Woensdag 12 Juni 2024




De structuur van de kerkenraad is als volgt:

  • Kerkenraad breed. Aan deze vergadering nemen alle ouderlingen en alle diakenen deel. De brede kerkenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar
  • KAZ (kerkenraad algemene zaken). Deze vergadert maandelijks. Hierin nemen van iedere wijk een ouderlingen deel. Ook is de diaconie vertegenwoordigd. De KAZ handelt de lopende zaken af en bereidt de vergaderingen van de brede kerkenraad voor.
  • Kerkenraad smal. Aan deze vergadering nemen alleen ouderlingen deel. Per wijk worden de lopende zaken besproken (verzoeken tot overkomst, huisbezoekverslagen etc.) De smalle kerkenraad vergadert maandelijks.
  • Diaconie. vergadert maandelijks (laatste zaterdag van de maand uitgezonderd december, juli en augustus).


Klik hier voor het complete overzicht van de kerkenraad


Brede kerkenraad
Voorzitter kerkenraad: ds. J. van Vulpen
2e voorzitter:ds. H. Polinder
Assessor: br. A. Brands
1e scriba: br. K. Wakker
2e scriba: br. L. Kapitein
notulist KAZ/breed: br. R. Bogerd
notulist smal: roulerend door sectiescriba's

Smalle kerkenraad (sectie scriba)
Maranathawijk: br. Alb. Korf
Schuilplaats: br. A. Brands
Immanuelwijk: br. H. ten Napel
Polderwijk: br. H. Kramer

Kerkenraad Algemene Zaken (moderamen)
Ds. J. van Vulpen (jaarlijkse wisseling voorzitterschap)
br. K. Wakker, 1e scriba
br. L. Kapitein, 2e scriba

Overige leden kerkenraad algemene zaken:
Sectie Schuilplaats: br. A. Brands, br. J. de Boer, br. Sj. Schaak
Sectie Maranatha: ds. J. van Vulpen, br. J. van Slooten, br. G. Zeeman
Sectie Immanuelwijk: ds. H. Polinder, br. J. Wakker, br. H. Romkes
Sectie Polderwijk: ds. W.A. Capellen, br. K. Romkes, br. J. Woord
Diaconie: br. T. Hoekstra, br. J. Korf

Diaconie
De diakenen hebben naast hun zondagse, zichtbare taak in de eredienst - het inzamelen van uw gaven - ook andere, voor u niet direct waarneembare taken. In het algemeen staat de diaken ten dienste van gemeente en gemeenteleden in allerlei zaken die niet pastoraal en niet het opzicht van de gemeente betreffen. De diaken wil u bijstaan in en helpen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke, financiële en sociale problemen waarvoor u op andere wijze geen oplossing kunt vinden. In bepaalde gevallen wil de diaken ook in financiële problemen met u naar een oplossing zoeken.
Samenvattend: De diaconie wil in de gebrokenheid van de samenleving op geestelijke wijze hulp bieden.
Verder is de diaconie vertegenwoordigd in diverse instellingen en heeft zij oog voor noden dichtbij en veraf.

Voorzitter diaconie: br. T. Hoekstra
Secretaris: br. J. Korf
Penningmeester: br. M. Hoorn
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige taken
Vertegenwoordiger kerkenraad in Commissie van Beheer: br. J. Korf
Bejaardenouderlingen: br. J. de Boer,, br. J. Woord, br. R. Korf en br. O. Bakker
Kerktelefoon: br. J. Korf (Szn)
Diaken voor anders begaafden: brs. K. de Boer en br. L. Baak 
Preeklezers: brs. M. Westerink/Jan Post (Pzn)/J.J. Van Slooten/J. Wakker/S. Schaak

Preekvoorziening: br. M.B. Westerink
Evangelisatieouderling: br. A. van Dijk
Contactpersoon Licht in de Polder br. H. Bakker
Contactraad: brs. J.J. van Slooten en P. Kramer
Vertegenwoordigers Kerkelijk platform Jeugd en Gezin: br. S. Gerssen
Zendingsvertegenwoordigers: ds. H. Polinder en br. K. Kramer
Regelaar rouwsamenkomsten: br. J. Schaak
Regelaar trouwdiensten: br. B. Blom 
Beheer website: L. Kapitein (2e scriba)
Commissie interne vertrouwenspersoonzr. br. A. Vastenhouw, br. W. Bloed en zr. M. Weerstand

Commissie Contact Personeel
- br. H ten Napel
- br. PM. Westerink
- br. PJ. van Slooten 

Commissie moeilijke kwesties:
- moderamen en wijkouderlingen

Doop-/huwelijkscommissie:
Coordinator Doop/huwelijk commissie br. C.J. Wakker
Leden doop/huwelijk commissie (roulerend)
brs. J. Korf, H. Romkes, F. Baarssen, A. Ekkelenkamp, P. Koster, R Korf(Tzn),  W. de Boer, M. Wakker

Jeugdouderlingen :
-brs. S. Gerssen,  P. Meun, H. Bakker, J. Bakker

Voor adressen en telefoonnummers van de ouderlingen: zie overzicht kerkenraad

Dagelijks Woord

  • Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. -- Jeremia 31:33-34