Donderdag 17 Januari 2019


Kerkblad Sola Gratia

Tweewekelijks verschijnt het kerkblad van CGK Urk Maranatha: Sola Gratia (Alleen door genade).

De eindredactie van het kerkblad ligt in handen van de voorzitter van de kerkenraad. De redactie wordt gevormd door:
Chris en Marga Kater
Pyramideweg 11a, 8321 CG URK
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0527-690267
Mobiel Chris 06-300 427 96 of Marga 06-230 25 598

Wilt u het kerkblad inzien? Kijk dan onder het menu "Snel naar"

Jeugdgids

Aan het begin van het seizoen verschijnt er een jeugdgids waarin tal van informatie over het jeugdwerk in de CGK Maranatha staat. Deze jeugdgids wordt gemaakt door de redactiecommissie die onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad vallen. Je kunt deze jeugdgids ook hier downloaden.

Download hier de jeugdgids 2007-2008
Download hier de jeugdgids 2008-2009
Download hier de jeugdgids 2009-2010.
Download hier de kersteditie van de jeugdgids 2009
Download hier de jeugdgids 2010-2011
Download hier de jeugdgids 2011-2012
Download hier de jeugdgids 2012-2013
Download hier de jeugdgids 2013-2014
Download hier de jeugdgids 2014-2015
Download hier de jeugdgids 2015-2016
Download hier de jeugdgids 2016-2017
Download hier de jeugdgids 2017-2018
Download hier de jeugdgids 2018-2019

 


Gemeentegids.
Eens in de drie jaren verschijnt de gemeentegids. Daarin staan alle leden afgedrukt alsmede alle gegevens van de gemeente. Correcties en/ of aanvullingen doorgeven aan de scriba. Hiervan kan dan melding worden gedaan in het kerkblad. Hierdoor kan iedereen de correcte gegevens overnemen in zijn/ haar gemeentegids totdat een nieuwe bijgewerkte uitgave van de gemeentegids zal verschijnen.

In juli 2015 is de laatste gemeentegids verschenen.
Wijziging doorgeven aan ledenadministrateur? Klik hier.Openingsmagazine Immanuëlkerk

Op 28 november 2009 werd de Immanuëlkerk geopend. Ter gelegenheid daarvan heeft GBU Grafici een openingsmagazine gemaakt (oplage 5.500 stuks).

Wilt u het magazine inzien? Klik hier
Bijbels dagdoek voor jongeren van 18 jaar en ouder

In juli 2012 verscheen het dagboekje 'Wandel in het Licht' waar diverse Urker CGK-predikanten (of die een bijzondere band met Urk hebben) aan mee hebben gewerkt.

 

 Kerkelijk jaarboek

Het jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Hierin vindt u alle benodigde gegevens over de verschillende kerken met hun predikanten en verenigingen ed. Dit gebeurt onder redactie van ds. G.P.M. van der Linden, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema. Het jaarboek kunt u bestellen bij br. W. Leistra. Tel: 682785 of 06 - 40702641. Verschijning eind maart/ begin april.


Herdenkingsboek CGK Urk-Marantha

In het boek ‘Om het vaste fundament’ dat ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Chr. Gereformeerde Kerk Maranatha is uitgegeven staat de geschiedenis van de kerk beschreven (CIP/ISBN 90 901 5054 4 – NUCI 632)Recente uitgaven van onze (emeritus) predikanten

Schrijver: ds. H. Korving
Titel: U komt de belofte toe en uw kinderen
Verschenen: augustus 2011
Uitgeverij: De Groot Goudriaan

De kinderdoop staat onder druk. Het bezwaar dat de bijbelse grond ontbreekt, klinkt steeds vaker. En wanneer iemand in onze omgeving zich als volwassene laat dopen terwijl hij of zij ook als kind gedoopt is, kan bij ons de vraag rijzen: waarop is de kinderdoop eigenlijk gebaseerd?


  

Schrijver: ds. H. Polinder
Titel: David, man naar Gods hart.
Verschenen: november 2011
Uitgeverij: Den Hertog
ISBN: 9789033124259

Gods hart is vol van genade. Dat heeft David ervaren. In zijn leven werd die genade zichtbaar. De auteur trekt veel lijnen uit zijn leven door naar jongeren van nu. David werd als jongen geroepen tot koning - God roept ook jongeren tot zijn dienst. David ging in het geloof de strijd aan met Goliath - wat betekent dit geloofsvertrouwen op de Heere voor mijzelf?David en Jonathan waren vrienden - wie zijn mijn vrienden?David beging overspel met Bathseba - hoe ervaar ik verleiding tot zonden?
Man naar Gods hart tekent in korte hoofdstukken het leven van David. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen voor gesprek en verwerking.
 

 Van de hand van ds. Korving is in maart 2015 een nieuw boek verschenen "Kennis in viervoud." Ware kennis van God gaat samen met zelfkennis, wordt ontleend aan de Bijbel en leidt tot gefundeerde hoop. Ware kennis komt voort uit een waar geloof, vaste hoop en vurige liefde. Over die kennis gaat dit boek. Het boek leent zich voor persoonlijke overdenking en studie. Door de toevoeging van gespreksvragen na elk hoofdstuk is het ook geschikt voor gebruik op vereniging of Bijbelkring.

 


Schrijver: ds. H. Korving
Titel: Kom tot Zijn rust!
Verschenen: juni 2016
Uitgeverij: Brevier, Uitgeverij
ISBN : 9789491583889

Enerzijds zijn er kerkmensen die aan de zondagsviering een oud-testamentische ingeving geven, anderzijds zijn er die verregaand bereid zijn mee te gaan in de eisen van de maatschappij. Ds. Korving heeft in juni 2016 een boekje geschreven over de vreugde van de rustdag. Het boekje met als titel 'Kom tot Zijn rust!' biedt een handreiking op bezinning.

 

 

 

 

 

 

 

 Dagelijks Woord

  • Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6