Dinsdag 20 Oktober 2020
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

De verkiezing van ouderlingen en diaken vindt plaats op zaterdag 12 september. De namen van de kandidaten zijn de afgelopen twee zondagen aan de gemeente voorgesteld. En in het kerkblad van deze week staan de namen ook vermeld.

Zaterdag 12 september kan vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur doorlopend op de volgende locaties worden gestemd:
- De Schuilplaatswijk in de Schuilplaats
- De Maranathawijk in de Maranathakerk
- De Immanuelwijk in de Immanuelkerk
- De Polderwijk in het gebouw van de Pieter Zandt

Op de locaties zullen ouderlingen en diakenen aanwezig zijn. Neemt u uw eigen pen mee? Voor degene die wettig verhinderd zijn is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Stembiljetten kunnen worden afgehaald bij de scriba. Het adres is Hooiland 19.

Uitzending live-stream
Alle kandidaten worden op deze zaterdag 12 september om 20:00 uur in de Maranathakerk verwacht. Hier zal de uitslag van de stemming worden bekend gemaakt. Dit zal uitgezonden worden via de livestream. Klik hier.

Met vreugde en dankbaarheid maakt het zondagsschoolbestuur bekend dat D.V. Zondag 13 september a.s. de zondagsschool weer begint. Natuurlijk zijn ook nieuwe kinderen vanaf 6 jaar van harte welkom op de zondagsschool.

Tijdens dit nieuwe seizoen zal het iets anders gaan dan anders in verband met de Coronacrisis. Het is belangrijk dat we voor elkaars veiligheid ons aan een aantal afspraken houden. Deze regels vindt je hieronder. 

Zoals u weet heeft de kerkenraad ingestemd met een nieuwe vorm van catechisatie. In kleinere groepen en met ondersteuning van mentoren moet het contact met de jongeren (nog) beter tot zijn recht komen. In de afgelopen weken zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar vrijwilligers (mentoren). 

Deze mentoren worden van harte uitgenodigd voor een toerustingsavond. Deze vindt vanavond (maandag) plaats in de Immanuelkerk. Aanvang is 20.00 uur. Bent u verhinderd? Wilt u dit dan doorgeven aan de pastoraal jongerenwerk, br. Jan Post?

Op deze website vindt u allerhande informatie over onze gemeente. Zo ook het preekrooster. De preekvoorziener, br. M. Westerink, heeft dit rooster weer actueel gemaakt. 

Het rooster vindt inzien? Klik hier.

De vakantieperiode is weer voorbij en het verenigingsseizoen komt dus in beeld. Het afgelopen seizoen is abrupt gestopt door de Coronacrisis. En er zijn nog steeds maatregelen van kracht. Dat betekent dat het niet mogelijk is om alle volwassen verenigingen/ Bijbelstudiegroepen in te delen zoals dat eerder het geval was. Niet alleen door de RIVM-maatregelen, maar ook door de nieuwe catechisatioemethode voor de jeugd. 

Zelf op zoek naar alternatieve ruimte
We willen dan ook de leiding en leden oproepen om andere opties te overwegen en te zoeken. Hierbij zou je kunnen denken aan ruimtes in boxen, kantines, verenigingsgebouwen, thuis (met inachtneming van de regelgeving). Ook zou u kunnen uitwijken naar een andere dag of tijdstip. Graag zien we ook andere ideeën tegemoet om te kunnen delen met andere verenigingen/ Bijbelstudiegroepen om zo dienstbaar naar elkaar te zijn.

Startdatum winterseizoen

In deze tijd van corona-maatregelen beziet de diaconie welke maatregelen genomen moeten worden. Of welke maatregelen verruimd kunnen worden. 

Hogere bezetting kerken als instructies opgevolgd worden
In alle kerkgebouwen wordt momenteel gezocht naar de maximale bezetting per dienst om u meer keren in de gelegenheid te stellen de kerkdienst te bezoeken. Voor komende zondag zullen dan ook meer leden uitgenodigd worden. Het zal naar verwachting dan ook wat voller worden in de kerkgebouwen. We willen u dan ook vriendelijk, maar wel wat dringender, vragen de instructies goed te volgen en het kerkgebouw vanaf het voorste gedeelte van de kerk te vullen. Als diakenen zullen we er ook wat stringenter op toezien en u zoveel mogelijk naar uw zitplaatsen begeleidingen. Het zou ook helpen wanneer gezinnen met kinderen wat vroeger naar de kerk komen. Mogen we op uw medewerking in deze bijzondere tijden rekenen?

Collectebonnen voor zendingsbusjes online te bestellen

Dagelijks Woord