Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-06-26 Handelingen 16:16-25 Paulus en Silas zingen in de gevangenis.
2022-06-26 Genesis 48
Hebreeën 11:21
Een eeuwige erfenis
2022-06-26 Joshua 1:1-9 Jozua aangesteld door God ds H. Polinder
2022-06-19 Efeziërs 4:17-32 Bedroef de Heilige Geest van God niet
2022-06-19 Galaten 4:1-11 Hoe in een Vaderloze wereld de roep 'Abba!' klinkt
2022-06-19 1Johannes 1 Ds. Derek. Gemeenschap met God en met elkaar ds H. Polinder
2022-06-19 2Kronieken 33:1-16 De verandering van Manasse in de gevangenis
2022-06-12 Handelingen 10:1-6
Handelingen 10:33-48
Pinksteren voor de heidenen
2022-04-17 Johannes 20:19-31 Johannes 20:19-31
2022-04-10 Johannes 19:17-27 Johannes 19 vers 25 tm 27
2022-04-10 Johannes 17:20-18:9 Jezus ging uit en in
2022-04-03 Psalmen 22 Op God geworpen ds H. Polinder
2022-04-03 Daniël 12 Daniël 12 vers 12
2022-03-27 Matteüs 27:33-43
1Korintiërs 10:14-22
Mattheus 27 vers 33 en 34
2022-03-27 Matteüs 27:33-43
1Korintiërs 10:14-22
Mattheus 27 vers 33 en 34 (2)
2022-03-27 Genesis 22:1-19
Hebreeën 11:13-19
Hoop doet Leven
2022-03-27 Psalmen 42
Romeinen 5:1-11
Echte Hoop ds H. Polinder
2022-03-27 Lukas 6:20-26
Lukas 23:26-32
De tranen van de vrouwen uit Jeruzalem (serie deel 3)
2022-03-20 Galaten 6 Galaten 6 vers 14
2022-03-20 Markus 8:34-38
Romeinen 1:18-32
Anders zijn (HC 41 serie zevende gebod) ds H. Polinder

Dagelijks Woord