Woensdag 18 Mei 2022
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

D.V. zondag 27 maart zullen de collecten tijdens de kerkdiensten weer worden opgehaald met de collectezakken.  Tijdens de dienst krijgt u weer 2 collectezakken aangereikt. Ook de maandelijkse collecte op de 1e zondag van de maand zal weer gaan plaatsvinden.

Vanaf komende week zijn ook de collectebonnen weer verkrijgbaar in de Immanuelkerk en de schuilplaats. Meer informatie hierover en over de andere manieren van collecteren lees je hieronder.

De Heere Jezus heeft zeven kruiswoorden uitgesproken. Deze kruiswoorden hebben een diepe betekenis en daar willen we de zeven weken voor Pasen, in de lijdenstijd, over nadenken. Dit doen we middels een podcast, iedere werkdag plaatsen we een podcast van ongeveer vijf minuten. We hebben zeven sprekers bereid gevonden om een kruiswoord te overdenken, zo kunnen we samen toeleven naar Pasen. Dit houdt dus in dat er in een week vijf overdenkingen zijn van vijf minuten over één kruiswoord. Beluister hieronder de podcasts van week 5 (28 maart t/m 2 april).

Lieve allemaal,

Groeten vanuit een prachtig groen Botswana. Het regent en regent. Ik kan niet vertellen hoe heerlijk dit klinkt en hoeveel energie we daarvan krijgen. Het was zo warm, de zon brandde op je hoofd. Als ik even de was op wil hangen, denk ik, ik moet een zonnehoed zoeken. De San mensen hebben meestal iets op hun hoofd en vinden het onverstandig als we onze huid niet bedekken. Wat een hitte kan de zon geven.
Maar ook: wat is de schepping prachtig, als de zon zakt en een prachtige oranje gloed door de wolken laat zien, dan word je stil en kan je alleen maar in verwondering staan kijken.

Regelmatig wordt in deze gemeenten de collecte bestemd voor het werk van het DCOE. Ook in onze gemeente is dat het geval. Wellicht is het u opgevallen dat de Avondmaalscollecte van 13 maart j.l. bestemd was voor het DCOE. Deze collecte mocht het mooie bedrag van € 20.000,00 opbrengen. We zijn daar heel erg dankbaar voor en bidden dat God dit bedrag en de gevers wil zegenen!

Al vele jaren lang zet het Diaconaal Comité Oost-Europa (DCOE) zich in om broeders en zusters in met name Roemenië, Hongarije en Oekraïne te ondersteunen, want de diaconale nood in deze landen is vaak groot. Vanuit Galaten 6:10 “Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.” verleent het DCOE daadwerkelijke hulp aan kerken en individuele christenen om zo met hen te delen in de liefde van de Heere Jezus Christus. In de loop van de jaren zijn daardoor goede en warme contacten ontstaan met broeders en zusters in die landen.

Het Diaconaal Comité Oost-Europa is een samenwerking van de diaconieën van vier plaatselijke gemeenten: Christelijke Gereformeerde kerk “Maranatha”, Christelijke Gereformeerde kerk ”Ichthus”, Gereformeerde kerk Urk en de Hervormde Gemeente “De Ark”.

Voor iedereen die altijd al op academisch niveau iets heeft willen doen met theologie, is de Theologische Universiteit Apeldoorn gestart met de master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’. Deze laagdrempelige deeltijdmaster van 60 EC (studiepunten) heeft als insteek om theologie te verbinden aan de (beroeps)praktijk van de studenten.

Wat is er zo bijzonder aan deze master? 9 redenen om te kiezen voor deze TUA-master:

De Heere Jezus heeft zeven kruiswoorden uitgesproken. Deze kruiswoorden hebben een diepe betekenis en daar willen we de zeven weken voor Pasen, in de lijdenstijd, over nadenken. Dit doen we middels een podcast, iedere werkdag plaatsen we een podcast van ongeveer vijf minuten. We hebben zeven sprekers bereid gevonden om een kruiswoord te overdenken, zo kunnen we samen toeleven naar Pasen. Dit houdt dus in dat er in een week vijf overdenkingen zijn van vijf minuten over één kruiswoord. Beluister hieronder de podcasts van week 4 (21 maart t/m 26 maart).

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17