Woensdag 18 Mei 2022

Wil jij je inzetten voor de kinderen van de gemeente? De zondagschool zoekt een meester/juf voor op één van de scholen. Samen met de kinderen kom je samen rondom Gods woord en zing je psalmen en liederen.

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17