Woensdag 8 Februari 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2022-06-19 1Johannes 1 Ds. Derek. Gemeenschap met God en met elkaar ds H. Polinder
2022-06-19 2Kronieken 33:1-16 De verandering van Manasse in de gevangenis
2022-06-12 Handelingen 10:1-6
Handelingen 10:33-48
Pinksteren voor de heidenen
2022-04-17 Johannes 20:19-31 Johannes 20:19-31
2022-04-10 Johannes 19:17-27 Johannes 19 vers 25 tm 27
2022-04-10 Johannes 17:20-18:9 Jezus ging uit en in
2022-04-03 Psalmen 22 Op God geworpen ds H. Polinder
2022-04-03 Daniël 12 Daniël 12 vers 12
2022-03-27 Matteüs 27:33-43
1Korintiërs 10:14-22
Mattheus 27 vers 33 en 34
2022-03-27 Matteüs 27:33-43
1Korintiërs 10:14-22
Mattheus 27 vers 33 en 34 (2)
2022-03-27 Genesis 22:1-19
Hebreeën 11:13-19
Hoop doet Leven
2022-03-27 Psalmen 42
Romeinen 5:1-11
Echte Hoop ds H. Polinder
2022-03-27 Lukas 6:20-26
Lukas 23:26-32
De tranen van de vrouwen uit Jeruzalem (serie deel 3)
2022-03-20 Galaten 6 Galaten 6 vers 14
2022-03-20 Markus 8:34-38
Romeinen 1:18-32
Anders zijn (HC 41 serie zevende gebod) ds H. Polinder
2022-03-20 Markus 10:13-27
Lukas 23:41-43
De zegenende handen van Jezus
2022-03-13 Lukas 19:28-44
Lukas 19:41
De tranen van Jezus (serie deel 2)
2022-03-13 Exodus 12:1-13 Exodus 12: 1-13 Tekst 13m
2022-03-13 Lukas 22:32-38 Het koninkrijk van God
2022-03-13 Psalm 2 tekst Math 27: 29 ds H. Polinder

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10