Woensdag 6 Juli 2022

Een gebarentaal is een visueel-manuele taal, waarin begrippen en handelingen door middel van gebaren worden weergegeven. Het is een natuurlijke taal met een eigen  grammatica, die beantwoordt aan de communicatiebehoefte van een groep mensen.

Net als woorden in gesproken talen zijn opgebouwd uit (vaak betekenisloze) klanken, zijn gebaren in gebarentalen opgebouwd uit kleinere onderdelen. Grofweg kan gezegd worden dat gebaren zijn opgebouwd uit vijf onderdelen:
- de plaats voor of op het lichaam waar het gebaar wordt gemaakt;
- de handvorm;
- de richting waarin de handpalm en de vingers wijzen;
- de beweging die de handen maken (bijvoorbeeld draaiend, op/ neer, slaand/ strijkend);
- het non-manuele deel (lipbeweging, gezichtsuitdrukking of lichaamstaal).

Bijbelse gebaren

 

Zondagsschool

De kinderen die communicatieproblemen kennen kunnen hun psalmen ook in gebarentaall leren. Deze staan hieronder verzameld.

Nieuw te leren psalmversjeklik hier

De (psalm)versjes die reeds geleerd zijn:

Daar juicht een toon

Psalm 2 vers 7

Psalm 6 vers 9

Psalm 9 vers 1

Psalm 21 vers 4

Psalm 25 vers 6

Psalm 31 vers 11

Psalm 68 vers 17

Psalm 72 vers 11

Psalm 105 vers 1

Psalm 119 vers 1

Psalm 136 vers 23

Psalm 142 vers 10 

Psalm 111 vers 3

Psalm 17 vers 8

Psalm 96 vers 1

Psalm 81 vers 12

Psalm 21 vers 13 

Psalm 116 vers 3  

 

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. -- Marcus 2:16-17