Donderdag 30 Maart 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2021-10-03 Romeinen 11:13-36 Geënt in Israël
2021-10-03 Openbaring 21:10-27 De poorten van het Nieuw Jeruzalem
2021-10-03 Psalmen 68:1-15 Als de vleugels van de duif
2021-09-26 2Johannes 1 De wandel van de christen (tekst vers 4 tm 6) ds H. Polinder
2021-09-26 Leviticus 24:10-16
Johannes 17:25-26
Gods Naam, zó heilig, groot en goed! HC Zondag 36
2021-09-26 Markus 5:21-43 Jaïrus’ geloof in de Zaligmaker van zondaren.
2021-09-26 Genesis 35 Tekst Genesis 35 vers 16 tm 18
2021-09-19 Genesis 45 Jacobs hoop herleeft ds H.Korving
2021-09-19 Genesis 15:1-6
Hebreeën 11:8-16
De hoop van de gelovigen ds H. Polinder
2021-09-19 Hebreeën 6:4-20 Het anker van de hoop
2021-09-12 1Petrus 1:22-2:10 Een oproep aan gelovigen om geestelijk te groeien
2021-09-12 Psalmen 34:7-23 De HEERE is goed voor zondige mensen
2021-09-12 Johannes 6:49-71 Wilt u ook niet weggaan? ds H.Korving
2021-09-12 Ik ben het Brood des Levens. Johannes 6: 30-48 (tekst: 35) ds H.Korving
2021-09-12 Hooglied 1 De bruid in haar huwelijk met de Koning ds H. Polinder
2021-09-12 Psalmen 45 De bruid wordt geleid tot de Koning ds H. Polinder
2021-09-05 1Samuel 21:8-15
Psalmen 34
David kijkt terug op zijn verblijf bij Achis
2021-09-05 Openbaring 21 Het nieuwe Jeruzalem
2021-09-05 Psalmen 45 Het bruiloftslied van de Koning ds H. Polinder
2021-09-05 Johannes 6:22-29 Werken, eten, leven (tekst vers 27) ds H.Korving

Dagelijks Woord