Dinsdag 19 Oktober 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Met dankbaarheid aan de HEERE, de Koning van de kerk, nodigt de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha u uit om D.V. zaterdag 28 augustus 2021 de dienst bij te wonen waarin ds. W.A. Capellen bevestigd wordt tot predikant van onze gemeente.

DV maandag 6 September is de start- en toerustingsavond voor het nieuwe seizoen. Ben jij juf of meester op de zondagsschool, geef je leiding aan een jeugdvereniging, bijbelstudiegroep of vervul je een mentorrol? Van harte uitgenodigd!

We beginnen om 20.00 uur in de Immanuelkerk. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. Dit keer zal de avond uit twee delen bestaan. We starten met een lezing en werkvorm over ‘contact leggen en onderhouden met jongeren’. Hoe voer je bijvoorbeeld een gesprek en leg je contact in of buiten de groep. Het tweede deel zal per doelgroep (zondagsschool, jeugdvereniging of mentorrol) ingevuld worden.

 Zetten jullie de datum vast in de agenda?

 

De stuurgroep die de internationale diensten in Kampen organiseert is op zoek naar een Evangelist onder de Farsi-sprekende bezoekers. Deze taal wordt gesproken in Iran en Afghanistan. 

De betreffende functionaris zal met een andere Farsi-evangelist, die voor 1 dag in dienst is, bezoekwerk doen in de AZC’s van Dronten en Luttelgeest. Deze Farsi-evangelist komt oorspronkelijk uit Iran en gaat de te benoemen evangelist begeleiden. Op den duur zal hij het werk overdragen aan onze evangelist.  Ook moet de te benoemen evangelist Bijbelstudies verzorgen en begeleiden.

In onze gemeente dragen veel mensen hun steentje vrijwillig bij waar we niet altijd bij stil staan. Door een oplettende broeder hier een impressie van de tuin van de Schuilplaats die wordt bijgehouden door een van deze vrijwilligers in onze gemeente en er als een plaatje bij ligt.

UPDATE 18-06-2021 

In de vergadering van afgelopen week hebben we als kerkenraad opnieuw het beleid rond de coronamaatregelen bepaald aan de hand van de situatie zoals die nu is en zich ook lijkt te ontwikkelen. In dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de versoepelingen die op maatschappelijk vlak te zien zijn ook steeds meer mogelijkheden geven voor onze gemeente. Hieronder leggen we kort uit wat dit concreet betekent.  

De bazar commissie van onze gemeente organiseerd verschillende acties door het jaar heen. Deze keer is er weer een mooie Pioenrozen actie opgezet ten bate van het bazar werk.

Wil jij ook genieten van een bos op tafel of je geeft het iemand kado? Bel of app ff met Trea Koffeman (06 49186242). Kosten zijn € 8,- per bos.

De rozen worden volgende week thuis bezorgd. 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13