Woensdag 18 Mei 2022

Jaarkalender

Ook een activiteit doorgeven? Klik hier

Mei 2022 Juni 2022 Juli 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 December 2022

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17