Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2023-01-08 1Petrus 1:1-9 Geloven is leven in overvloed
2023-01-01 1Tessalonicenzen 5:1-11
1Tessalonicenzen 5:23-28
De zegen van de getrouwe God ds H. Polinder
2023-01-01 Hebreeën 13:1-8 Een belofte voor onderweg
2023-01-01 Jeremia 29:1-14
Romeinen 8:24-39
De gedachten des HEEREN
2022-12-31 Klaagliederen 3:1-24
1Petrus 1:3-9
Danklied van Gods trouw
2022-12-31 1Tessalonicenzen 5:12-28 Dankt God in alles ds H. Polinder
2022-12-31 Jesaja 33:15-17
1Koningen 17:1-16
God zorgt voor Elia bij de beek Krith
2022-12-26 Jesaja 9:1-6
Johannes 1:1-18
Het Woord is vlees geworden
2022-12-26 Jesaja 7:10-16
Matteüs 1:18-25
De naam Immanuël
2022-12-26 Micha 5:1-3
Lukas 2:1-14
Jezus de Zoon van David ds H. Polinder
2022-12-25 Lukas 2:1-20 De geboorte van Christus: een moeilijke puzzel (dovendienst)
2022-12-18 Hebreeën 3 De Hebreeën worden aangespoord
2022-12-18 Lukas 1:57-67 Wat zal toch van dit kind worden?
2022-12-18 Matteüs 1:1-18
Lukas 1:26-38
Maria: Bereidwillige verwachting
2022-12-18 Jeremia 22:24-23:8
1Korintiërs 6:22
Lukas 1:67-75
Lukas 1 vers 67-75
2022-12-18 Jesaja 21:6-12 Nu daagt het in het Oosten
2022-12-11 2Petrus 3:8-18
1Korintiërs 16-22
Maranatha!
2022-12-11 Lukas 1:5-17 Gabriel zoekt Zacharias op
2022-12-11 Jeremia 51:59-64
Openbaring 18:16-19
De Verlosser komt!
2022-12-11 Jeremia 50:28-34
Lukas 1:68-79
De Verlosser is gekomen!

Dagelijks Woord