Vrijdag 20 April 2018
De structuur van de kerkenraad is als volgt:

  • Kerkenraad breed. Aan deze vergadering nemen alle ouderlingen en alle diakenen deel. De brede kerkenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar
  • KAZ (kerkenraad algemene zaken). Deze vergadert maandelijks. Hierin nemen van iedere wijk een ouderlingen deel. Ook is de diaconie vertegenwoordigd. De KAZ handelt de lopende zaken af en bereidt de vergaderingen van de brede kerkenraad voor.
  • Kerkenraad smal. Aan deze vergadering nemen alleen ouderlingen deel. Per wijk worden de lopende zaken besproken (verzoeken tot overkomst, huisbezoekverslagen etc.) De smalle kerkenraad vergadert maandelijks.
  • Diaconie. vergadert maandelijks (laatste zaterdag van de maand uitgezonderd december, juli en augustus).


Klik hier voor het complete overzicht van de kerkenraad


Brede kerkenraad
Voorzitter kerkenraad: ds. H. Polinder
2e voorzitter: ds. H. Korving
Assessor: br. M. Westerink
1e scriba: br. C.J. Wakker
2e scriba: br. H. van Urk
notulist KAZ/breed: br. H. Romkes
notulist smal: br. T. Roos

Smalle kerkenraad (sectie scriba)
Maranathawijk: br. Hendrik Kramer
Schuilplaats: br. Gerrit v.d. Berg
Polderwijk: br. Johan Schaak
Urkerhard: br. Jacob Wakker

Kerkenraad Algemene Zaken (moderamen)
Ds. H. Polinder (jaarlijkse wisseling voorzitterschap)
br. C.J. Wakker, scriba

Overige leden kerkenraad algemene zaken:
Sectie Schuilplaats: ds. H. Korving, br. Meindert Visser, br. Peter de Boer
Sectie Maranatha: br. Dirk Korf, br. Meindert Hoefnagel, br. Piet van den Heuvel
Sectie Urkerhard: br. Jan de Boer, br. Marnix Westerink, br. Jacob van Slooten
Sectie Polderwijk: ds. H. Polinder, br. Hessel van Urk, br. Andries Brands
Diaconie: br. Tjeerd Hoekstra, br. Jurie.L. Korf (br. Marinus Hoorn vervanging)

Diaconie
De diakenen hebben naast hun zondagse, zichtbare taak in de eredienst - het inzamelen van uw gaven - ook andere, voor u niet direct waarneembare taken. In het algemeen staat de diaken ten dienste van gemeente en gemeenteleden in allerlei zaken die niet pastoraal en niet het opzicht van de gemeente betreffen. De diaken wil u bijstaan in en helpen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke, financiële en sociale problemen waarvoor u op andere wijze geen oplossing kunt vinden. In bepaalde gevallen wil de diaken ook in financiële problemen met u naar een oplossing zoeken.
Samenvattend: De diaconie wil in de gebrokenheid van de samenleving op geestelijke wijze hulp bieden.
Verder is de diaconie vertegenwoordigd in diverse instellingen en heeft zij oog voor noden dichtbij en veraf.

Voorzitter diaconie: br. Tj. Hoekstral
Secretaris: br. J.L. Korf
Penningmeester: br. M. Hoorn
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige taken
Vertegenwoordiger kerkenraad in Commissie van Beheer: br. J.L. Korf
Bejaardenouderlingen: br. P. de Boer, br. P. v.d. Heuvel en br. J. v.d. Berg
Kerktelefoon: br. H. Wakker
Ouderling voor anders begaafden: br. A. Ekkelenkamp
Diaken voor anders begaafden: brs. Alb. de Vries
Preeklezers:
- br. Marnix Westerink
- br. Jacob van Slooten
- br. Pieter Post
- br Tiemen Roos
- br. Hessel van Urk

Preekvoorziening: br. M.B. Westerink
Evangelisatieouderling: br. Arend van Dijk
Contactraad: brs. J.J. van Slooten en P. Kramer
Vertegenwoordigers Kerkelijk platform Jeugd en Gezin: br. Kobus Post
Zendingsvertegenwoordigers: ds. H. Polinder
Regelaar rouwsamenkomsten: br. Peter de Boer
Regelaar trouwdiensten: br. Peter de Boer
Beheer website: br. Andries Brands
Contactpersoon verenigingen: br. Nanning Wakker

Vertrouwenscommissie:
- br. Piet v.d. Heuvel
- br. Pieter Koster
- br. Jacob van Slooten (vz) 

Commissie moeilijke kwesties:
- moderamen en wijkouderlingen

Doop-/huwelijkscommissie:
- br. Albert Ekkelenkamp
- br. Wim Stoutjesdijk
- br. Jochem Woord
- br. Pieter Post

Jeugdouderlingen :
- br. Jan Post
- br. Louwe Kapitein
- br. Gerard Zeeman
- br. Kobus Post

Voor adressen en telefoonnummers van de ouderlingen: zie overzicht kerkenraad

Dagelijks Woord