Donderdag 3 December 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-05-24 Handelingen 1:12-26 Verlangend uitzien.
2020-05-21 Markus 16:9-20 Markus 16 vers 19 en 20 ds. J.W. Wullschleger
2020-05-21 Handelingen 1:4-11
Johannes 14:1-6
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen ds H. Polinder
2020-05-17 Psalmen 84 Een gelukkig leven
2020-05-17 Matteüs 13:45-46
Psalmen 49
De parel van grote waarde ds H.Korving
2020-05-10 Johannes 1:1-14
Hebreeën 2:14-18
Gods Zoon werd mens (HC zondag 14) ds H. Polinder
2020-05-10 Matteüs 11:20-30 Mattheus 11 vers 25 t/m 30 ds H.Korving
2020-05-03 Psalmen 124 Bevrijding ds H. Polinder
2020-05-03 Psalmen 16 Het pad des levens
2020-04-26 Romeinen 8:1-17 HC zondag 13 ds H. Polinder
2020-04-26 Johannes 21:15-25 Volgt u Mij ds H.Korving
2020-04-19 Jesaja 24:21-25:12 Een heerlijke toekomst ds H.Korving
2020-04-19 Johannes 21:1-14 De opgestane Jezus openbaart Zich als de Heere. ds H. Polinder
2020-04-13 Lukas 24:13-35 Het onderwijs van De opgestane Christus
2020-04-12 1Korintiërs 15:1-28 De opgestane Christus is de Eersteling ds H. Polinder
2020-04-12 Matteüs 27:62-66
Lukas 24:1-12
Het Paasevangelie bepaalt ons bij het geopend graf, Woord en weg. ds H.Korving
2020-04-10 Psalmen 31:1-8
Lukas 23:44-56
Het 7e kruiswoord
2020-04-05 1Koningen 8:26-53 De Heere wijst de weg in crisistijd. ds H. Polinder
2020-04-05 Zacharia 13 Het zwaard van God treft Zijn Herder. ds H.Korving
2020-03-29 Jesaja 61:1-6
1Petrus 2:1-10
Christus en de christen ds H.Korving

Dagelijks Woord