Woensdag 21 November 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Advertentiecampagne Kerkelijk Platform Jeugd
LCJ organiseert huwelijksconferentie. Aan te bevelen!
Schaatsen was weer super leuk

Binnenkort zal er een nieuwe gemeentegids verschijnen. Daarom vraagt de ledenadministrateur (br. Fokke Bakker) of u uw gegevens in de huidige gids wilt controleren. Het kan immers zomaar voorkomen dat u of huisgenoot verhuist bent/is. Of wellicht heeft u een ander telefoonnummer gekregen. 

Wijzigingen kunnen telefonisch doorgegeven worden op tel. 0527-683372 of 06-40360985. Ook kunt u onderstaand formulier invullen. 

In de afgelopen weken bereikten de diaconie diverse klachten inzake de kerktelefoon, uitgezonden via internet. De klachten waren verschillend van aard en de directe oorzaak was vaak moeilijk te achterhalen. Er zijn inmiddels verschillende aanpassingen geweest en als laatste stap worden op dit moment de internetverbindingen in de drie kerkgebouwen geoptimaliseerd voor deze uitzendingen. Met deze en de andere aanpassingen hoopt de diaconie dat de klachten tot het verleden behoren.

De commissie van beheer buigt zich momenteel over de aanpak van het ventilatiesysteem Immanuelkerk

Op 10 september jl. heeft het Thuisfrontcomite van Albert en Jacomine Verhoeff in de gemeenteweek de activiteit ‘Happen en trappen’ mogen organiseren. In totaal stapten zo’n tweeënzeventig deelnemers op de fiets. De route startte op Urk en ging langs zeven plekken/huizen. Hier hadden gemeenteleden steeds iets klaar gemaakt om te ‘happen’. Steeds iets lekkers, zoals een garnalensalade, kipsalade, mini ‘high tea’ met gebakjes, ambachtelijk ijs, Vlaamse friet, rijst met kipsaté, balletje gehakt, gerookte tong, zalm, kabeljauwfilet. Tussen ieder gerecht moest natuurlijk weer een stuk getrapt worden.

Er was een gezellige sfeer en gastvrije ontvangsten met kaarsen, haardvuren en opgezette partytenten. Met deze activiteit werd het mooie bedrag van ruim € 1.200,- opgebracht voor het belangrijke werk van Albert en Jacomine.

‘Wat heeft je het meest aangesproken dit weekend? Samen te zijn rondom het Woord. De verdieping daarin, maar vooral ook de onderlinge openheid. Velen lopen met dezelfde vragen als ik. ‘ Zomaar een reactie op het evaluatieformulier van het weekendje weg voor volwassenen.

Afgelopen weekend ging een grote groep gemeenteleden in de leeftijd van 22-35 jaar, samen met leiding een weekend weg naar Gronau. In de schitterende accommodatie Dinkler Prinz werd een mooi programma afgewerkt. En omdat we ‘het goed van de kost’ hadden werd het een geslaagd en gezegend weekend.

Het is dit jaar 30 jaar geleden dat voor de eerste keer een zanguurtje werd belegd in de Schuilplaats. Op initiatief van wijlen broeder Henk de Boer werd de zondagavondzang destijds opgestart. Nu, na al die jaren zijn de zanguurtjesmomenten niet meer weg te denken. DV zondag 23 september willen we bij dit heugelijke moment stilstaan. De zondagavondzang begint om 20.30 uur in De Schuilplaats. 

Het programma bevat onderdelen van het eerste uur. Dominee H.Polinder heeft de leiding deze avond. Het orgel wordt bespeeld door Cor Bouw. De collecte is in zijn geheel bestemd voor het verzorgingshuis ’ t Kompas.

De kerkenraad heeft na een sollicitatieprocedure br. Jan Post benoemd tot pastoraal jongerenwerker van onze gemeente. Daarmee wil de kerkenraad het pastoraal werk onder onze jongeren versterken. Vooralsnog wordt de functie voor 20 uur per week ingevuld. Naar verwachting wordt de functie vanaf november ingevuld. 

Jan Post (30 jaar) is getrouwd met Engelien en samen hebben ze een zoon, Pieter. Zijn taken zullen straks bestaan uit het onder andere ondersteunen en uitbreiden van het jongerenpastoraat, het bezoeken en begeleiden van jongeren in situaties van ziekte, rouw, gezinsspanningen en allen die bijzondere zorg nodig hebben. Maar ook het bezoeken en begeleiden van rand- en onkerkelijke jongeren.

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17