Vrijdag 12 Juli 2024

Evangelisatiecommissie

Uiteenlopende missionaire initiatieven en activiteiten worden gecoördineerd door de evangelisatiecommissie. De commissie stimuleert het evangeliseren door gemeenteleden binnen en buiten de gemeentelijke activiteiten en op individuele basis.

Evangelisatieouderling:
De evangelisatieouderling is br. Henk Bakker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Hij onderhoudt de contacten met het evangelisatieteam, de zendingscommissie, de thuisfrontcommissie en overige missionaire activiteiten.

Vanuit de Maranathakerk worden verschillende evangelisatieactiviteiten uitgevoerd. In de zomervakantie evangeliseren op de haven langs de bootjes of in de Evangelisatietent die elke zomer twee weken op de haven staat. Ook in het komende seizoen willen we met het evangelie de mensen benaderen. Meer informatie over deze activiteiten kunt u ook vinden op de website www.geloofenleven.nl

Het evangelisatiewerk en het zendingswerk vragen uw aandacht en uw gebed. Het werk is afhankelijk van de zegen van de Heere God. Wilt u het bijzondere werk op Gods Akker gedenken in uw gebeden.

Daarnaast nodigen wij u uit om u aan te melden voor een van de evangelisatieactiviteiten. Het is de opdracht van de Heere Jezus waar op deze manier invulling aan wordt gegeven om het Evangelie te verkondigen. Heeft u belangstelling of heeft u vragen, neem dan contact op met de evangelisatieouderling. Dat kan via bovenstaande website. Daarnaast hebben uw gaven heel hard nodig in het evangelisatiewerk. Tijdens de zomerperiode worden er veel Bijbels en folders uitgedeeld, wilt u ons werk steunen? Bankrekeningnummer: 41.70.32.404 t.n.v. Evangelisatie Commissie Chr. Geref. Kerk.

Zendingscommissie

Voorzitter : Cees ten Napel, Wijk 3 nr. 58; Tel: 68516
Secretaris : Geert Bakker, Nink 43 ; Tel: 685059
Penningmeester : Teun Post, Willem Alexanderlaan 45 ; Tel: 06 294 866 37

Leden :

Klaas Hoekstra, Het Dek 7; Tel: 686192 (beheer zendingsbusjes en collecte)
Marja Koffeman
Cor de Boer
Johan de Vries

Onze kerkenraad heeft twee vertegenwoordigers in het Deputaatschap voor de zending. Dit is op dit moment Ds. H. Polinder en er is één vacature.

De taken van de zendingscommissie zijn:
1. De zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren en de zendingsopdracht in de gemeente onder de aandacht te brengen
2. Gelden bijeenbrengen voor het zendingswerk en deze te beheren in overleg met de commissie van beheer c.q. penningmeester van de kerk. De te verzamelen gelden dienen om jaarlijks te voldoen aan de door de generale synode vastgestelde totaal omslag die voor de gemeente geldt

Voor de uitvoering van haar taken zal de zendingscommissie zich onder andere richten op:
- Het regelmatig organiseren van zendingssamenkomsten voor de gemeente
- Het onderhouden van contact met door de gemeente uitgezonden zendingswerkers
- Het verlenen van alle nodige medewerking aan de verspreiding van het zendingsblad “Doorgeven”
- Het meewerken aan de door de zendingsdeputaten en/of classis georganiseerde activiteiten
- Het regelmatig innen van de zendingsbijdragen van de gemeenteleden, hetzij door het laten rondgaan met zendingsbusjes, hetzij door het ontvangen van giften en collecten
- Het verstrekken van giften ter bevordering van de zendingsgedachte binnen en buiten de gemeente

De commissie heeft een eigen bankrekeningnummer: NL84ABNA0483298832 ten name van Zendingscommissie CGK “Maranatha”Zendingswerk: Hessel en Coby Visser

In het oostelijke deel van de Kalahariwoestijn leven de San, ook wel Bushmen genaamd. Zij zijn de oorspronkelijke bewoners van Botswana. De San vormen een kleine minderheid, die ook nog weer uit kleinere groepen bestaat met verschillende talen, die allemaal één ding gemeen hebben: klikklanken. Meer info (in het engels)

Oorspronkelijk leefden de Sanmensen van de jacht. Zij zijn meesters met pijl en boog. Momenteel is het in het moderne Botswana nauwelijks meer mogelijk op die manier in het levensonderhoud te voorzien.

In 1991 werden Hessel en Coby Visser door de CGK Urk-Maranatha uitgezonden naar Botswana. In samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers werd begonnen met het vertalen en op schrift zetten van één van de talen van de San, het Naro. Midden in de Kalahariwoestijn werd vanuit East-Hanahai een begin gemaakt met het omvangrijke, moeilijke werk.

Adres:
P.O. Box 500
Gantsi
BOTSWANA
Telefoon: 00-267-6596103
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Albert en Jacomine Verhoeff

In Tanzania, Afrika, worden ongeveer 125 verschillende talen gesproken. Maar op dit moment is er slechts een complete Bijbel in 1 taal beschikbaar: het Swahili. Wij, Albert en Jacomine, zijn in het voorjaar van 2014 uitgezonden vanuit CGK Maranatha-Urk en wonen en werken nu met ons dochtertje Carolien in Mbeya. Een stad in het zuidwesten van Tanzania. Albert werkt in een team waar aan 13 talen tegelijk wordt gewerkt. Albert is vertaal-adviseur voor 1 van deze talen. Daarnaast is hij betrokken bij het trainen van de vertalers zodat deze vertalers later zelfstandig aan het werk kunnen en een geen hulp van buiten nodig hebben. Eerst wordt de taal op schrift gesteld en daarna begint de grote klus van het vertalen. Naast de Bijbel worden er ook boekjes voor het lees- en schrijfonderwijs gemaakt. Jacomine geeft les aan kinderen van andere zendingsechtparen die ook in de buurt van Mbeya wonen en zorgt thuis voor Carolien. 

 CGK Maranatha-Urk financiert 20% van onze begroting. Voor de overige 80% zijn we aangewezen op particuliere giften. Uw steun hebben we dus hard nodig!

 Via Instagram kunt u het zendingsechtpaar volgen. Zoek dan op dit socialmedia kanaal naar Jacomine_Verhoeff

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:
Familie Verhoeff
c/o SIL International
PO BOX 6359
Mbeya, Tanzania

 

 


 

Dagelijks Woord