Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-02-09 1Samuel 7:2-13 1 Samuel 7: 2-13 ds. J.W. Wullschleger
2022-02-09 Ezra 9:1-10:5 Ezra gaat het volk voor in verootmoediging ds H. Polinder
2022-02-06 Hebreeën 12:1-17 Herbreeën 12 vers 11
2022-02-06 Markus 19:1-12
1Korintiërs 7:10-16
Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet. ds H. Polinder
2022-02-06 Lukas 12:22-31
Psalmen 147:1-11
Gods zorg voor jonge raven
2022-02-06 Jakobus 3:1-12 Het vuur van de tong HZ Zondag 43
2022-02-06 Genesis 11:1-9
Openbaring 18:1-5
De torenbouw van Babel
2022-01-30 Lukas 7:11-17 De Heere Jezus is de behouder van het leven
2022-01-30 Jesaja 40:12-31 God bemoedigd Zijn volk
2022-01-30 Johannes 2:23-3:21 de drie vragen van Nicodemus
2022-01-30 Johannes 6 vers 35
2022-01-30 Psalmen 139 Geborgen bij de Heere
2022-01-23 Deuteronomium 32:28-33:5
Deuteronomium 33:26-29
Deuteronomium 33 vers 27a
2022-01-23 Hooglied 4:1-10
Spreuken 7:10-23
Liefde en seks in de Bijbel ds H. Polinder
2022-01-23 Matteüs 4:1-11 Jezus doorstaat de verzoeking
2022-01-16 Johannes 2:1-11 Het begin van Jezus tekenen
2022-01-16 Matteüs 5:1-16 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
2022-01-16 Markus 5:21-43 Jezus gaat met Jaïrus mee
2022-01-16 Efeziërs 5:15-33 Christus en het huwelijk ds H. Polinder
2022-01-09 2Petrus 1:1-21 2 Petrus 1 vers 19

Dagelijks Woord