Zaterdag 8 Augustus 2020
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2020-06-07 2Korintiërs 5:5-21 HC zondag 16 ds H. Polinder
2020-06-07 2Koningen 6:8-23 De verkondiging van Gods genade
2020-06-01 Jesaja 44:1-5
Romeinen 5:1-5
Romeinen 5 vers 5 ds H.Korving
2020-05-31 Handelingen 16:11-40 De vrucht van Pinksteren
2020-05-31 Handelingen 2:1-21 De uitstorting van de Heilige Geest. ds H. Polinder
2020-05-24 1Petrus 3:13-22 De terugblik op het lijden van Christus ds H.Korving
2020-05-24 Handelingen 1:12-26 Verlangend uitzien.
2020-05-21 Markus 16:9-20 Markus 16 vers 19 en 20 ds. J.W. Wullschleger
2020-05-21 Handelingen 1:4-11
Johannes 14:1-6
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen ds H. Polinder
2020-05-17 Psalmen 84 Een gelukkig leven
2020-05-17 Matteüs 13:45-46
Psalmen 49
De parel van grote waarde ds H.Korving
2020-05-10 Johannes 1:1-14
Hebreeën 2:14-18
Gods Zoon werd mens (HC zondag 14) ds H. Polinder
2020-05-10 Matteüs 11:20-30 Mattheus 11 vers 25 t/m 30 ds H.Korving
2020-05-03 Psalmen 124 Bevrijding ds H. Polinder
2020-05-03 Psalmen 16 Het pad des levens
2020-04-26 Romeinen 8:1-17 HC zondag 13 ds H. Polinder
2020-04-26 Johannes 21:15-25 Volgt u Mij ds H.Korving
2020-04-19 Jesaja 24:21-25:12 Een heerlijke toekomst ds H.Korving
2020-04-19 Johannes 21:1-14 De opgestane Jezus openbaart Zich als de Heere. ds H. Polinder
2020-04-13 Lukas 24:13-35 Het onderwijs van De opgestane Christus

Dagelijks Woord