Woensdag 21 November 2018

Jaarkalender

Ook een activiteit doorgeven? Klik hier

November 2018 December 2018 Januari 2019 Februari 2019 Maart 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019 September 2019

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17