Maandag 16 Juli 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
De locatie van het jeugdkamp 16+. Je kunt nog mee!
Helpt u mee met (haven)evangelisatie deze zomer?
B-leave is (bijna) klaar voor vertrek naar Botswana

Het werd vandaag een mooie prachtige bazar op een unieke, ruime locatie. Met de vele bezoekers werd het ook gezellig. Er was veel aanbod van kleding, prullaria, eten, kinderactiviteiten, boeken en zoveel meer. De bazar bracht uiteindelijk het mooie bedrag van € 22.000 op. 

De bazarcommissie wil de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet deze dag, maar ook voor de inzet voorafgaand aan de bazar. Bovenal zijn we de Heere dankbaar voor de mooie opbrengst deze dag.

Aanstaande zaterdag (05 me)i zal D.V. de jaarlijkse gemeentevergadering plaatsvinden met de stemgerechtigde leden. Naast de bespreking van de financiële stukken zal in deze vergadering de verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden. De avond begint om 20:00 uur in de Maranathakerk. De namen van de voorgedragen broeders en de financiële cijfers staan vermeld in het kerkblad. 

Voor degene die wettig verhinderd zijn is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Stembiljetten kunnen worden afgehaald bij de scriba.

Onlangs is een nieuw boekje van ds. Korving verschenen. Het boekje draagt de titel "Taal en teken."  Een makkelijk te lezen boekje waarin op een eenvoudige manier het verbond en het belijden wordt toegelicht. Zeker een aanrader! 

"Veel kerkelijke mensen ervaren dat ze zo weinig van God merken en horen. In dit boek wil ds. Korving duidelijk maken dat God wel degelijk taal en teken van zich laat vernemen. God gaat met de mens om in het genadeverbond. Zo treedt Hij met hem in een nauwe relatie. In dit verbond spreekt hij de taal van de genade en geeft hij de tekens van Doop en Avondmaal. De mens beantwoord dit in het belijden van zijn geloof, in het leven met God en in het gebed"  zo staat op de achterzijde van het boekje. 

Om de grote groep jongeren in onze gemeente extra aandacht te geven heeft de kerkenraad onlangs besloten om een pastoraal jongerenwerker aan te stellen voor 20 uur per week.  Door het aanstellen van een pastoraal jongerenwerker kan het jeugdwerk ook verder verdiept worden. De jeugdraad heeft dan ook hierover meegedacht.

De pastoraal jongerenwerker zal nauw samenwerken met de predikanten en de jeugdouderlingen.  De werving en de contractuele uitwerking voor het aannemen van een pastoraal jongerenwerker zullen in de komende periode plaatsvinden. 

Omdat er een onevenredige groei ontstond in de huidige wijkindeling en kijkend naar de nieuwe uitbreidingsplannen in Urk heeft de kerkenraad over een nieuwe wijkindeling gesproken. Een nieuwe indeling die per juni 2018 zal ingaan. 

Op deze manier komt er dus een evenredige verdeling over de gemeente. Daarbij is ook gekeken naar het aantal adressen voor de wijkouderlingen. De indeling vindt plaats over een: Schuilplaatswijk, Maranathawijk, Immanuelwijk en de Polderwijk, inclusief adressen buiten Urk. Hieronder wordt dit in een tekening weergegeven. 

Aanstaande zondag, 25 maart, wordt D.V als afsluiting van het winterseizoen de zogenaamde Jeugdzondag gehouden. Het thema van dit jaar is "Ik geloof in..." en wordt bepreekt in alle drie kerkgebouwen.  

's Morgens na de morgendienst ontmoet de gemeente elkaar onder het genot van een kopje koffie. U bent van harte uitgenodigd. Na de middagdienst praat de jeugd van 15 jaar en ouder de preek na in de preekbespreking. Natuurlijk wordt ook voor wat lekkers gezorgd. De vragen voor de preekbespreking alvast inzien? Klik hier.  

Voorafgaand aan de jeugdzondag wordt zaterdagavond weer een jongerenactiviteit in De Koningshof georganiseerd. Aanvang is 20.00 uur.

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2