Maandag 25 Maart 2019

Jaarkalender

Ook een activiteit doorgeven? Klik hier

Maart 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019 September 2019

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13