Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2023-03-26 Lukas 22:54-71 Lukas 22 vers 61
2023-03-26 Lukas 3:21-22
Johannes 14:15-21
God is de drie-enige God ds H. Polinder
2023-03-19 Johannes 18:12-28 Jezus voor de Hogepriester ds H. Polinder
2023-03-19 Galaten 1:1-12 Het woord van God (2) NGB artikel 5 en 7
2023-03-19 Matteüs 27:11-26 Twee gevangenen (prekenserie tweetallen in het NT)
2023-03-12 Markus 14:50-65 Jezus in de rechtszaal
2023-03-12 Johannes 10:22-30
Johannes 17:9-12
Jezus bewaart de Zijnen ds H. Polinder
2023-03-12 Johannes 18:1-11 Jezus arrestatie ds H. Polinder
2023-03-12 Lukas 19:1-20
Jakobus 2:14-26
Volgen van Koning Jezus
2023-03-12 Lukas 19:1-10 Lukas 19 vers 7
2023-03-05 Johannes 18:1-11 Jezus in de hof ds H. Polinder
2023-03-05 Lukas 18:31-19:10 Een koninklijke uitnodiging
2023-03-05 Lukas 18:31-43 Jezus zien voor het te laat is...
2023-02-26 Johannes 12:1-19 Johannes 12 vers 1 tm 8
2023-02-26 Matteüs 17:1-8
2Petrus 1:12-21
NGB artikel 3, 4 en 6 Het Woord van God (1)
2023-02-26 Johannes 19:1-16 Johannes 19 vers 4&5
2023-02-19 Lukas 4:14-30 Lukas 4 vers 22 en 28
2023-02-19 Ezechiël 9 "Een opmerkelijk teken"
2023-02-19 Filippenzen 4:10-20 Een heerlijke bemoediging voordat de handen uit de mouwen gaan
2023-02-19 Psalmen 42:8-11
Matteüs 27:26-31
Matteüs 7:24-27
tweetallen in het NT: Twee bouwers

Dagelijks Woord