Woensdag 15 Juli 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-03-01 Johannes 17:1-10 het Hogepriesterlijk gebed ds H.Korving
2020-02-23 Recht en gerechtigheid Spreuken 21:1-15 ds H. Polinder
2020-02-23 Romeinen 8:1-17 Het werk van de levendmakende Geest ds. C.P. de Boer
2020-02-16 2Korintiërs 12:1-10 De Heere heeft Paulus een doorn in het vlees gegeven.
2020-02-16 Genesis 22:1-19 HC Zondag 10 ds H.Korving
2020-02-16 2Koningen 5:1-19 2 Kon. 5:1-19
2020-02-12 Handelingen 12 Handelingen 12 vers 5 ds H.Korving
2020-02-12 Exodus 17:8-16 Het wapen van het gebed in de strijd tegen Amalek ds H. Polinder
2020-02-12 Ik geloof in .... de kracht van het gebed 1 Johannes 5
2020-02-09 Gods leiding Spreuken 3:1-6 en 16:1-20 ds H. Polinder
2020-02-09 Psalmen 33 Ik geloof in God de Vader HC Zondag 9 ds H.Korving
2020-02-09 Jeremia 1 Jeremia 1 vers 11 en 12
2020-02-02 Psalmen 4 Psalm 4 vers 8 en 9
2020-02-02 Matteüs 8:14-17 Christus geneest de schoonmoeder van Peterus en vele bezetenen.
2020-02-02 Johannes 18:1-11 Johannes 18: vers 5 ds. A. Lucas ds H. Polinder
2020-02-02 Lukas 8:22-25 Lukas 8:22-25 ds. R. Sibeco ds H. Polinder
2020-02-02 Matteüs 3:13-17 HC Zondag 8
2020-01-26 Daniël 7:1-14
Matteüs 25:31-33
Matth. 25:31-33
2020-01-26 Matteüs 3:13-17
1Johannes 5:1-13
God is de drie-enige God ds H. Polinder
2020-01-26 Romeinen 5:12-21 Uw leven is Adam of Christus

Dagelijks Woord