
Matteüs 28-20
Nooit meer alleen
2022-10-30 Amos 4:1-5:7 Zoekt de Heere! ds H. Polinder
2022-10-30 2Timoteüs 4:7
1Petrus 5:5-9
De noodoproep van een christenstrijder
2022-10-23 Haggai 1:1-2:1 Prioritijd
2022-10-23 Genesis 19:12-29 Gods grote daden
2022-10-23 Lukas 15:1-24 God ziet uit naar het behoud van tollenaar en Farizeeër. (2)
2022-10-16 Lukas 15:1-15 God ziet uit naar het behoud van tollenaar en Farizeeër
2022-10-16 Spreuken 16:1-20 Spreuken 16 vers 9 ds. L.B.C. Boot
2022-10-09 Amos 2:6-3:15 De Heere gaat in gesprek met Israël ds H. Polinder
2022-10-09 Numeri 32:1-6
Richteren 5:12-18
Matteüs 6:31-33
De vraag van Debora
2022-10-09 Matteüs 18:21-35 Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
2022-10-02 Amos 1:1-2:8 Amos, de boer die profeet wordt ds H. Polinder
2022-10-02 Handelingen 21:27-31
Efeziërs 2:11-22
De val van de muur in het jaar 33
2022-10-02 Exodus 16:14-36 Geef ons heden ons dagelijks brood HC Zondag 50
2022-09-25 Zacharia 3 Als God de satan het zwijgen oplegt. ds. C.P. de Boer
2022-09-25 Markus 1:21-45 Ik wil, word gereinigd!

Dagelijks Woord