Woensdag 21 November 2018

De activiteit waar het hele jaar naar uitgekeken wordt staat weer op de planning! De schaatsactiviteit wordt georganiseerd voor 3 leeftijdscategorieën: 6-11 jaar, 12-15 jaar en 16+.  Locatie is Leisure World in Dronten.

Neem gezellig je vrienden en vriendinnen mee!

Hieronder de informatie voor jouw leeftijdscategorie. 

“Gebruik Vitamine A, B en C: Aandacht, Bemoeding en Complimenten.” Die gouden relatietip geeft Jeanette de Korte-Mourik tijdens de LCJ Kruispuntconferentie Huwelijk. Nog meer leren over communicatie in je relatie en wat de Bijbel leert over liefde? Kom op D.V. zaterdag 15 december plaats in de CGK van Meerkerk.

Diverse stellen uit onze gemeente hebben deze conferentie bezocht en kunnen deze zeer aanbevelen! Doelgroep zij de stellen die willen trouwen of pas getrouwd zijn. Voor aanmelden en meer info: klik hier 

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17