Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-03-20 Markus 10:13-27
Lukas 23:41-43
De zegenende handen van Jezus
2022-03-13 Lukas 19:28-44
Lukas 19:41
De tranen van Jezus (serie deel 2)
2022-03-13 Exodus 12:1-13 Exodus 12: 1-13 Tekst 13m
2022-03-13 Lukas 22:32-38 Het koninkrijk van God
2022-03-13 Psalm 2 tekst Math 27: 29 ds H. Polinder
2022-03-13 Zacharia 3 Jezus draagt het purperen kleed ds H. Polinder
2022-03-06 Exodus 12:1-13 Jezus Christus hét Paaslam
2022-03-06 Matteüs 27:11-38 Is dat, is dat mijn Koning?
2022-03-06 Lukas 22:31-34
Matteüs 26:31-35
Matteüs 26:57-75
De tranen van Petrus (Serie deel 1)
2022-03-06 Leviticus 16:11-22/ Johannes 19: 1-7 ds H. Polinder
2022-02-27 Nehemiah 6 Satan ontmaskerd
2022-02-27 Johannes 18:1-12 Jezus laat Zich vinden
2022-02-27 Een Bijbels hartonderzoek (HC 44)
2022-02-27 Markus 14:43-52 De gevangen Jezus en de jonge man ds H. Polinder
2022-02-20 De liefde van Christus 1 Petrus 1 ds H.Korving
2022-02-20 2Kronieken 32:7-23
Psalmen 46
Een vaste Burcht
2022-02-20 Lukas 9:18-36 De verheerlijking van Christus op de berg
2022-02-13 Lukas 14:35-15:32 Christus benaderd met ontfermende liefde
2022-02-13 Lukas 10:38-42 Lukas 10 vers 41 en 42
2022-02-09 Job 42:1-10 Job 42 vers 6b en 10a

Dagelijks Woord