Woensdag 18 Mei 2022

Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 3
En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Rom. 10:14, 15).

Beroepen vacature 1976
09-1976 J. Westerink Nunspeet

Beroepen vacature 1978
01-1978 J. Brons Veenendaal (Pniel)

Beroepen vacature 1984:
16-04-1984 R. Kok Damwoude
19-11-1984 J.P. Boiten Schiedam
28-05-1985 R. van Beek Veenendaal (Pniel)
27-12-1985 P. den Butter Middelharnis
28-04-1986 J. van Amstel Ede
08-12-1986 T.M. Hofman Ouderkerk aan den Amstel
30-03-1987 C. Bos Aldergrove (Can.)

Beroepen vacature 1987 (vac. Westerink):
27-04-1988 P. den Butter Middelharnis

Beroepen vacature 1990 (vac. Den Butter):
17-12-1991 A. van Ek Westzaan
21-12-1992 J.H. van Dijk Zaamslag

Beroepen vacature 1998:
08-02-1999 H. Polinder Genemuiden

Beroepen vacature 2003:
17-06-2003 M.J. Kater (Zeist)
16-09-2003 R. Kok (Sliedrecht)

Beroepen vacature 2004:
21-06-2004 L.A. den Butter (Culemborg)
15-12-2004 J. Westerink (Utrecht-West)

Beroepen vacature 2006:
31-10-2006 A.C. Uitslag (Kerkwerve)
06-11-2007 P.D.J. Buijs (Harderwijk)
23-04-2008 L.A. Butter (Culemborg)
21-06-2008 C.P. de Boer (Werkendam)
24-09-2008 H. Korving (Leerdam)

Beroepen vacature 2010 (vacature ds. Kok):
20-12-2009 P.D.J. Buijs (Harderwijk)
20-06-2010 C.P. de Boer (Werkendam)

Beroepen vacature 2016 (vacature ds. De Boer):
mei 2016 P.D.J. Buijs (Ede)
nov. 2016 L.A. den Butter (Culemborg)
april 2017 E.J. Moerdyk (Canada)
juni 2017 A. Versluis (Ouderkerk a/d Amstel)
april 2018 J. van Vulpen (kandidaat)

Beroepen vacature 2021 (4e predikantssplek)
februari 2021 ds. W.A. Capellen (Noordeloos)

 


Bron: www.dominees.nl

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17