Woensdag 6 Juli 2022
De structuur van de kerkenraad is als volgt:

  • Kerkenraad breed. Aan deze vergadering nemen alle ouderlingen en alle diakenen deel. De brede kerkenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar
  • KAZ (kerkenraad algemene zaken). Deze vergadert maandelijks. Hierin nemen van iedere wijk een ouderlingen deel. Ook is de diaconie vertegenwoordigd. De KAZ handelt de lopende zaken af en bereidt de vergaderingen van de brede kerkenraad voor.
  • Kerkenraad smal. Aan deze vergadering nemen alleen ouderlingen deel. Per wijk worden de lopende zaken besproken (verzoeken tot overkomst, huisbezoekverslagen etc.) De smalle kerkenraad vergadert maandelijks.
  • Diaconie. vergadert maandelijks (laatste zaterdag van de maand uitgezonderd december, juli en augustus).


Klik hier voor het complete overzicht van de kerkenraad


Brede kerkenraad
Voorzitter kerkenraad: ds. H. Polinder
2e voorzitter:ds. H. Korving
Assessor: br. P.J. Stehouwer
1e scriba: br. J. Visser
2e scriba: br. H. Kramer
notulist KAZ/breed: br. H. Romkes
notulist smal: br. T. Roos

Smalle kerkenraad (sectie scriba)
Maranathawijk: br. W. de Vries
Schuilplaats: br. P. Kramer
Immanuelwijk: br. J.P. Schaak
Polderwijk: br. C. Kater

Kerkenraad Algemene Zaken (moderamen)
Ds. H. Polinder (jaarlijkse wisseling voorzitterschap)
br. J. Visser, 1e scriba
br. H. Kramer, 2e scriba

Overige leden kerkenraad algemene zaken:
Sectie Schuilplaats: ds. H. Korving, br. J. de Boer, br. S. Schaak
Sectie Maranatha: ds. J. van Vulpen, br. T. Roos, br. J. ten Napel
Sectie Immanuelwijk: ds. H. Polinder, br. Hans Berkhout, br. P.J. Stehouwer
Sectie Polderwijk: br. B. Romkes, br. W. Duitman, br. K. Bakker
Diaconie: br. C. ten Napel, br. J. Korf

Diaconie
De diakenen hebben naast hun zondagse, zichtbare taak in de eredienst - het inzamelen van uw gaven - ook andere, voor u niet direct waarneembare taken. In het algemeen staat de diaken ten dienste van gemeente en gemeenteleden in allerlei zaken die niet pastoraal en niet het opzicht van de gemeente betreffen. De diaken wil u bijstaan in en helpen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke, financiële en sociale problemen waarvoor u op andere wijze geen oplossing kunt vinden. In bepaalde gevallen wil de diaken ook in financiële problemen met u naar een oplossing zoeken.
Samenvattend: De diaconie wil in de gebrokenheid van de samenleving op geestelijke wijze hulp bieden.
Verder is de diaconie vertegenwoordigd in diverse instellingen en heeft zij oog voor noden dichtbij en veraf.

Voorzitter diaconie: br. C. ten Napel
Secretaris: br. J. Korf
Penningmeester: br. M. Hoorn
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige taken
Vertegenwoordiger kerkenraad in Commissie van Beheer: br. J. Korf
Bejaardenouderlingen: br. J. de Boer, br. P. v.d. Heuvel en br. T. Hakvoort
Kerktelefoon: br. H. Wakker
Diaken voor anders begaafden: brs. K. vd Heijde en J. v.d. Boom
Preeklezers:
- br. T. Hakvoort
- br. T. Roos
- br. S. Schaak
- br. J. Wakker

Preekvoorziening: br. M.B. Westerink
Evangelisatieouderling: br. Johan van Veen
Contactraad: brs. J.J. van Slooten en P. Kramer
Vertegenwoordigers Kerkelijk platform Jeugd en Gezin: br. K. Post
Zendingsvertegenwoordigers: ds. H. Polinder en br. J. Kramer
Regelaar rouwsamenkomsten: br. K. Bakker en br. B. Romkes
Regelaar trouwdiensten: br. K. Bakker en br. B. Romkes
Beheer website: br. H. Kramer
Contactpersoon verenigingen: br. J. Visser

Commissie Contact Personeel
- br. P. v.d. Heuvel
- br. P. Koster
- br. P.J. Stehouwer

Commissie moeilijke kwesties:
- moderamen en wijkouderlingen

Doop-/huwelijkscommissie:
De bezetting van de commissie rouleert per sectie:
- Vaste deelnemer: scriba br. Jan Visser 
- Deelnemers Polderwijk: br. L. de Vries en P. Koster
- Deelnemers Schuilplaats: br. E. Rustenburg en br. L. Bakker
- Deelnemers Marathawijk: br. P. vd Heuvel en br. T. Roos
- Deelnemers Immanuelwijk: P.J. Stehouwer, P. Roskam


Jeugdouderlingen :
- br. J. Post
- br. S. Korf
- br. P. Meun
- br. H. Bakker

Voor adressen en telefoonnummers van de ouderlingen: zie overzicht kerkenraad

Dagelijks Woord

  • En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. -- Marcus 2:16-17