Zaterdag 20 Juli 2019

"Ik had nooit gedacht dat het zo leuk zou worden. Ik ga volgend jaar absoluut weer mee!" Zomaar een reactie van een deelnemer na het weekend weg vorig jaar.

Eigenlijk is het al een vaste activiteit binnen onze gemeente. Een weekendje weg voor volwassenen. Nadat we in Stadskanaal en Groesbeek zijn geweest, gaan we na de goede ervaring van vorig jaar opnieuw de grens over. Naast ontmoeting, lekker eten, sportieve en ludieke activiteiten vormt de Bijbelstudie een belangrijk onderdeel van het weekend weg. Alle ingrediënten dus om er DV opnieuw een leuk weekend van te maken. Ga jij dit jaar ook (weer) mee?

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14