Vrijdag 30 Oktober 2020
De structuur van de kerkenraad is als volgt:

  • Kerkenraad breed. Aan deze vergadering nemen alle ouderlingen en alle diakenen deel. De brede kerkenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar
  • KAZ (kerkenraad algemene zaken). Deze vergadert maandelijks. Hierin nemen van iedere wijk een ouderlingen deel. Ook is de diaconie vertegenwoordigd. De KAZ handelt de lopende zaken af en bereidt de vergaderingen van de brede kerkenraad voor.
  • Kerkenraad smal. Aan deze vergadering nemen alleen ouderlingen deel. Per wijk worden de lopende zaken besproken (verzoeken tot overkomst, huisbezoekverslagen etc.) De smalle kerkenraad vergadert maandelijks.
  • Diaconie. vergadert maandelijks (laatste zaterdag van de maand uitgezonderd december, juli en augustus).


Klik hier voor het complete overzicht van de kerkenraad


Brede kerkenraad
Voorzitter kerkenraad: ds. J. van Vulpen
2e voorzitter:ds. H. Polinder
Assessor: br. M. Hoefnagel
1e scriba: br. J. Visser
2e scriba: br. H. van Urk
notulist KAZ/breed: br. H. Romkes
notulist smal: br. T. Roos

Smalle kerkenraad (sectie scriba)
Maranathawijk: br. Willem de Vries
Schuilplaats: br. Pieter Kramer
Immanuelwijk: br. Jan Pieter Schaak
Polderwijk: br. Gerard Zeeman

Kerkenraad Algemene Zaken (moderamen)
Ds. J. van Vulpen (jaarlijkse wisseling voorzitterschap)
br. J. Visser, scriba

Overige leden kerkenraad algemene zaken:
Sectie Schuilplaats: ds. H. Korving, br. Meindert Visser, br. Peter de Boer sr
Sectie Maranatha: ds. J. van Vulpen, br. Dirk Korf, br. Meindert Hoefnagel
Sectie Immanuelwijk: ds. H. Polinder, br. Hans Berkhout, br. Andries Brands
Sectie Polderwijk: br. Piet Buter, br. Wichert Duitman, br. Herman Romkes
Diaconie: br. C. ten Napel, br. A. Romkes (br. Teun Wakker vervanging)

Diaconie
De diakenen hebben naast hun zondagse, zichtbare taak in de eredienst - het inzamelen van uw gaven - ook andere, voor u niet direct waarneembare taken. In het algemeen staat de diaken ten dienste van gemeente en gemeenteleden in allerlei zaken die niet pastoraal en niet het opzicht van de gemeente betreffen. De diaken wil u bijstaan in en helpen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke, financiële en sociale problemen waarvoor u op andere wijze geen oplossing kunt vinden. In bepaalde gevallen wil de diaken ook in financiële problemen met u naar een oplossing zoeken.
Samenvattend: De diaconie wil in de gebrokenheid van de samenleving op geestelijke wijze hulp bieden.
Verder is de diaconie vertegenwoordigd in diverse instellingen en heeft zij oog voor noden dichtbij en veraf.

Voorzitter diaconie: br. C. ten Napel
Secretaris: br. A. Romkes
Penningmeester: br. H. Wakker
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige taken
Vertegenwoordiger kerkenraad in Commissie van Beheer: br. H. Romkes
Bejaardenouderlingen: br. H. van Urk, br. P. v.d. Heuvel en br. T. Hakvoort
Kerktelefoon: br. H. Wakker
Diaken voor anders begaafden: brs. Alb. de Vries en J. v.d. Boom
Preeklezers:
- br. Tiemen Hakvoort
- br Tiemen Roos
- br. Hessel van Urk
- br. Jacob Wakker

Preekvoorziening: br. M.B. Westerink
Evangelisatieouderling: br. Johan van Veen
Contactraad: brs. J.J. van Slooten en P. Kramer
Vertegenwoordigers Kerkelijk platform Jeugd en Gezin: br. Kobus Post
Zendingsvertegenwoordigers: ds. H. Polinder en br. Jelle Kramer
Regelaar rouwsamenkomsten: br. Karel Bakker en br. Bas Romkes
Regelaar trouwdiensten: br. Karel Bakker en br. Bas Romkes
Beheer website: br. Andries Brands
Contactpersoon verenigingen: br. Jan Visser

Commissie Contact Personeel
- br. Piet v.d. Heuvel
- br. Pieter Koster
- br. Peter John Stehouwer

Commissie moeilijke kwesties:
- moderamen en wijkouderlingen

Doop-/huwelijkscommissie:
De bezetting van de commissie rouleert per sectie:
- Vaste deelnemer: scriba br. Jan Visser 
- Deelnemers Polderwijk: br. L. de Vries en P. Koster
- Deelnemers Schuilplaats: br. E. Rustenburg en br. L. Bakker
- Deelnemers Marathawijk: br. P. vd Heuvel en br. T. Roos
- Deelnemers Immanuelwijk: P.J. Stehouwer, P. Roskam


Jeugdouderlingen :
- br. Jelle Post
- br. Steven Korf
- br. Gerard Zeeman
- br. Hein Kramer

Voor adressen en telefoonnummers van de ouderlingen: zie overzicht kerkenraad

Dagelijks Woord

  • De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. -- 2 Korintiers 3:17-18